Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Brüssel, 3. juuni 2008

Ühtne Euroopa Liidu hädaabinumber 112 on kaardistatud enne suvepuhkuste hooaega

Euroopa Komisjon tõhustas täna oma pingutusi tasuta Euroopa hädaabinumbri 112 kasutuselevõtu edendamiseks ELis. Tänasest õpetatakse kodanikele uue veebilehe ec.europa.eu/112 kaudu, kuidas telefoninumbrit 112 kasutada ja mida sellelt eelkõige ELis reisides oodata. Veebileht annab teavet 112 toimimise kohta igas liikmesriigis, tuues muuhulgas välja ka selle, kui kiiresti ja millises keeles hädaabikõnedele vastatakse.

„Sel aastal suvepuhkusele minnes on miljonitel ELi kodanikel vaja meeles pidada vaid üht hädaabinumbrit: 112”, ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „112 on nüüdsest kasutatav kõigis ELi liikmesriikides peale ühe, mistõttu kutsun kõiki liikmesriike üles kõnealust hädaabiteenust tõhustama ja laiemalt tutvustama. Kõik ELi kodanikud peaksid teadma, et valides 112 jõuavad nad hädaabiteenistusteni. Liikmesriikidel, kes ei ole seni helistaja auskoha kindlakstegemist juurutanud, soovitan seda tungivalt teha, et aidata hädaabiteenistustel õnnetustes kannatanuid kiiremini üles leida. Soovin, et 112 oleks kättesaadav ka terves Bulgaarias ning loodan sealsete ametiasutuste kiirele tegutsemisele.”

Pärast seda, kui uuringutulemustest ilmnes, et vaid 22 % ELi kodanikest teavad hädaolukorras numbrile 112 helistada, palus Euroopa Komisjon käesoleva aasta veebruaris liikmesriikidel tõhusamalt tegeleda üldise teadlikkuse tõstmisega telefoninumbri 112 kohta.

Täna käivitas komisjon 112 veebilehe, et teavitada kodanikke suvepuhkuse eel hädaabinumbri 112 toimimisest. Liikmesriikidelt saadud teabe abil võrdleb komisjon ELi 112-kõnede eeskirjade rakendamist ja tõstab esile parimad tavad.

  • Kõne kiire töötlemine: Liikmesriigid teatasid numbriga 112 ühendamisele järgnenud vastamisele kulunud aja. 20 sekundi jooksul vastati vähemalt 97 % 112-kõnedest Tšehhi Vabariigis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis ning vähemalt 10 sekundi jooksul 71 % kõnedest Madalmaades ja Soomes.
  • 17 riiki teatasid suutlikkusest vastata 112-kõnedele ELi võõrkeeltes: hädaabinumbri 112 kõnekeskused töötlevad ingliskeelseid kõnesid 16 riigis (Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Kreeka, Leedu, Malta, Madalmaad, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi). 7 riiki andsid teada oma kõnekeskuste suutlikkusest vastata naaberliikmesriigi keeles (Bulgaaria, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Leedu, Ungari ja Sloveenia). Mitmes riigis on kõnekeskusel võimalik vastata muus võõrkeeles, suunates kõne edasi mõnda teise pädevate töötajatega kõnekeskusesse (Tšehhi Vabariik, Kreeka, Sloveenia ja Hispaania) või suulise tõlke teenuste keskusesse (Soome, Prantsusmaa, Madalmaad, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik).
  • Teadlikkuse tõstmine: 4 riigis edastatakse telefoninumbrit 112 tutvustavaid TV-programme (Küpros, Tšehhi Vabariik. Läti ja Rootsi). Soomes ja Rumeenias tähistatakse nüüd iga aasta 11. veebruaril 112 päeva (IP/08/198). Muud kasulikud vahendid on veel kiirteede märgid (Austria ja Ungari), infolehed maksuliste teede eest tasumise kohtades (Hispaania) ja SMSid mobiilside rändlusteenuse kasutajatele (Ungari).

112 veebileht osutab ka puudustele.

  • Täielikult ei ole võimalik hädaabinumbrit 112 kasutada Bulgaarias, mille suhtes on rikkumismenetlus seni veel lõpetamata. 112 on väidetavalt kasutatav Sofia piirkonnas, aga mitte kogu riigis.
  • Numbrile 112 helistavate mobiilside kasutajate asukoha määramise võimaluse puudumine: 6 riigi (Itaalia, Leedu, Madalmaad, Poola, Rumeenia ja Slovakkia) suhtes on rikkumismenetlused praegu lõpetamata.
  • 9 riiki ei ole esitanud teavet numbriga 112 ühendamisele järgnenud vastamisele kulunud aja kohta: Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Luksemburg, Malta, Poola, Rumeenia ja Slovakkia.
  • 10 riiki ei esitanud teavet riiklike hädaabikeskuste suutlikkusest vastata 112-kõnedele vähemalt ühes ELi võõrkeeles, mis ei ole nende riigikeel või ametlik keel: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Küpros, Läti, Luksemburg, Poola, Rumeenia ja Slovakkia.

Taust

Euroopa hädaabinumber 112 võeti kasutusele 1991. aastal, et ühtset numbrit kasutades oleksid lisaks riiklikele hädaabiteenustele samad teenused kättesaadavad kõikides ELi liikmesriikides. Eelkõige on ühtne hädaabinumber oluline reisijate jaoks. Alates 1998. aastast on ELi eeskirjadega nõutud, et liikmesriigid tagaksid tava- ja mobiiltelefoni kasutajatele võimaluse sooritada 112-kõnesid tasuta. Alates 2003. aastast peavad telekommunikatsiooniettevõtjad andma hädaabiteenistustele teavet helistaja asukoha kohta, et oleks võimalik õnnetuse ohvrid kiiresti üles leida. ELi liikmesriigid peavad tõstma ka kodanike teadlikkust telefoninumbri 112 kohta.

Komisjon on seni algatanud 16 rikkumismenetlust 15 liikmesriigi vastu seoses numbri 112 kasutatavuse või helistaja asukoha määramise võimaluse puudumisega. Neist 9 on lõpetatud pärast parandusmeetmete kasutuselevõtmist.

Täna kell 14.00 avavad Euroopa Komisjoni volinik Viviane Reding ja Euroopa Parlamendi asepresident Diana Wallis telefoninumbrit 112 käsitleva näituse Euroopa Komisjoni Berlaymont´i hoones.

Täiendav teave:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Euroopa Parlamendi algatused seoses telefoninumbriga 112:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Lisa:

Telefoninumber 112 liikmesriikides


112-kõned võimalikud tava- ja mobiiltelefonilt
Pärast numbriga 112 ühendamist hädaabikõnele vastamisele kulunud aeg
112-kõned võimalikud mobiiltelefonilt koduvõrgu puudumisel
Suutlikkus vastata 112-kõnedele ELi võõrkeeles
Helistaja asukoha määramine võimalik
(Push = automaatselt iga kõne puhul, pull = vajadusel) ja vajadusel tõmbeks (pull) kuluv aeg
Tavatelefoniside
Mobiilside
AT
+
Mõni sekund
+
Inglise
Pull – mõni minut
Pull – mõni minut
BE
+
Teave puudub
-
Teave puudub
Pull – teave aja kohta puudub
Pull – teave aja kohta puudub
BG
- (112 ei ole kogu riigis seni kasutatav);
rikkumismenetlus lõpetamata
1–5 sekundit
+
Inglise, prantsuse, saksa, rumeenia
Push (ainult Sofia piirkonnas)
Push (ainult Sofia piirkonnas)
CY
+
Teave puudub
-
Teave puudub
Pull – 45–75 sekundit
Push
CZ
+
Kõikidele kõnedele vastatud 20 sekundi jooksul
+
Inglise, saksa; muudes keeltes kõned suunatakse kõne töötlejale, kes vastab asjaomases keeles
Pull – keskmine aeg 3 sekundit / maksimaalselt 7 sekundit
Push
DK
+
20–25 sekundit
+
Inglise
Push
Push
DE
+
5 sekundit kuni 1 minut
+
Inglise, piirialadel naaberriikide keeled
Pull – 30–60 sekundit
Pull– kuni 60 minutit
EE
+
10 sekundit
+
Soome, inglise
Push/Pull – 23 sekundit
Push/Pull – 23 sekundit
IE
+
1 sekund
+
Teave puudub
Push
Pull – teave aja kohta puudub
EL
+
9 sekundit
+
Inglise, prantsuse; muudes keeltes kõned suunatakse kõne töötlejale, kes vastab asjaomases keeles
Pull – kuni 1 minut
Pull – 10–36 sekundit
ES
+
97 % kõnedest vastatud 20 sekundi jooksul
+
Inglise, prantsuse, saksa, portugali, mõnes piirkonnas itaalia; olemas suulise tõlke teenused ja kõne suunamine kõne töötlejale, kes vastab asjaomases keeles
Push/Pull – 30 sekundit
Pull – teave aja kohta puudub
FI
+
71% kõnedest vastatud 10 sekundi jooksul
+
Inglise, olemas ka mõne muu keele (nt saksa ja prantsuse) suulise tõlke teenused
Pull – 3-30 sekundit
Pull – 3-30 sekundit
FR
+
Teave puudub
+
Inglise; olemas muude keelte suulise tõlke teenused
Pull – mõni sekund
Pull– kuni 30 minutit
IT
+
Teave puudub
Kommunikatsiooniettevõtjate vaheline kaubanduskokkulepe
Teave puudub
Pull
Seni rakendamata; rikkumismenetlus lõpetamata
LV
+
4–5 sekundit
Teave puudub
Teave puudub
Pull – otsekohe
Pull – 5–10 sekundit
LT
+
4–20 sekundit
+
Poola, inglise, saksa.
Pull – kuni 1 minut
Seni rakendamata; rikkumismenetlus lõpetamata
LU
+
Teave puudub
+
Teave puudub
Pull – 1–4 sekundit
Push
HU
+
5–10 sekundit
+
Inglise, saksa, piirialadel naaberriikide keeled
Pull – 30–40 sekundit kuni 3–4 tundi
Pull – 30–40 sekundit kuni 3–4 tundi
MT
+
Teave puudub
+
Inglise
Pull – teave aja kohta puudub
Pull – teave aja kohta puudub
NL
+
90% kõnedest vastatud 10 sekundi jooksul
+
Inglise, saksa, olemas muude keelte suulise tõlke teenused
Push
Seni rakendamata; rikkumismenetlus lõpetamata
PL
+
Teave puudub
+
Teave puudub
Pull – mitu minutit
Pull – mitu minutit;
Rikkumismenetlus kontrollimiseks ajutiselt peatatud
PT
+
6–20 sekundit
+
Teave puudub
Push
Push
RO
+
Teave puudub
-
Teave puudub
Push
Seni rakendamata; rikkumismenetlus lõpetamata
SI
+
3–5 sekundit
+
Inglise, saksa, ungari, itaalia, muudes keeltes kõned suunatakse kõne töötlejale, kes vastab asjaomases keeles
Push/Pull – 15 minutit
Push/Pull – 15 minutit
SK
+
Teave puudub
+
Teave puudub
Pull – 2–3 sekundit
Pull – 2–3 sekundit;
rikkumismenetlus lõpetamata
SE
+
9 sekundit
+
Inglise; 2008. käivitatud uus suulise tõlke teenus hõlmab 10–15 keelt
Push
Pull– kuni 12 sekundit
UK
+
98% kõnedest vastatud 20 sekundi jooksul
-
Mõned hädaabikõnekeskused võivad võõrkeelsete kõnede töötlemiseks kasutada suulise tõlke teenust
Pull – keskmiselt vähem kui 0,1 sekundit elektroonilise edastamise puhul
Pull – keskmiselt vähem kui 0,1 sekundit elektroonilise edastamise puhul


Side Bar