Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008

Ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών η ΕΕ ξαναφέρνει στο προσκήνιο το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε σήμερα τις προσπάθειες της για την προώθηση της χρήσης του 112 στην ΕΕ, του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης, η πρόσβαση στον οποίον είναι δωρεάν. Από σήμερα, η νέα ιστοσελίδα ec.europa.eu/112 θα ενημερώνει τους πολίτες πώς να χρησιμοποιούν το 112 και τι να περιμένουν όταν καλούν τον αριθμό αυτό, ιδίως όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το 112 σε κάθε κράτος μέλος, για την ταχύτητα που απαντώνται οι κλήσεις και σε ποιες γλώσσες.

«Τα εκατομμύρια των πολιτών της ΕΕ που θα πάνε διακοπές αυτό το καλοκαίρι χρειάζονται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112» δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες κα. Viviane Reding. «Τώρα που το 112 διατίθεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από μία, καλώ τα κράτη μέλη να κάνουν το 112 ευρύτερα γνωστό και αποτελεσματικότερο. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να καλέσουν το 112 για να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προτρέπω ιδίως εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη καθιερώσει τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος, που βοηθά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρουν τα θύματα των ατυχημάτων, να τον καθιερώσουν το ταχύτερο δυνατό για όλες τις κλήσεις προς το 112. Αναμένω επίσης ταχεία ενεργοποίηση των αρχών της Βουλγαρίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση του 112 σε ολόκληρη τη χώρα

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Επιτροπή ζήτησε από τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού για το 112 μετά τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έδειξε ότι μόνο το 22% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν ότι μπορούν να καλέσουν το 112 από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα την ιστοσελίδα του 112 για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία του 112 στα κράτη μέλη κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συγκριτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των εθνικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με το 112 και υπογραμμίζει τις βέλτιστες πρακτικές

  • Ταχεία διεκπεραίωση κλήσεων: Τα κράτη μέλη ανέφεραν τους χρόνους ανταπόκρισης στις κλήσεις προς το 112 μετά τη σύνδεση. Τουλάχιστον το 97% των κλήσεων προς το 112 απαντώνται εντός 20 δευτερολέπτων στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην Ολλανδία και στη Φινλανδία τουλάχιστον το 71% απαντάται εντός 10 δευτερολέπτων.
  • 17 χώρες ανέφεραν ότι έχουν τη δυνατότητα να απαντούν κλήσεις προς το 112 σε ξένες γλώσσες της ΕΕ: τα κέντρα διεκπεραίωσης κλήσεων προς το 112 μπορούν συνήθως να διεκπεραιώνουν κλήσεις στα αγγλικά σε 16 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία). 7 χώρες ανέφεραν ότι τα τηλεφωνικά τους κέντρα μπορούν να απαντούν κλήσεις στη γλώσσα γειτονικού κράτους μέλους (Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Σλοβενία, Ισπανία). Σε αρκετές χώρες, ειδικές διευθετήσεις επιτρέπουν στα τηλεφωνικά κέντρα να απαντούν και σε άλλες ξένες γλώσσες μέσω προώθησης των κλήσεων σε άλλα τηλεφωνικά κέντρα στα οποία υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό (Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ισπανία) ή σε υπηρεσίες διερμηνείας (Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).
  • Ενημέρωση του κοινού: Σε 4 χώρες εκπέμπονται τηλεοπτικά προγράμματα προβολής του 112 (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Λετονία και Σουηδία). Η Φινλανδία και η Ρουμανία έχουν καθιερώσει την 11η Φεβρουαρίου ως ημέρα ετήσιου εορτασμού του 112 (IP/08/198). Άλλα χρήσιμα εργαλεία περιλαμβάνουν σήμανση στους αυτοκινητοδρόμους (Αυστρία και Ουγγαρία), φυλλάδια στα διόδια (Ισπανία) και σύντομα μηνύματα (SMS) σε χρήστες κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούν περιαγωγή (Ουγγαρία).

Στην ιστοσελίδα του 112 παρατίθενται επίσης και οι ελλείψεις:

  • Το 112 δεν διατίθεται ακόμη πλήρως στην Βουλγαρία, και εκκρεμεί προς το παρόν διαδικασία επί παραβάσει. Το 112, για το οποίο πληροφορίες αναφέρουν ότι διατίθεται στην περιοχή της Σόφιας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπόλοιπη χώρα.
  • Μη εντοπισμός της θέσης του καλούντος για κλήσεις προς το 112 από κινητά: 6 χώρες (Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία) αποτελούν προς το παρόν αντικείμενο διαδικασιών της ΕΕ επί παραβάσει.
  • 9 χώρες δεν διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους απόκρισης στις κλήσεις προς το 112 μετά τη σύνδεση: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.
  • 10 χώρες δεν διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα των εθνικών κέντρων έκτακτης ανάγκης 112 να απαντούν κλήσεις σε τουλάχιστον μία ακόμη γλώσσα της ΕΕ εκτός από την εθνική ή επίσημη γλώσσα τους: Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Ιστορικό

Ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 καθιερώθηκε το 1991 για να εξασφαλίσει εκτός των εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης και έναν ενιαίο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να καταστούν πιο προσιτές ιδίως για τους ταξιδιώτες. Από το 1998, οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι χρήστες σταθερών και κινητών τηλεφώνων μπορούν να καλούν το 112 δωρεάν. Από το 2003, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών οφείλουν να διαβιβάζουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πληροφορίες σχετικά με τη θέση του καλούντος προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να εντοπίζουν χωρίς καθυστέρηση τα θύματα των ατυχημάτων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το 112.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του 112, η Επιτροπή έχει μέχρι τώρα κινήσει 16 διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον 15 χωρών είτε επειδή δεν διαθέτουν το 112 ή λόγω έλλειψης πληροφοριών εντοπισμού της θέσης του καλούντος. 9 από τις διαδικασίες αυτές έχουν κλείσει μετά τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Σήμερα, στις 14:00, η Επίτροπος κ. Reding και η κ. Diana Wallis, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα εγκαινιάσουν μια έκθεση με θέμα το 112 στο κτήριο Berlaymont της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 112:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_el.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar