Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Brussel, 3 juni 2008

De EU geeft het Europese alarmnummer 112 vóór de zomervakantie extra bekendheid

De Europese Commissie gaat zich vanaf vandaag nog meer inspannen om het gebruik van het gratis Europese alarmnummer 112 in de EU te promoten. Vanaf heden kan de Europese burger op een speciale website terecht, ec.europa.eu/112, waarop wordt uitgelegd hoe 112 moet worden gebruikt en wat ervan mag worden verwacht, met name wanneer hij binnen de EU op reis is. Die site laat ook zien hoe 112 in elke lidstaat werkt: hoe snel oproepen worden beantwoord en in welke talen.

"De miljoenen EU-burgers die deze zomer op vakantie gaan, hoeven maar één alarmnummer te onthouden: 112," zei Viviane Reding, EU-Commissaris voor telecommunicatie in dit verband. "Nu 112 in alle landen van de EU, op één na, beschikbaar is, roep ik de lidstaten op 112 meer bekendheid te geven en doeltreffender te maken. Alle EU-burgers zouden moeten weten dat zij 112 kunnen bellen om de hulpdiensten te bereiken. Ik wil er vooral bij die lidstaten die nog geen bellerlokalisatie hebben ingevoerd, op aandringen dit alsnog zo snel mogelijk te doen voor alle 112-oproepen, aangezien die functie de hulpdiensten helpt om slachtoffers van ongevallen te vinden. Ik reken er ook op dat de Bulgaarse autoriteiten snel actie ondernemen om 112 eindelijk in het hele land bereikbaar te maken."

In februari jongstleden heeft de Commissie de nationale autoriteiten gevraagd om de bekendheid van het grote publiek met 112 te verbeteren, nadat uit een enquête was gebleken dat slechts 22% van de EU-burgers weten dat zij in geval van nood in heel Europa 112 kunnen bellen.

De Commissie heeft vandaag de 112-website gelanceerd om de burgers op tijd voor de zomervakantie voor te lichten over de werking van 112 in de lidstaten. Op basis van de informatie die door de lidstaten is verstrekt, vergelijkt zij de prestaties van de nationale autoriteiten bij de invoering van de EU-regels inzake 112 en geeft zij daarbij aan wat de beste praktijken zijn.

  • Snelle behandeling van oproepen: De lidstaten hebben gerapporteerd over de reactietijd op oproepen naar 112 vanaf het moment dat de telefoon overgaat. In Tsjechië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden in ten minste 97% van de gevallen oproepen naar 112 binnen 20 seconden beantwoord; in Nederland en Finland wordt de telefoon in ten minste 71% van de gevallen al binnen 10 seconden opgenomen.
  • 17 landen hebben gerapporteerd over hun mogelijkheden om oproepen naar 112 in vreemde EU-talen te beantwoorden: In 16 landen (Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Litouwen, Malta, Nederland, Slovenië, Spanje, en Zweden) kunnen de centrales normaal gesproken noodoproepen in het Engels afhandelen. Zeven landen (Bulgarije, Duitsland, Estland, Spanje, Litouwen, Hongarije en Slovenië) zeiden dat hun centrales oproepen kunnen beantwoorden in de taal van een naburige lidstaat. Verschillende landen hebben speciale regelingen getroffen waardoor centrales oproepen in andere buitenlandse talen kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld door ze door te schakelen naar andere centrales met vakbekwaam personeel dat dienst heeft (Tsjechië, Griekenland, Slovenië en Spanje) of naar tolkendiensten (Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Zweden en het VK).
  • Bewustmaking: 4 landen zenden tv-programma's uit waarin 112 wordt gepromoot (Cyprus, Tsjechië, Letland en Zweden). Finland en Roemenië vieren nu jaarlijks 112-dag op 11 februari (IP/08/198). Andere nuttige hulpmiddelen zijn borden langs de snelwegen (Oostenrijk en Hongarije), folders die bij tolpoorten worden uitgedeeld (Spanje) en sms'jes naar mobiele bellers die gebruikmaken van roaming (Hongarije).

De 112-website wijst ook op tekortkomingen:

  • 112 is nog steeds niet volledig beschikbaar in Bulgarije; hiertegen loopt momenteel een inbreukprocedure. Er is weliswaar gerapporteerd dat 112 in de regio Sofia werkt, maar het nummer kan nog niet in het hele land worden gebeld.
  • De functie "lokalisatie van de beller" is niet beschikbaar bij mobiele oproepen naar 112: tegen 6 landen (Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië en Slowakije) loopt op dit moment om deze reden een inbreukprocedure.
  • Negen landen hebben geen informatie verstrekt over de reactietijd op oproepen naar 112 vanaf het moment dat de telefoon overgaat: België, Frankrijk, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta, Polen, Roemenië en Slowakije.
  • Tien landen hebben geen informatie verstrekt over de mogelijkheid van hun 112-alarmcentrales om oproepen te beantwoorden in ten minste één EU-taal die niet hun landstaal of hun officiële taal is: België, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Luxemburg, Polen, Roemenië en Slowakije.

Achtergrond

Het Europese alarmnummer 112 is in 1991 geïntroduceerd om, naast de nationale noodnummers, één universeel alarmnummer voor alle EU-lidstaten in te voeren om de hulpdiensten toegankelijker te maken, met name voor reizigers. Sinds 1998 zijn de lidstaten op grond van EU-regels verplicht ervoor te zorgen dat alle vaste en mobiele telefoongebruikers 112 gratis kunnen bellen. Sinds 2003 moeten de telecommunicatiebedrijven aan de hulpdiensten informatie verstrekken over de plaats waar de beller zich bevindt, zodat zij de slachtoffers van ongevallen snel vinden. De EU-lidstaten moeten ook de bekendheid van 112 bij de burger vergroten.

De Commissie heeft met het oog op de doeltreffende invoering van 112 tot dusverre tegen 15 landen 16 inbreukprocedures ingeleid, omdat 112 zelf of de functie "lokalisatie van de beller" niet beschikbaar was. Negen procedures zijn inmiddels afgesloten nadat correctieve maatregelen zijn genomen.

In het Berlaymontgebouw van de Commissie wordt vandaag om 14.00 uur een tentoonstelling over 112 geopend door Commissaris Reding en Diana Wallis, ondervoorzitter van het Europees Parlement.

Voor meer informatie:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Initiatieven van het Europees Parlement met betrekking tot 112:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar