Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV EL HU

IP/08/855

Bruksela, dnia 5 czerwca 2008 r.

Komisja wnosi skargi do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko kilku państwom członkowskim w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektyw dotyczących energii elektrycznej i gazu

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości skargi przeciwko Belgii w związku z niewłaściwą transpozycją do prawa krajowego przepisów dyrektyw[1] dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu. Komisja zdecydowała także o skierowaniu do Trybunału sprawy przeciwko Polsce w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej. Decyzja ta została podjęta w miesiąc po skierowaniu skarg do Trybunału przeciwko Szwecji i Grecji w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektyw dotyczących energii elektrycznej i gazu oraz po podjęciu decyzji o wystosowaniu do Węgier uzasadnionej opinii w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej.

Komisja kontynuuje działania mające na celu sprawdzenie prawidłowości transpozycji do prawa krajowego dyrektyw dotyczących energii elektrycznej i gazu w celu osiągnięcia rzeczywiście konkurencyjnego rynku energii w Europie.

Działania te, zainicjowane w 2006 r., pozwoliły na zmniejszenie liczby naruszeń, pozostawiając tylko kilka z nich. Naruszenia te są związane z niedopełnieniem kilku przepisów obu dyrektyw, w tym:

  • braku wyznaczenia zarządzających sieciami dystrybucji gazu i energii elektrycznej oraz braku prawnego oddzielenia w sektorze energii elektrycznej;
  • braku powiadomienia o wyłączeniach spod stosowania przepisów dotyczących nowych instalacji gazowych;
  • braku środków odwoławczych w przypadku odmowy dostępu do sieci elektroenergetycznej z powodów technicznych;
  • braku zatwierdzenia ex-ante przez organ regulacyjny metodyki ustalania taryf w sektorze energii elektrycznej; oraz
  • preferencyjnego i dyskryminacyjnego dostępu w sektorze energii elektrycznej oraz negocjowanego dostępu stron trzecich do sieci w sektorze gazu.

Komisja skierowała także wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące sektora energii elektrycznej do Bułgarii.


[1] 2003/54/WE i 2003/55/WE


Side Bar