Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

V Bruselu dne 3. června 2008

EU před letními prázdninami zviditelňuje evropskou linku 112 pro tísňová volání

Evropská komise stupňuje úsilí při propagaci používání bezplatné evropské linky 112 pro tísňová volání v EU. Od dnešního dne funguje nová internetová stránka ec.europa.eu/112, na níž se občané dozví, jak linku 112 používat a jak jim pomůže, zejména při jejich cestování po EU. Stránka také ukazuje, jak linka funguje v jednotlivých členských státech: tedy jak rychle operátoři na volání odpoví a v jakých jazycích.

„Miliony občanů EU si pro letošní dovolenou potřebují zapamatovat jediné číslo tísňového volání: 112,” řekla evropská komisařka pro telekomunikace Viviane Redingová. „Linka 112 je k dispozici již v šestadvaceti zemích EU, proto nyní vyzývám členské státy, aby zvýšily informovanost občanů a také linku ještě zefektivnily. Všichni občané EU by měli vědět, že v případě tísně mohou vytočit číslo 112. Zvláště apeluji na členské státy, které ještě nezavedly možnost lokalizace volajícího. Ta pomáhá záchranným službám nalézt oběti nehod a tyto státy by ji měly zavést pro všechna volání na linku 112 co nejdříve. Rovněž počítám s tím, že bulharské úřady podniknou rychlé kroky a linku 112 zprovozní na celostátní úrovni.“

Letos v únoru Komise vyzvala vnitrostátní orgány, aby zlepšily povědomí veřejnosti o lince 112, neboť podle výsledků průzkumu pouze 22 % občanů EU ví, že v případě nouze mohou v celé Evropě volat číslo 112.

Komise dnes zahájila provoz internetové stránky 112, aby před letními prázdninami stihla informovat občany o fungování této linky v členských státech. Informace vycházejí z údajů poskytnutých členskými státy a umožňují srovnání toho, jak vnitrostátní orgány provádějí pravidla EU týkající se linky 112, přičemž jsou zde uvedeny nejlepší postupy:

  • Rychlost odezvy na volání: Členské státy nahlásily dobu odezvy na hovory na lince 112 po spojení. Nejméně 97 % hovorů je zodpovězeno do 20 sekund v České republice, Španělsku a Spojeném království a nejméně 71 % hovorů do 10 sekund v Nizozemsku a Finsku.
  • Sedmnáct zemí uvedlo údaje o schopnosti vyřizovat hovory v jiném evropském jazyce: V šestnácti zemích jsou centra tísňového volání na linku 112 schopna běžně komunikovat v anglickém jazyce (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko). Sedm zemí uvedlo, že jejich centra jsou schopna vyřizovat hovory v jazyce sousedícího členského státu (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Slovinsko a Španělsko). V několika zemích funguje zvláštní systém, který telefonickým centrům umožňuje vyřizovat hovory v jiných cizích jazycích např. pomocí přepojení hovoru na jiné centrum s pracovníky s příslušnou jazykovou výbavou (Česká republika, Řecko, Slovinsko a Španělsko) nebo na tlumočnické služby (Finsko, Francie, Nizozemsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko).
  • Zvyšování informovanosti: Čtyři země uvedly televizní programy propagující linku 112 (Česká republika, Kypr, Litva a Švédsko). Finsko a Rumunsko určilo 11. únor jako den tísňové linky 112 (IP/08/198). Mezi další užitečné nástroje patří dopravní značení (Maďarsko a Rakousko), letáky na místech výběru mýtného (Španělsko) a roamingové SMS zprávy na mobilní telefony (Maďarsko).

Internetová stránka 112 však také poukazuje na nedostatky:

  • Linka 112 stále není plně dostupná v Bulharsku a probíhá řízení pro nesplnění povinnosti. Linka 112 je údajně dostupná v oblasti Sofie, nefunguje však celostátně.
  • Nemožnost lokalizace volajícího u hovorů z mobilního telefonu: Se šesti zeměmi (Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) je v současné době vedeno řízení EU pro nesplnění povinnosti.
  • Devět zemí neposkytlo údaje o době odezvy na hovory na lince 112 po spojení: Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko.
  • Deset zemí neuvedlo údaje o tom, zda jsou jejich centra tísňového volání na linku 112 schopna vyřizovat hovory alespoň v jednom jazyce EU, který není jejich národním nebo úředním jazykem: Belgie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko.

Souvislosti

Evropské číslo tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991, aby vedle vnitrostátních tísňových čísel existovalo jednotné číslo pro tísňová volání ve všech členských státech EU, které by lépe zpřístupnilo záchranné služby, zejména pro osoby na cestách. Pravidla EU od roku 1998 požadují, aby členské státy zajistily bezplatné volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno rychle nalézt oběti nehod. Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince 112.

V zájmu účinného zavedení linky 112 Komise doposud zahájila šestnáct řízení pro nesplnění povinnosti proti patnácti členským státům pro nedostatečnou dostupnost linky 112 nebo nemožnost lokalizace volajícího. Devět řízení bylo uzavřeno po přijetí nápravných opatření.

Dnes ve 14:00 hodin v budově Berlaymont komisařka Redingová a místopředsedkyně Evropského parlamentu Diana Wallisová zahájí výstavu o lince 112.

Další informace:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Iniciativy Evropského parlamentu týkající se linky 112:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Příloha:

Linka 112 v členských státech


Fixed and mobile 112 calls possible
Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected
Mobile 112 calls possible if no home network available
Foreign EU languages available for 112 calls
Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed
Mobile
AT
+
Few seconds
+
English
Pull – a few minutes
Pull – a few minutes
BE
+
No information
-
No information
Pull – no information on time
Pull – no information on time
BG
- (112 not yet available nationwide);
infringement procedure pending
1-5 seconds
+
English, French, German, Romanian
Push (Sofia region only)
Push (Sofia region only)
CY
+
No information
-
No information
Pull – 45-75 seconds
Push
CZ
+
All calls answered within 20 seconds
+
English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds
Push
DK
+
20-25 seconds
+
English
Push
Push
DE
+
5 seconds to 1 minute
+
English, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – 30-60 seconds
Pull – up to 60 minutes
EE
+
10 seconds
+
Finnish, English
Push/ Pull – 23 seconds
Push/ Pull – 23 seconds
IE
+
1 second
+
No information
Push
Pull – no information on time
EL
+
9 seconds
+
English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Pull – up to 1 minute
Pull – 10-36 minutes
ES
+
97% of calls answered within 20 seconds
+
English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available
Push / Pull – 30 seconds
Push / Pull - no information on time
FI
+
71% of calls answered within 10 seconds
+
English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French)
Pull – 3-30 seconds
Pull – 3-30 seconds
FR
+
No information
+
English; interpretation service available for other foreign languages
Pull – few seconds
Pull – up to 30 minutes
IT
+
No information
Subject to commercial agreement between operators
No information
Pull
Not yet implemented; infringement procedure pending
LV
+
4-5 seconds
No information
No information
Pull – immediate
Pull – 5-10 seconds
LT
+
4-20 seconds
+
Polish, English, German
Pull – up to 1 minute
Not yet implemented; infringement procedure pending
LU
+
No information
+
No information
Pull – 1-4 seconds
Push
HU
+
5-10 seconds
+
English, German, languages of neighbouring countries in border areas
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT
+
No information
+
English
Pull – no information on time
Pull – no information on time
NL
+
90% of calls answered within 10 seconds
+
English, German, interpretation service available for other languages
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
PL
+
No information
+
No information
Pull – several minutes
Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT
+
6-20 seconds
+
No information
Push
Push
RO
+
No information
-
No information
Push
Not yet implemented; infringement procedure pending
SI
+
3-5 seconds
+
English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned
Push / Pull – 15 minutes
Push / Pull – 15 minutes
SK
+
No information
+
No information
Pull – 2-3 seconds
Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE
+
9 seconds
+
English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages
Push
Pull – up to 12 seconds
UK
+
98% of calls answered within 20 seconds
-
Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission
Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission


Side Bar