Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Bryssel 3. kesäkuuta 2008

EU muistuttaa eurooppalaisesta hätänumerosta 112 ennen kesälomien alkua

Euroopan komissio tehosti tänään toimiaan, joilla se pyrkii edistämään maksuttoman eurooppalaisen hätänumeron 112 käyttöä EU:ssa. Tästä päivästä lähtien uusi internetsivu ec.europa.eu/112 neuvoo kansalaisia numeron 112 käytössä. Sivulla kerrotaan, mitä palveluita ihmiset voivat saada tästä numerosta, etenkin matkustaessaan ulkomailla. Sivulta saa myös tietoja siitä, kuinka hätänumero 112 toimii eri jäsenvaltioissa: kuinka nopeasti puheluihin vastataan ja millä kielillä.

”Miljoonien kesälomille lähtevien EU:n kansalaisten ei tarvitse muistaa kuin yksi hätänumero: 112," totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Hätänumero 112 on nyt käytössä yhtä lukuun ottamatta kaikissa EU-maissa. Kehotan kuitenkin jäsenvaltioita parantamaan numeron tunnettuutta ja toimivuutta. Kaikkien EU:n kansalaisten olisi tiedettävä, että he voivat saada hätäpalveluja numerosta 112. Kehotan erityisesti niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ottaneet käyttöön soittajan paikannusta, toteuttamaan sen kaikkien numeroon 112 tehtävien puhelujen osalta mahdollisimman pian. Paikannusominaisuus auttaa hätäpalveluja onnettomuuksien uhrien löytämisessä. Luotan myös siihen, että Bulgarian viranomaiset toteuttavat nopeasti tarvittavat toimet, jotta hätänumero 112 saadaan käyttöön maanlaajuisesti.”

Komissio pyysi tämän vuoden helmikuussa kansallisia viranomaisia parantamaan hätänumeroa 112 koskevaa tiedotusta, koska kyselyselvityksen mukaan ainoastaan 22 prosenttia EU:n kansalaisista tietää, että he voivat hätätapauksessa soittaa numeroon 112 kaikkialla Euroopassa.

Komissio avasi tänään 112-nettisivun, jossa kansalaisille kerrotaan numeron 112 toimivuudesta jäsenvaltioissa kesälomien aikaan. Sivulla verrataan jäsenvaltioiden antamien tietojen pohjalta kansallisten viranomaisten onnistumista hätänumeroa 112 koskevien EU-sääntöjen täytäntöönpanossa ja tuodaan esiin parhaita toimintatapoja:

  • Puhelujen nopea käsittely: Jäsenvaltiot ilmoittivat, kuinka kauan hätänumeroon 112 tehtyihin puheluihin vastaaminen kestää sen jälkeen kun puhelu on yhdistetty. Vähintään 97 prosenttiin numeroon 112 tehdyistä puheluista vastataan 20 sekunnin sisällä Tšekissä, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vähintään 71 prosenttiin näistä puheluista vastataan 10 sekunnin sisällä Alankomaissa ja Suomessa.
  • 17 maata ilmoitti, että numeroon 112 tehtyihin puheluihin voidaan vastata jollain vieraalla kielellä: Hätäkeskukset voivat tavallisesti vastata englanninkielisiin puheluihin 16 maassa (Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Itävalta, Kreikka, Liettua, Malta, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro). Seitsemän maata ilmoitti, että niiden hätäkeskukset voivat vastata naapurimaan kielellä (Bulgaria, Espanja, Liettua, Saksa, Slovenia, Unkari ja Viro). Useissa maissa on käytössä erityisjärjestelyjä, joiden avulla hätäkeskukset voivat vastata myös muilla vierailla kielillä, kuten puhelujen siirto muihin hätäkeskuksiin, joissa on töissä kielitaitoista henkilöstöä (Espanja, Kreikka, Slovenia ja Tšekki), tai tulkkauspalvelu (Alankomaat, Espanja, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta).
  • Tunnettuuden parantaminen: Neljässä maassa lähetetään TV-ohjelmia, joissa tehdään tunnetuksi hätänumeroa 112 (Kypros, Latvia, Ruotsi ja Tšekki). Suomessa ja Romaniassa vietetään vuosittain 112-päivää 11. helmikuuta (IP/08/198). Muita hyödyllisiä tiedotuskeinoja ovat kyltit moottoriteillä (Itävalta ja Unkari), tiemaksuasemilla jaettavat lehtiset (Espanja) ja verkossa vieraileville matkapuhelimen käyttäjille lähettävät tekstiviestit (Unkari).

112-nettisivulla tuodaan esiin myös puutteita:

  • Hätänumero 112 ei ole vielä käytössä kaikkialla Bulgariassa, ja maata vastaan on aloitettu asiasta rikkomismenettely. Annettujen tietojen mukaan hätänumero 112 toimii Sofian alueella, mutta ei maanlaajuisesti.
  • Soittajan paikkatietojen puuttuminen matkapuhelimesta numeroon 112 tehdyissä puheluissa: Kuutta maata (Alankomaat, Italia, Liettua, Puola, Romania ja Slovakia) vastaan on parhaillaan käynnissä rikkomismenettely.
  • Yhdeksän maata ei ole toimittanut tietoja numeroon 112 tehtyjen puhelujen vastausajoista: Belgia, Italia, Kypros, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania ja Slovakia.
  • Kymmenen maata ei ole toimittanut tietoja siitä, voivatko hätäkeskukset vastata puheluihin vähintään yhdellä sellaisella EU-kielellä, joka ei ole niiden kansallinen tai virallinen kieli: Belgia, Irlanti, Italia, Kypros, Latvia, Luxemburg, Puola, Portugali, Romania ja Slovakia.

Tausta

Eurooppalainen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991. Tarkoituksena oli tarjota käyttöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kansallisten hätänumeroiden lisäksi yksi ainoa hätänumero, joka helpottaisi hätäpalvelujen saatavuutta erityisesti matkailijoiden kannalta. EU-sääntöjen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on täytynyt vuodesta 1998 lähtien varmistaa, että kaikki kiinteiden ja matkapuhelimien käyttäjät voivat soittaa maksutta numeroon 112. Vuodesta 2003 lähtien teleoperaattoreiden on täytynyt antaa hätäpalveluille soittajan paikkatiedot, jotta ne voisivat löytää onnettomuuksien uhrit nopeasti. EU:n jäsenvaltioiden on myös tehtävä hätänumero 112 tunnetuksi kansalaistensa keskuudessa.

Hätänumeron 112 tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi komissio on tähän mennessä aloittanut 16 rikkomisesta johtuvaa menettelyä 15 jäsenvaltiota vastaan, koska numero 112 ei ole käytössä tai maat eivät ole järjestäneet soittajan paikkatietojen antamista. Yhdeksän näistä menettelyistä on päätetty, kun kyseiset maat ovat toteuttaneet korjaavia toimia.

Komissaari Reding ja Euroopan parlamentin varapuhemies Diana Wallis avaavat hätänumeroa 112 koskevan näyttelyn komission Berlaymont-rakennuksessa tänään klo 14.00.

Lisätietoja:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Euroopan parlamentin 112-aloitteet:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar