Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Brussels, den 3. juni 2008

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske alarmnummer 112 i EU. Fra i dag kan borgerne gå ind på webstedet ec.europa.eu/112 og få at vide, hvordan 112-nummeret kan bruges, og hvad det kan bruges til, især hvis man rejser i EU. Man kan også få at vide, hvor godt 112-nummeret fungerer i de enkelte medlemsstater, nemlig hvor hurtigt opkaldene besvares, og på hvilke sprog.

"De mange millioner EU-borgere, der tager på sommerferie i år, behøver kun at huske ét alarmnummer, nemlig 112", sagde EU-kommissær for teleområdet, Viviane Reding. "Selv om 112 allerede kan bruges overalt i EU, undtagen i ét land, opfordrer jeg medlemsstaterne til at udbrede kendskabet til 112 og gøre det mere effektivt. Alle EU's borgere bør vide, at de kan få tilkalde hjælp ved at taste 112. Jeg vil især indtrængende opfordre de medlemsstater, der endnu ikke har indført lokalisering af, hvor opkaldet kommer fra, til at gøre det snarest muligt for alle 112-opkald, da det er til stor hjælp for beredskabstjenesterne, når de skal finde frem til ulykkesstedet. Jeg regner også med, at de bulgarske myndigheder handler hurtigt, så 112-nummeret endelig kan bruges i hele landet."

I februar i år bad Kommissionen de nationale myndigheder om at gøre 112-nummeret mere kendt i befolkningen, da en undersøgelse havde vist, at kun 22 % af EU's borgere vidste, at 112 fungerer som alarmnummer overalt i EU.

Kommissionen har i dag åbnet et 112-websted for her op til sommerferien at informere borgerne om, hvordan 112 fungerer i medlemsstaterne. Der er med udgangspunkt i oplysninger fra medlemsstaterne vist en sammenligning af, hvor gode de nationale myndigheder har været til at gennemføre EU-reglerne for 112-nummeret, og bedste praksis er fremhævet:

  • Hurtig opkaldsekspedition: Medlemsstaterne har oplyst svartiderne regnet fra det tidspunkt, hvor opkaldet til 112 er gået igennem. I Det Forenede Kongerige, Spanien og Tjekkiet bliver mindst 97 % af 112-opkaldene besvaret inden for 20 sekunder, mens tallene i Finland og Nederlandene er 71 % inden for 10 sekunder.
  • 17 lande har oplyst, hvilke EU-fremmedsprog de kan besvare 112-opkald på: I 16 lande (Bulgarien, Danmark, Estland, Finland , Frankrig, Grækenland, Litauen, Malta, Nederlandene, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) kan 112-alarmcentralen normalt klare opkald på engelsk. 7 lande oplyste, at deres alarmcentraler kan besvare opkald på sproget i et af deres EU-nabolande (Bulgarien, Estland, Litauen, Slovenien, Spanien, Tyskland og Ungarn). En del lande har særordninger, som giver alarmcentralerne mulighed for at besvare opkald på andre fremmedsprog, f.eks. ved at viderestille dem til andre alarmcentraler med kompetent mandskab (Grækenland, Slovenien, Spanien og Tjekkiet) eller til en tolketjeneste (Finland, Frankrig, Nederlandene, Spanien og Sverige).
  • Øget oplysning: 4 lande har tv-udsendelser om 112-nummeret (Cypern, Letland, Sverige og Tjekkiet). Finland og Rumænien har indført en årlig "112-dag" den 11. februar (IP/08/198). Der tages også andre midler i brug såsom skiltning på motorvejene (Ungarn og Østrig), uddeling af foldere ved betalingssteder (Spanien) og SMS'er til udenlandske mobiltelefoner (Ungarn).

112-webstedet viser også, hvilke mangler der er:

  • 112-nummeret fungerer stadig ikke overalt i Bulgarien, og der er sat en overtrædelsesprocedure i gang. Det er oplyst, at 112 fungerer i Sofia-området, men at det ikke kan bruges i hele landet.
  • Ingen lokalisering af den mobiltelefon, hvor opkaldet til 112-nummeret er foretaget fra: Der er indledt EU-overtrædelsesprocedurer mod 6 lande (Italien, Litauen, Nederlandene, Polen, Rumænien og Slovakiet).
  • 9 lande har ikke givet oplysninger om svartider på 112-opkald regnet fra, hvornår forbindelsen er etableret, nemlig Belgien, Cypern, Frankrig, Italien, Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien og Slovakiet.
  • 10 lande har ikke oplyst, i hvilket omfang de nationale 112-alarmcentraler kan besvare opkald på mindst ét EU-sprog, der ikke er et nationalt eller officielt sprog i landet, nemlig Belgien, Cypern, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Rumænien og Slovakiet.

Baggrund:

Da det europæiske alarmnummer 112 blev indført i 1991, var formålet, at de nationale alarmnumre skulle suppleres med ét alarmnummer, som kan bruges i alle EU-medlemsstaterne, så det er lettere at tilkalde beredskabstjenesterne, især for dem, der rejser. EU-reglerne har siden 1998 krævet af medlemsstaterne, at det er gratis at ringe til 112-nummeret fra alle fastnet- og mobiltelefoner. I 2003 blev det forlangt, at teleoperatørerne skal give beredskabstjenesterne oplysninger om, hvor opkaldet er foretaget, så de hurtigt kan nå frem til ofrene på ulykkesstedet. EU-medlemsstaterne skal også give borgerne flere oplysninger om 112-nummeret.

For at sikre, at 112-nummeret reelt bliver indført, har Kommissionen indtil nu indledt 16 overtrædelsesprocedurer mod 15 lande, fordi nummeret ikke er til rådighed, eller der ikke gives oplysninger om, hvor opkaldet er foretaget fra ("caller location"). 9 af disse procedurer er standset, efter at der er truffet korrigerende foranstaltninger.

I dag kl. 14 åbner EU-kommissæren Viviane Reding og Diana Wallis, der er næstformand i Europa-Parlamentet, en udstilling om 112-nummeret i Berlaymont-bygningen.

Yderligere oplysninger:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Europa-Parlamentets initiativer i forbindelse med 112-nummeret:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_da.htm

Annex:

112 in the Member States


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar