Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Briselē, 2008. gada 3. jūnijā

ES pirms vasaras brīvdienām popularizē Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112

Eiropas Komisija šodien pastiprināja centienus, lai ES veicinātu Eiropas bezmaksas neatliekamās palīdzības numura 112 lietošanu. No šodienas jaunā tīmekļa vietne ec.europa.eu/112 iedzīvotājus informēs par to, kā lietot 112 un ko no tā var sagaidīt, jo īpaši viņiem atrodoties citā ES dalībvalstī. Vietnē var atrast informāciju arī par to, kā numurs 112 darbojas dažādās dalībvalstīs: cik ātri atbild uz zvaniem un kādās valodās.

„Miljoniem ES iedzīvotāju, kuri šovasar dosies atvaļinājumā, jāatceras tikai viens neatliekamās palīdzības numurs: 112”, teica ES komisāre telekomunikāciju jautājumos Viviāna Redinga. „Tagad numurs 112 darbojas visās ES dalībvalstīs, izņemot vienu, tādēļ aicinu dalībvalstis popularizēt šo numuru un padarīt to iedarbīgāku. Visiem ES iedzīvotājiem jāzina, ka viņi var zvanīt uz 112, ja nepieciešams sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestiem. Jo īpaši es aicinu dalībvalstis, kas vēl nav ieviesušas zvanītāja atrašanās vietas noteikšanu, kas vajadzīga, lai neatliekamās palīdzības dienestiem ļautu atrast nelaimes gadījumu upurus, to ieviest pēc iespējas ātrāk attiecībā uz visiem zvaniem uz 112. Turklāt es paļaujos uz to, ka Bulgārijas iestādes nekavējoties rīkosies, lai numuru 112 beidzot darītu pieejamu visā valstī.”

Pēc pētījuma, saskaņā ar kuru tikai 22 % ES iedzīvotāju ir informēti par to, ka ārkārtas situācijā visā Eiropā var zvanīt uz numuru 112, Komisija šāgada februārī dalībvalstu iestādēm lūdza uzlabot sabiedrības informētību par šo numuru.

Šodien Komisija atklāja 112 tīmekļa vietni, lai pirms vasaras brīvdienām informētu iedzīvotājus par numura 112 darbību dalībvalstīs. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, tajā salīdzināti valsts iestāžu panākumi, īstenojot ES noteikumus attiecībā uz 112 un atzīmēta labākā prakse.

  • Ātra zvanu apstrāde: dalībvalstis ziņoja par laiku, kādā tiek atbildēts uz 112 zvaniem pēc savienojuma nodibināšanas. Čehijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē vismaz 97 % zvanu uz 112 tiek atbildēti 20 sekunžu laikā, un Nīderlandē un Somijā vismaz 71 % — 10 sekunžu laikā.
  • Par iespējām atbildēt uz 112 zvaniem citu ES dalībvalstu valodās informēja 17 dalībvalstis. 112 neatliekamās palīdzības zvanu centri parasti var apstrādāt zvanus angļu valodā 16 valstīs (Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Ungārijā, Grieķijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Spānijā un Zviedrijā). 7 dalībvalstis informēja, ka to 112 zvanu centri var atbildēt uz zvaniem kādas kaimiņu dalībvalsts valodā (Bulgārija, Vācija, Igaunija, Spānija, Lietuva, Ungārija un Slovēnija). Vairākās valstīs ir ieviesti pasākumi, kas ļauj 112 zvanu centriem atbildēt uz zvaniem citās svešvalodās, piemēram, pārsūtot zvanus uz citiem zvanu centriem, kuros tajā brīdī strādā attiecīgajās svešvalodās runājošs personāls (Čehija, Grieķija, Slovēnija, Spānija), vai izmantojot tulku pakalpojumus (Somija, Francija, Nīderlande, Spānija, Zviedrija un AK).
  • Informētības uzlabošana. 4 valstis pārraida TV programmas, kurās popularizē numuru 112 (Kipra, Čehija, Latvija un Zviedrija). Somija un Rumānija tagad ik gadu 11. februārī svin numura 112 dienu (IP/08/198). Citi noderīgi līdzekļi ir arī informācijas zīmes uz autoceļiem (Austrija un Ungārija), informācijas lapu izplatīšana autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas punktos (Spānija) un īsziņas nosūtīšana mobilo sakaru viesabonēšanas lietotājiem (Ungārija).

112 Tīmekļa vietne norāda arī uz trūkumiem.

  • Numurs 112 vēl nav pieejams visā Bulgārijā, tādēļ ierosinātā pārkāpumu procedūra vēl aizvien turpinās. Lai gan saskaņā ar pieejamo informāciju numurs 112 darbojas Sofijas reģionā, to nevar izmantot visā valstī.
  • Problēmas ar zvanītāja atrašanās vietas noteikšanu, zvanot uz 112 no mobilajiem tālruņiem. Pret 6 valstīm (Itāliju, Lietuvu, Nīderlandi, Poliju, Rumāniju un Slovākiju) pašlaik ir ierosinātas ES pārkāpumu procedūras.
  • Informāciju par 112 zvanu atbildēšanai nepieciešamo laiku pēc savienojuma nodibināšanas neiesniedza 9 dalībvalstis: Beļģija, Francija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Malta, Polija, Rumānija un Slovākija.
  • Informāciju par 112 neatliekamās palīdzības zvanu centru spējām atbildēt uz zvaniem vismaz vienā ES valodā, kas nav valsts vai oficiālā valoda, neiesniedza 10 dalībvalstis: Beļģija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Luksemburga, Polija, Portugāle, Rumānija un Slovākija.

Priekšvēsture

Eiropas neatliekamās palīdzības numurs 112 tika ieviests 1991. gadā, papildus valstu neatliekamās palīdzības numuriem visās ES dalībvalstīs piedāvājot vienotu neatliekamās palīdzības numuru un tādējādi padarot pieejamākus neatliekamās palīdzības dienestus, jo īpaši ceļotājiem ārvalstīs. Kopš 1998. gada ES noteikumi dalībvalstīm uzliek pienākumu nodrošināt, lai visu fiksēto un mobilo tālruņu lietotāju zvani uz numuru 112 būtu bezmaksas. Kopš 2003. gada telesakaru operatoriem neatliekamās palīdzības dienestiem jāsniedz informācija par zvanītāja atrašanās vietu, lai tie varētu ātrāk atrast negadījumu upurus. ES dalībvalstīm turklāt jānodrošina, lai iedzīvotāji būtu informēti par 112.

Lai nodrošinātu 112 efektīvu īstenošanu, Komisija līdz šim ir uzsākusi 16 pārkāpumu procedūras pret 15 dalībvalstīm saistībā ar to, ka numurs 112 nav pieejams vai nav nodrošināta zvanītāja atrašanās vietas noteikšana. 9 no šīm procedūrām ir tikušas slēgtas pēc nepieciešamo koriģējošo pasākumu veikšanas.

Šodien plkst. 14.00 Komisijas Berlamonta ēkā komisāre Viviāna Redinga un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Diana Wallis atklās izstādi, kas veltīta numuram 112.

Sīkāka informācija:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Eiropas Parlamenta iniciatīvas saistībā ar 112:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar