Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Брюксел, 10 юни 2008 г.

MEDIA MUNDUS: Комисията разглежда възможността за създаване на програма за световно сътрудничество в областта на киното

Комисията е в процес на преценка на ползите от създаването на нова програма, наречена MEDIA MUNDUS, предназначена да задълбочи културните и търговските отношения между европейската филмова индустрия и филмовите творци от трети страни. Програмата би действала в допълнение на програмата на Европейския съюз MEDIA, създадена през 1991 г., за да насърчи създаването на европейски филми и разпространението им отвъд националните граници. Това би подпомогнало европейските професионалисти в областта на аудиовизуалните изкуства и изпълняващите същата роля създатели на филми извън ЕС да повишат взаимно своята конкурентоспособност посредством по-пълно разгръщане на потенциала за съвместни проекти, като например създаването, разпространението и лансирането на аудиовизуални творби. Подобен вид програма MEDIA MUNDUS би следвала модела на програмата за обмен на студенти ERASMUS MUNDUS, която през 2001 г. беше добавена към вече съществуващата програма ERASMUS, с цел да се създаде възможност за обмен между европейските университети и университетите на трети страни. Във връзка с главните черти и приоритети на евентуална програма MEDIA MUNDUS до 15 юни 2008 г. ще се провежда публично онлайн допитване, а на 25 юни в Брюксел ще се състои публично обсъждане.

Културното многообразие на европейското кино и привлекателността на нашата програма MEDIA доведоха до многобройни призиви от страна на филмовите творци в Южна Америка, Азия и Русия, както и от други континенти, за изграждане на мостове към европейските пазари на аудиовизуални продукти, с цел взаимно укрепване на съществуващия потенциал. Така, както MEDIA дава тласък на пълното оползотворяване на възможностите, предложени от единния европейски пазар, програмата MEDIA MUNDUS би способствала за разпространението на нашите филми по целия свят и обратно — за европейската дистрибуция на филми от партниращите ни страни от цял свят. Това означава по-голям избор за нашите граждани, направен измежду филми, отличаващи се с културното си многообразие — напълно в духа на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие“, заяви комисарят на ЕС за медиите Вивиан Рединг.

Още през декември 2007 г. Комисията с подкрепата на Европейския парламент и на Съвета на министрите на културата даде ход на подготвителното действие „MEDIA International“. С бюджет, възлизащ на € 2 милиона, „MEDIA International“ цели под знака на общия приоритет на културното многообразие да направи по-интензивни различните форми на обмен между европейските професионалисти и тези от трети страни в областта на аудиовизуалните изкуства. Подготвителното действие ще продължи три години и ще изпробва различни взаимоизгодни начини за по-лесно осъществяване на съвместни начинания и разширяване на съществуващите мрежи между професионалистите от ЕС и трети страни. Подкрепяните през 2008 г. дейности включват форми на непрекъснато съвместно обучение (което през следващите години ще прерасне в сътрудничество между учебните филмови институти), съвместни промоционални кампании за търговското разпространение на кинематографични творби и подкрепа за съвместни проекти на мрежи от киносалони — всичко това ще даде импулс на кинозрителите в трети страни да се насладят на повече европейски филми в собствените си кина, както и обратното.

Стремежът на публичното допитване относно евентуална програма MEDIA MUNDUS, на което Комисията сега дава началото, е да се получи обратна информация от заинтересованите страни относно идеята за разширяване на програмата MEDIA за насърчаване, създаване и разпространение на европейски филми (годишен бюджет: около €100 милиона) с нова международна програма. Очаква се заинтересованите страни да изразят становището си по конкретни въпроси като:

  • сключването на споразумения между разпространителите/износителите/собствениците на авторски права в ЕС и трети страни (особено посредством организиране на прояви, например относно пазари за съвместни продукции), които да послужат за предоставянето на изключителни права и за успешната организация на премиерното представяне на екрана на съответните им филми на територията/териториите на страната (страните) партньор,
  • показването на европейски филми и филми от трети страни на екрана на съответните киномрежи и начини за постигане на по-висока информираност и интерес у широката публика относно пускането по екраните на европейски филми и филми от трети страни, обхванати от споразумения за взаимно разпространение,
  • организирането на съвместни курсове на обучение в учебните заведения по кинематография на Европа и на трети страни.

Въз основа на получените по време на публичната дискусия становища Комисията ще вземе преди края на 2008 г. решение относно предложението за евентуално създаване на програма MEDIA MUNDUS. Тази идея беше вече посрещната със силно одобрение от министрите на културата, участващи в Деня на Европа — 2008 г., отбелязан по време на Фестивала в Кан на 19 май.

Контекст:

Европейската програма MEDIA вече подпомага филмовите творци от 32 страни, като предоставя достъп до финансиране на разпространението на техните аудиовизуални творби по цял свят. За периода от 2007 г. до 2013 г. за аудиовизуалната индустрия на Европа чрез MEDIA ще бъдат осигурени €755 милиона (IP/07/169).

Миналия месец филми, получили финансиране по MEDIA, спечелиха престижни награди на филмовия фестивал в Кан, включително Златната палма (Entre Les Murs) и Голямата награда на журито (Gomorra) (IP/08/800). Тези филми са сред 14-те филма, показани на фестивала и създадени или разпространени с финансова подкрепа, надвишаваща €900 000, отпусната от програмата на ЕС MEDIA (IP/08/741). Филми, получили финансиране по MEDIA, вече са триумфирали при присъждането на наградите Оскар, като тази година Оскари бяха връчени за Фалшификаторите (Die Fälscher/Австрия — Германия) и за La Vie en Rose (La Môme/Франция) (IP/08/298).

Повече информация относно публичното онлайн допитване:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

Повече информация относно публичното обсъждане:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm

Допълнителна информация относно MEDIA International:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Допълнителна информация относно MEDIA и тазгодишните (2008 г.) награди от Кан:
http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.html

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar