Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT FI EL MT PL SK

IP/08/860

V Bruselu dne 5. června 2008

Boj proti praní peněz: Komise přijala opatření proti 15 členským zemím za to, že neprovedly včas směrnici

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení pro porušení Smlouvy o ES proti 15 členským státům, protože do svých vnitrostátních právních předpisů neprovedly třetí směrnici proti praní peněz. Komise zašle formální žádosti Belgii, České republice, Německu, Řecku, Španělsku, Finsku, Francii, Irsku, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Švédsku a Slovensku. Tyto formální žádosti mají podobu „odůvodněného stanoviska“, které představuje druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru. Směrnice měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 15. prosince 2007.

Třetí směrnice proti praní peněz, přijatá v roce 2005, vychází ze stávajících právních předpisů EU a do práva EU začleňuje revizi čtyřiceti doporučení Finančního akčního výboru (FATF), který určuje mezinárodní normy pro boj proti praní peněz a financování terorismu, z června 2003.

Směrnice se vztahuje na finanční sektor, jakož i na advokáty, notáře, účetní, realitní makléře, kasina, poskytovatele svěřenských služeb nebo služeb pro obchodní společnosti. Do její působnosti spadají rovněž všechny osoby obchodující se zbožím, přesahují-li platby v hotovosti 15 000 eur. Ti, kteří spadají pod směrnici, musí:

  • zjistit a ověřit totožnost svého klienta a souvisejícího skutečného vlastníka a sledovat svůj obchodní vztah s klientem,
  • oznamovat podezření na praní peněz nebo financování terorismu veřejným orgánům, obvykle vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám, a
  • přijímat podpůrná opatření, jako jsou školení zaměstnanců a stanovení vhodných preventivních koncepcí a postupů.

Směrnice zavádí další požadavky a záruky pro situace s vyšším rizikem (např. transakce s korespondenčními bankami, které se nacházejí mimo EU).
Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy o ES, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar