Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/08/889

V Bruselu dne 5. června 2008

Výcvik námořníků: Komise podniká opatření proti Kypru, České republice a Spojenému království

Evropská komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko Kypru, České republice a Spojenému království týkající se skutečnosti, že v rozporu s dohodou tyto státy nepřijaly vnitrostátní právní předpisy o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Zaslání odůvodněného stanoviska je posledním krokem před podáním oficiální stížnosti Soudnímu dvoru.

Komise se rozhodla zakročit proti Kypru, České republice a Spojenému království na základě skutečnosti, že tyto státy plně neprovedly směrnici z roku 2005 do svých vnitrostátních právních předpisů[1]. Cílem směrnice je zlepšit obraz evropské námořní dopravy a přilákat do odvětví námořní dopravy mladé lidi. Směrnice podporuje profesionální mobilitu námořníků v rámci Evropské unie, přičemž zvláštní důraz klade na postupy uznávání průkazů způsobilosti námořníků, a zároveň zabezpečuje řádné dodržování požadavků příslušných úmluv Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Podle dohody dosažené při přijetí směrnice Evropským parlamentem a Radou měly členské státy převést uvedenou směrnici do vnitrostátních právních předpisů do 20. října 2007.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).


Side Bar