Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/878

Bryssel den 5 juni 2008

Konkurrens: Kommissionen drar tillbaka sin talan mot Sverige sedan Boxers monopol på tjänster för digitala marksändningar avskaffats

Europeiska kommissionen har dragit tillbaka sin talan inför EG-domstolen sedan Sverige ändrat sin radio- och TV-lag. Framför allt har Sverige avskaffat det licenssystem som gett det delvis statsägda bolaget Boxer ensamrätt att hantera vissa tjänster för digitala marksändningar i strid med EU-lagstiftningen. Det var i oktober 2006 som kommissionen beslutade att dra Sverige inför EG-domstolen (se IP/06/1411).

Enligt artikel 2 i direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (konkurrensdirektivet) måste medlemsstaterna före juli 2003 avskaffa alla exklusiva rättigheter för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, inklusive kryptering av program för radio och TV.

Enligt tillämplig svensk lag skulle emellertid tillgången till alla digitala marksända program och tjänster kontrolleras av ett enda öppet system för hela nätverket och Boxer skulle konstruera, installera och upprätthålla detta krypteringssystem och ansvara för hantering och distribution av det gemensamma åtkomstkortet. Systemet ledde till en situation där Boxer i praktiken var det enda företag som inte bara kunde tillhandahålla kryptering utan också distribuera digitala TV-program i Sverige via marknätet.

Efter kommissionens beslut att dra Sverige inför EG-domstolen ändrades det system som gav Boxer ett olagligt monopol. I dag finns det inga rättsliga hinder för nya aktörer att konkurrera med det tidigare monopolet. De svenska myndigheterna behöver nu se till att det nya systemet också leder till effektiv konkurrens när det genomförs, så att de svenska konsumenterna kan dra nytta av ett större urval tjänsteleverantörer.


Side Bar