Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL CS MT PL SK

IP/08/860

Bryssel, 5. kesäkuuta 2008

Rahanpesun torjunta: komissio ryhtyy toimiin 15 jäsenvaltiota vastaan täytäntöönpanoviiveiden vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt käynnistää rikkomismenettelyt 15 jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät ole panneet rahanpesun torjuntaa koskevaa direktiiviä täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään. Komissio lähettää viralliset pyynnöt Belgialle, Tšekille, Saksalle, Kreikalle, Espanjalle, Suomelle, Ranskalle, Irlannille, Luxemburgille, Maltalle, Alankomaille, Puolalle, Portugalille, Ruotsille ja Slovakialle. Viralliset pyynnöt esitetään perusteltuina lausuntoina, mikä on EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomismenettelyn toinen vaihe. Komissio voi saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa. Määräaika direktiivin täytäntöönpanemiselle oli 15. joulukuuta 2007.

Vuonna 2005 hyväksytty kolmas rahanpesun torjuntaa koskeva direktiivi pohjautuu EU:n lainsäädäntöön, ja siinä sisällytetään osaksi EU:n lainsäädäntöä rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) antamien 40 suosituksen vuonna 2003 tehty uudelleentarkastelu. FATF on kansainvälinen elin, joka laatii standardeja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan.
Direktiiviä sovelletaan rahoitussektoriin sekä lakimiehiin, notaareihin, kirjanpitäjiin, kiinteistövälittäjiin, kasinoihin, rahastoihin ja yrityspalvelujen tuottajiin. Sen soveltamisalaan kuuluvat myös tuotteiden tarjoajat, kun käteismaksut ylittävät 15 000 euroa.
Niiden, joihin direktiiviä sovelletaan, on

  • todennettava asiakkaan ja edunsaajan ja todellisen omistajan henkilöllisyys ja valvottava asiakkaan kanssa kehittyvää liikesuhdetta;
  • raportoitava rahanpesuepäilyistä viranomaiselle – joka usein on rahanpesun selvittelykeskus; sekä
  • ryhdyttävä tukitoimenpiteisiin, kuten varmistettava henkilöstön riittävä koulutus ja laadittava asianmukaiset sisäiset ehkäisevät toimintatavat ja –menettelyt.

Direktiivi sisältää myös lisävaatimuksia ja turvatoimia korkeamman riskin tilanteiden varalta (esim. kaupankäynti EU:n ulkopuolisten pankkien kanssa).

Tuoreimmat tiedot rikkomismenettelyistä kaikkien jäsenvaltioiden osalta löytyvät verkko-osoitteesta

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar