Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

V Bruseli 3. júna 2008

EÚ propaguje pred začiatkom letných prázdnin európske tiesňové číslo 112

Európska komisia dnes zintenzívnila úsilie o propagáciu používania bezplatného európskeho tiesňového čísla 112 v EÚ. Oddnes sa občania na novej webovej stránke ec.europa.eu/112 dozvedia, ako používať núdzovú linku 112 a čo od nej očakávať, najmä ak cestujú v rámci EÚ. Na tejto stránke je zároveň opísané fungovanie čísla 112 v jednotlivých členských štátoch, teda ako rýchlo operátori zareagujú a v ktorých jazykoch.

„Stačí, aby si milióny občanov EÚ, ktorí budú v lete na dovolenkách, pamätali jedno tiesňové číslo, a to 112“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Okrem jedného štátu sa dnes síce na číslo 112 dá dovolať v rámci celej EÚ, vyzývam však členské štáty, aby linku 112 spropagovali a zefektívnili. Všetci občania EÚ by mali vedieť, že môžu vytočiť číslo 112 a dovolať sa na pohotovostnú službu. Vyzývam predovšetkým tie členské štáty, ktoré ešte nezaviedli lokalizovanie volajúceho, ktorým sa umožní záchrannej službe nájsť obete nehody, aby tak čo najskôr urobili pre všetky volania na číslo 112. Spolieham sa aj na rýchle konanie zo strany bulharských úradov, aby konečne sprístupnili číslo 112 v rámci celej krajiny.“

Na základe výsledkov prieskumu, podľa ktorého iba 22 % občanov EÚ vie, že v Európe sa dá v núdzovom prípade zavolať na linku 112, Komisia vo februári tohto roku požiadala vnútroštátne orgány, aby zlepšili informovanosť verejnosti o linke 112.

Komisia dnes spustila webovú stránku o linke 112, aby tak informovala občanov o fungovaní linky 112 v členských štátoch v čase letných prázdnin. Na základe informácií od členských štátov sa na tejto stránke nachádza porovnanie pokroku jednotlivých vnútroštátnych orgánov pri zavádzaní predpisov EÚ o linke 112, pričom sa v tejto súvislosti poukazuje aj na najlepšiu prax:

  • Rýchlosť vybavovania hovorov: Členské štáty informovali o časoch reakcie na volania na linku 112 po nadviazaní spojenia. Najmenej 97 % volaní na linku 112 je zodpovedaných do 20 sekúnd v Českej republike, Španielsku a v Spojenom kráľovstve a aspoň 71 % volaní do 10 sekúnd v Holandsku a Fínsku.
  • 17 krajín informovalo o schopnosti reagovať na volania na číslo 112 v cudzích jazykoch EÚ: V 16 krajinách sú centrály núdzového volania na linku 112 schopné bežne komunikovať v angličtine (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko). Sedem krajín uviedlo, že ich centrály sú schopné reagovať v jazyku susedného členského štátu (Bulharsko, Estónsko, Nemecko, Litva, Maďarsko, Slovinsko a Španielsko). V niekoľkých krajinách existuje osobitný režim, ktorý umožňuje centrálam vybavovať hovory v iných cudzích jazykoch, ako napríklad prepojením na iné centrály s pracovníkmi s príslušnými jazykovými kompetenciami (Česká republika, Grécko, Slovinsko a Španielsko) alebo na centrály so zabezpečenými tlmočníckymi službami (Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko).
  • Zvyšovanie informovanosti: V 4 krajinách sa vysielajú televízne relácie, v ktorých sa propaguje linka 112 (Cyprus, Česká republika, Lotyšsko a Švédsko). Vo Fínsku a Rumunsku sa 11. február určil za deň núdzovej linky 112 (IP/08/198). Ďalšími užitočnými nástrojmi propagácie sú dopravné značenie (Rakúsko a Maďarsko), letáky na miestach výberu mýtneho (Španielsko) a zasielanie SMS na mobily užívateľov so službou roaming (Maďarsko).

Webová stránka o linke 112 však poukazuje aj na nedostatky:

  • Linka 112 stále nie je v plnej miere dostupná v Bulharsku a preto prebieha konanie o porušení právnych predpisov. Linka 112 je údajne dostupná v regióne Sofie, nedá sa však využívať v celej krajine.
  • Nemožnosť lokalizácie volajúcich na linku 112 z mobilného telefónu: V súčasnosti čelí 6 krajín (Holandsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko) konaniu o porušení právnych predpisov
  • 9 krajín neposkytlo údaje o reakčných časoch na volania na číslo 112 po nadviazaní spojenia: Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Luxembursko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.
  • 10 krajín neposkytlo informácie o tom, či sú ich centrály núdzového volania schopné vybaviť hovory aspoň v jednom jazyku EÚ odlišnom od ich národného alebo úradného jazyka: Belgicko, Cyprus, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.

Súvislosti:

Európske číslo núdzového volania 112 bolo zavedené v roku 1991, aby popri vnútroštátnych núdzových číslach existovalo jednotné číslo pre núdzové volania vo všetkých členských štátoch EU, ktoré by zvýšilo dostupnosť záchranných služieb najmä pre osoby na cestách. Od roku 1998 na základe pravidiel EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby všetci užívatelia pevných liniek a mobilných telefónov mohli bezplatne volať na číslo 112. Od roku 2003 musia telekomunikační operátori poskytovať záchranným službám informácie o polohe volajúceho, aby bolo možné rýchlo nájsť obete nehôd. Členské štáty musia zároveň zvyšovať informovanosť občanov o čísle 112.

Na zabezpečenie účinnej implementácie čísla 112 Komisia do dnešného dňa začala konania o porušení právnych predpisov proti 16 členským štátom z dôvodu nedostupnosti čísla 112 a nedostatočných informácií o polohe volajúceho. Deväť z týchto konaní bolo uzavretých po prijatí nápravných opatrení.

Dnes o 14:00 v budove Komisie Berlaymont otvorí komisárka Redingová a Diana Wallisová, podpredsedníčka Európskeho parlamentu, výstavu venovanú linke 112.

Viac informácií:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Iniciatívy Európskeho parlamentu týkajúce sa čísla 112 nájdete na:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar