Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Briuselis, 2008 m. birželio 3 d.

Prieš vasaros atostogas ES populiarina Europos pagalbos iškvietimo telefono numerį 112

Europos Komisija šiandien žengė dar vieną žingsnį skatindama Europos Sąjungoje plačiau naudoti nemokamą Europos pagalbos iškvietimo telefono numerį 112. Šiandien pradedančioje veikti naujoje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/112 piliečiai galės sužinoti, kaip naudotis numeriu 112 ir kuo jis gali būti naudingas, ypač keliaujant po Europos Sąjungos šalis. Be to, šioje svetainėje aiškinama, kaip numeris 112 veikia kiekvienoje valstybėje narėje: per kiek laiko ir kokiomis kalbomis atsiliepiama į skambučius.

„Milijonai šią vasarą susirengusių atostogauti ES piliečių turi atsiminti tik vieną pagalbos numerį – 112, – kalbėjo už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Nors šis telefono numeris jau veikia visose, išskyrus vieną, ES šalyse, aš raginu valstybes nares geriau apie jį informuoti ir užtikrinti, kad jis būtų naudojamas veiksmingiau. Visi ES piliečiai turėtų žinoti, kad pagalbos tarnybas galima išsikviesti surinkus numerį 112. Ypač raginu tas valstybes nares, kurios dar neįdiegė skambinančio asmens buvimo vietos nustatymo funkcijos, padedančios pagalbos tarnyboms rasti nukentėjusiuosius, kuo greičiau pasirūpinti, kad ši funkcija veiktų priimant visus skambučius numeriu 112. Taip pat tikiuosi, kad Bulgarijos valdžios institucijos imsis skubių priemonių užtikrinti, kad telefono numeris 112 pagaliau pradėtų veikti visoje šalyje.“

Šių metų vasario mėn. Komisija paragino nacionalines valdžios institucijas plačiau pristatyti visuomenei numerį 112, nes apklausos rezultatai parodė, kad tik 22 % ES piliečių žino, jog nelaimės atveju jie visoje Europoje gali skambinti numeriu 112.

Šiandien, prieš pat vasaros atostogas, Komisijos iniciatyva pradeda veikti interneto svetainė http://ec.europa.eu/112, kuria bus siekiama informuoti piliečius apie telefono numerio 112 veikimą valstybėse narėse. Remiantis valstybių narių pateikta informacija šioje interneto svetainėje lyginama nacionalinių valdžios institucijų pažanga, padaryta įgyvendinant ES pagalbos numerio 112 taisykles, ir pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai.

  • Greitas atsiliepimas į skambučius. Valstybės narės pranešė, per kiek laiko po sujungimo atsiliepiama į skambučius numeriu 112: Čekijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje per 20 sekundžių atsiliepiama mažiausiai į 97 % skambučių numeriu 112, o Nyderlanduose ir Suomijoje per 10 sekundžių atsiliepiama mažiausiai į 71 % skambučių.
  • Septyniolika šalių pranešė, kad jose į skambučius numeriu 112 gali būti atsiliepiama užsienio (ES) kalbomis. Šešiolikos šalių (Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vengrijos, Graikijos, Lietuvos, Maltos, Nyderlandų, Slovėnijos, Ispanijos ir Švedijos) pagalbos iškvietimo numeriu 112 centrai į skambučius gali atsiliepti anglų kalba. Septynios šalys (Bulgarija, Vokietija, Estija, Ispanija, Lietuva, Vengrija ir Slovėnija) pranešė, kad jų pagalbos iškvietimo centrai gali atsiliepti į skambučius kaimyninės valstybės narės kalba. Kelios šalys taiko specialiąsias priemones, dėl kurių pagalbos iškvietimo centrai gali atsiliepti į skambučius kitomis užsienio kalbomis, pvz., skambučiai nukreipiami į kitus pagalbos iškvietimo centrus, kuriuose yra kompetentingų budinčių darbuotojų (Čekija, Graikija, Slovėnija ir Ispanija), arba į vertimo tarnybas (Suomija, Prancūzija, Nyderlandai, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė).
  • Geresnis informavimas. Keturios šalys transliuoja numerį 112 populiarinančias TV programas (Kipras, Čekija, Latvija ir Švedija). Suomija ir Rumunija kiekvienų metų vasario 11 d. švenčia Pagalbos numerio 112 dieną (http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/198&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en). Kitos naudingos priemonės: kelio ženklai (Austrija ir Vengrija), lankstinukai kelių mokesčių rinkimo punktuose (Ispanija) ir SMS žinutės tarptinklinio judriojo ryšio naudotojams (Vengrija).

Numeriui 112 skirtoje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/112 taip pat pateikiama informacijos apie numerio 112 veikimo trūkumus.

- Numeris 112 dar nėra iki galo įdiegtas Bulgarijoje, dar nebaigta ir pažeidimų nagrinėjimo procedūra. Nors pranešama, kad numeris 112 jau veikia Sofijos regione, juo dar negalima naudotis visoje šalyje.

- Nenustatoma skambinančio asmens buvimo vieta, kai numeriu 112 skambinama iš judriojo ryšio telefono. Šiuo metu ES pažeidimų procedūros pradėtos prieš šešias šalis (Italiją, Lietuvą, Nyderlandus, Lenkiją, Rumuniją ir Slovakiją).

- Informacijos apie tai, per kiek laiko po sujungimo atsiliepiama į skambučius numeriu 112, nepateikė devynios šalys: Belgija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Rumunija ir Slovakija.

- Informacijos apie nacionalinių pagalbos iškvietimo numeriu 112 centrų gebėjimą atsiliepti į skambučius bent viena ES kalba, kuri nėra nacionalinė arba oficialioji kalba, nepateikė dešimt šalių: Belgija, Airija, Italija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Lenkija, Portugalija, Rumunija ir Slovakija.

Bendroji informacija

Europos pagalbos iškvietimo telefono numeris 112 įdiegtas 1991 m., siekiant suteikti galimybę naudotis visoms ES valstybėms narėms bendru pagalbos numeriu (be jau veikiančių nacionalinių pagalbos numerių) ir taip palengvinti pagalbos tarnybų iškvietimą (ypač keliautojams). Nuo 1998 m. pagal ES taisykles visiems fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio naudotojams valstybės narės turi sudaryti sąlygas skambinti numeriu 112 nemokamai. Nuo 2003 m. ryšio operatoriai pagalbos tarnyboms privalo teikti informaciją apie skambinančio asmens buvimo vietą, kad jos galėtų greitai rasti nukentėjusiuosius. ES valstybės narės taip pat turi geriau informuoti piliečius apie pagalbos numerį 112.

Kad užtikrintų tinkamą numerio 112 veikimą, Komisija jau yra pradėjusi šešiolika pažeidimų nagrinėjimo procedūrų

(http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/) prieš penkiolika šalių, kuriose numeris 112 neveikia arba kuriose nenustatoma skambinančio asmens buvimo vieta. Devynios iš jų nutrauktos, nes šalys ėmėsi taisomųjų priemonių.

Šiandien 14 val. Komisijos narė Viviane Reding ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Diana Wallis ES Komisijos pastate „Berlaymont“ atidarys pagalbos numeriui 112 skirtą parodą.

Daugiau informacijos

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Europos Parlamento iniciatyvos dėl numerio 112

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar