Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r.

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego europejskiego numeru alarmowego 112. Dzięki działającym od dzisiaj nowym stronom internetowym ec.europa.eu/112 obywatele dowiedzą się, w jaki sposób korzystać z numeru 112 i jakiej pomocy mogą się spodziewać, zwłaszcza w sytuacji, gdy podróżują po terytorium UE. Na stronach tych dostępne są również informacje na temat działania numeru 112 w każdym z państw członkowskich oraz na temat czasu oczekiwania na odebranie połączenia i językach, w których mówią operatorzy.

„Miliony obywateli UE udających się na letnie wakacje muszą zapamiętać tylko jeden numer alarmowy: 112”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Teraz, gdy numer 112 jest dostępny we wszystkich krajach UE z wyjątkiem jednego, wzywam państwa członkowskie do rozpropagowania i usprawnienia działania tego numeru alarmowego. Wszyscy obywatele UE powinni wiedzieć, że mogą dzwonić na numer 112, aby skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Zwracam się w szczególności do państw członkowskich, które jeszcze nie wprowadziły systemu pozwalającego na lokalizację osoby dzwoniącej i pomagającego służbom ratunkowym odnaleźć ofiary wypadków, aby wprowadziły go jak najszybciej dla wszystkich połączeń z linią 112. Liczę również na szybkie działania ze strony władz Bułgarii, dzięki którym numer 112 stanie się w końcu dostępny na terytorium całego kraju”.

W lutym tego roku Komisja wezwała władze krajowe do upowszechniania wiedzy na temat numeru 112, ponieważ przeprowadzone badanie ujawniło, że tylko 22 % obywateli UE wie, że w razie zagrożenia mogą dzwonić pod ten numer z dowolnego miejsca na obszarze UE.

W dniu dzisiejszym Komisja uruchomiła strony internetowe poświęcone numerowi alarmowemu 112, aby informować obywateli o jego działaniu w państwach członkowskich, zanim wyjadą oni na letnie wakacje. W oparciu o informacje otrzymane od państw członkowskich Komisja porównuje stan wdrażania przepisów UE dotyczących numeru 112 przez władze krajowe i wyróżnia najlepsze praktyki:

  • Szybkie odbieranie połączeń: Państwa członkowskie przekazały informacje o czasie oczekiwania na odebranie rozmowy po połączeniu się przez osobę dzwoniącą z numerem 112. W Republice Czeskiej, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie co najmniej 97 % telefonów na numer 112 jest odbierane w ciągu 20 sekund, a w Holandii i Finlandii co najmniej 71 % w ciągu 10 sekund.
  • 17 krajów zgłosiło, że są w stanie odbierać zgłoszenia na numer 112 w językach innych krajów UE. Centra obsługi zgłoszeń alarmowych na numer 112 są w stanie bezproblemowo odbierać połączenia w języku angielskim w 16 krajach (Austria, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Malta, Niemcy, Republika Czeska, Słowenia, Szwecja i Węgry). 7 krajów zgłosiło, że ich centra obsługi mogą odbierać zgłoszenia telefoniczne w języku sąsiedzkiego państwa członkowskiego (Bułgaria, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Węgry i Słowenia). Kilka krajów stosuje specjalne metody pozwalające na odbieranie zgłoszeń w innych językach obcych, np. przekierowywanie rozmów do innych centrów, w których pełnią służbę pracownicy znający dane języki (Republika Czeska, Grecja, Słowenia i Hiszpania), lub do służb tłumaczeniowych (Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo).
  • Upowszechnianie wiedzy o numerze 112: 4 kraje nadają programy telewizyjne popularyzujące numer 112 (Cypr, Republika Czeska, Łotwa i Szwecja). Finlandia i Rumunia obchodzą co roku „dzień 112” w dniu 11 lutego (IP/08/198). Inne narzędzia pomocne w rozpropagowaniu numeru 112 to m.in. znaki drogowe (Austria i Węgry), ulotki rozdawane w stacjach pobierania opłat na autostradach (Hiszpania) i SMS-y do użytkowników telefonów komórkowych korzystających z roamingu (Węgry).

Na stronach internetowych poświęconych numerowi 112 wskazuje się również na uchybienia:

  • Numer 112 nadal nie jest w pełni dostępny w Bułgarii; obecnie toczy się postępowanie w sprawie tego naruszenia; Numer 112 jest rzekomo dostępny w rejonie Sofii, ale nie można z niego korzystać na pozostałym terytorium kraju.
  • Brak lokalizacji osoby dzwoniącej dla połączeń z telefonów komórkowych: Wobec 6 krajów (Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia i Słowacja) są obecnie prowadzone postępowania w sprawie naruszenia przepisów wspólnotowych.
  • 9 krajów nie podało informacji na temat czasu oczekiwania na odebranie rozmowy po połączeniu się przez osobę dzwoniącą z numerem 112: Belgia, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja.
  • 10 krajów nie podało informacji na temat możliwości krajowych centrów obsługi zgłoszeń alarmowych na numer 112 w zakresie odbierania połączeń w co najmniej jednym języku UE, który nie jest językiem narodowym lub urzędowym danego kraju: Belgia, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowacja.

Historia numeru 112

Europejski numer alarmowy 112 został wprowadzony w 1991 r. Jako jednolity, wspólny dla wszystkich państw członkowskich, numer funkcjonujący obok krajowych numerów alarmowych miał zwiększyć dostępność służb ratunkowych, zwłaszcza dla podróżnych. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie zapewniły bezpłatne połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od 2003 r. operatorzy telekomunikacyjni muszą podawać służbom ratowniczym informacje na temat miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, tak by służby te mogły szybko odnaleźć ofiary wypadku. Państwa członkowskie UE muszą również upowszechnić wśród swoich obywateli wiedzę na temat numeru 112.

Aby urzeczywistnić wprowadzenie numeru 112, Komisja wszczęła do tej pory 16 postępowań w sprawie naruszenia przeciwko 15 krajom w związku z niedostępnością numeru 112 lub brakiem informacji o lokalizacji rozmówcy. 9 z tych postępowań umorzono po wprowadzeniu środków naprawczych.

Komisarz Reding i Diana Wallis, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, otworzą dzisiaj o godzinie 14:00, w budynku Komisji Europejskiej „Berlaymont”, wystawę poświęconą numerowi 112.

Dodatkowe informacje:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Informacje na temat inicjatyw dotyczących numeru 112 podejmowanych przez Parlament Europejski można znaleźć na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Załącznik:

Numer 112 w państwach członkowskich


Możliwość połączenia z sieci stacjonarnej i komórkowej z numerem 112
Czas oczekiwania na odebranie rozmowy po połączeniu z numerem 112
Możliwość połączeń komórkowych z numerem 112 w przypadku braku rodzimej sieci
Możliwość obsługi w innych językach UE pod numerem 112
Lokalizacja osoby dzwoniącej
(Push = automatyczna w przypadku każdego połączenia, Pull = na życzenie) & czas konieczny do lokalizacji w systemie Pull
Połączenia stacjonarne
Połączenia komórkowe
AT
+
Kilka sekund
+
angielski
Pull – kilka minut
Pull – kilka minut
BE
+
Brak informacji
-
Brak informacji
Pull – brak informacji o czasie
Pull – brak informacji o czasie
BG
- (brak dostępu do numeru 112 w całym kraju);
postępowanie w toku
1-5 sekund
+
angielsk, francuski, niemiecki, rumuński.
Push (jedynie w regionie Sofii)
Push (jedynie w regionie Sofii)
CY
+
Brak informacji
-
Brak informacji
Pull – 45-75 sekund
Push
CZ
+
Odpowiedź na połączenie w ciągu 20 sekund
+
angielski, niemiecki. Połączenia w innych językach mogą być przełączone do innych operatorów władających danymi językami.
Pull – średni czas 3 sekundy / max. 7 sekund
Push
DK
+
20-25 sekund
+
angielski
Push
Push
DE
+
Od 5 sekund do 1 minuty
+
angielski oraz języki krajów sąsiednich na terenach przygranicznych.
Pull – 30-60 sekund
Pull – ponad 60 minut
EE
+
10 sekund
+
fiński, angielski
Push/ Pull – 23 sekundy
Push/ Pull – 23 sekundy
IE
+
1 sekunda
+
Brak informacji
Push
Pull – brak informacji o czasie
EL
+
9 sekund
+
angielski, francuski. Połączenia w innych językach mogą być przełączone do innych operatorów władających danymi językami.
Pull – do 1 minuty
Pull – 10-36 minut
ES
+
97% połączeń odebranych w ciągu 20 sekund
+
Angielski, francuski, niemiecki, portugalski oraz włoski w kilku regionach; możliwość tłumaczenia oraz przełączenie do do innych operatorów władających danymi językami.
Push / Pull – 30 sekund
Push / Pull - brak informacji o czasie
FI
+
71% połączeń odebranych w ciągu 10 sekund.
+
angielski, możliwość tłumaczenia na kilka innych języków (np. niemiecki i francuski).
Pull – 3-30 sekund
Pull – 3-30 sekund
FR
+
Brak informacji
+
angielski; możliwość tłumaczenia innych języków.
Pull – kilka sekund
Pull – do 30 minut
IT
+
Brak informacji
W zależności od umowy hanldowej między operatorami
Brak informacji
Pull
Jeszcze nie wdrożone; postępowanie w toku
LV
+
4-5 sekund
Brak informacji
Brak informacji
Pull – natychmiastowe
Pull – 5-10 sekund
LT
+
4-20 sekund
+
polski, angielski, niemiecki
Pull – do 1 minuty
Jeszcze nie wdrożone; postępowanie w toku.
LU
+
Brak informacji
+
Brak informacji
Pull – 1-4 sekund
Push
HU
+
5-10 sekund
+
angielski, niemiecki oraz języki krajów sąsiednich na terenach przygranicznych
Pull – od 30-40 sekund do 3-4 godzin
Pull – od 30-40 sekund do 3-4 godzin
MT
+
Brak informacji
+
angielski
Pull – brak informacji o czasie
Pull – brak informacji o czasie
NL
+
90% połączeń odebranych w ciągu 10 sekund.
+
angielski, niemiecki, możliwość tłumaczenia innych języków.
Push
Jeszcze nie wdrożone; postępowanie w toku.
PL
+
Brak informacji
+
Brak informacji
Pull – kilkanaście minut
Pull – kilkanaście minut;
Postępowanie zawieszone w celu weryfikacji.
PT
+
6-20 sekund
+
Brak informacji
Push
Push
RO
+
Brak informacji
-
Brak informacji
Push
Jeszcze nie wdrożone; postępowanie w toku.
SI
+
3-5 sekund
+
Angielski, niemiecki, węgierski, włoski English, German, Hungarian, Italian. Połączenia w innych językach mogą być przełączone do innych operatorów władających danymi językami.
Push / Pull – 15 minut
Push / Pull – 15 minut
SK
+
Brak informacji
+
Brak informacji
Pull – 2-3 sekund
Pull – 2-3 sekund;
postępowanie w toku.
SE
+
9 sekund
+
Angielski; nowy serwis tłumaczeń udostępniony w 2008 roku obsługuje 10-15 języków.
Push
Pull – do 12 sekund
UK
+
98% połączeń odebranych w ciągu 20 sekund
-
Niektóre centrale odbierajłce połączenia z numerem alarmowym mogą korzystać z tłumacza do obsługi połączeń w językach obcych.
Pull – średnio do 0.1 sekundy wprzapdku transmisji elektronicznej
Pull – średnio do 0.1 sekundy wprzapdku transmisji elektronicznej


Side Bar