Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Bryssel den 27 maj 2008

Obegränsad tillgång till Internetadresser i Europa 2010

Om inga åtgärder vidtas kommer adresserna inte att räcka till för att täcka den ökning av efterfrågan på Internetbaserade tjänster som väntas. Därför måste Internetanvändare och Internetleverantörer uppmuntras att övergå till det senaste Internetprotokollet (IP version 6 eller IPv6), som kommer att ge en enorm ökning av antalet adresser, ungefär på samma sätt som när telefonnumren förlängdes på 1900-talet. Europeiska kommissionens målsättning i dag är att 25 % av EU:s näringsliv, offentliga myndigheter och hushåll ska använda sig av IPv6 2010. Kommissionen efterlyser gemensamma åtgärder på europeisk nivå för att förbereda alla aktörer på en effektiv och tidsmässigt riktig övergång. På så sätt kan konsumenterna slippa extra kostnader, och innovativa europeiska företag kan få en konkurrensmässig fördel.

"I det här fallet är det verkligen sant att det är bättre att stämma i bäcken än i ån", säger i en kommentar Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. "På kort sikt kan det te sig som en lösning för företag och offentliga myndigheter att försöka anpassa sina behov efter det gamla systemet, men då skulle Europa ha ett dåligt utgångsläge när det gäller att utnyttja den senaste Internettekniken och skulle kanske hamna i en kris när det gamla systemets adresser inte längre räcker till. IPv6 skapar fler adresser i cyberrymden än det finns sandkorn på världens stränder. Om vi i Europa börjar använda de senaste Internet-tillämpningarna som RFID-etiketter i affärer, i fabriker och på flygplatser, intelligenta och energibesparande uppvärmnings- och belysningssystem och nät och navigationssystem för bilar, står vi redan inför en tusenfaldig ökning av behovet av IP-adresser. Jag uppmanar medlemsstaterna att se till att deras offentliga myndigheter och företag till stor del har börjat använda IPv6 2010."

IPv4, som används sedan 1984, ger tillgång till 4,3 miljarder adresser, men av dessa är endast 700 miljoner eller 16 % lediga och tillgängliga för nya förbindelser. Det nya Internetprotokollet, IPv6, kommer att ge en nästan obegränsad tillgång till IP-adresser och på så sätt stödja nya tillämpningar som kräver utrustning som i fråga om antal eller pris är för högt för IPv4. Det kommer att göra det mycket lättare för hemmaanvändare att skapa sina egna privata nätverk och ansluta dem till Internet.

IPv6 kommer att möjliggöra fler innovativa Internettillämpningar, särskilt sådana som bygger på nätverk med många små och enkla apparater. Exempelvis skulle energiförvaltningen för gatubelysning och intelligenta byggnader kunna förbättras, och med hjälp av inbyggda sensorer skulle hushållsapparater kunna fjärrstyras billigt och säkert via Internet. Det i sin tur kommer att innebära en stimulans och en möjlighet för företag att fortsätta att vara nyskapande, och utforma nästa generations Internettillämpningar.

De flesta nya datorer och servrar från de stora tillverkarna är IPv6-kompatibla men går bara att nå via sina gamla IPv4-adresser. “Geant”, det europeiska stamnätet för forskning, är redan 100 % IPv6-kompatibelt och har gjort att Europa har fler IPv6-adresser än någon annan region i världen. Men den här utvecklingen måste också omfatta det allmänna Internet. Därför krävs det att näringslivets aktörer vidtar gemensamma åtgärder i hela Europa för att se till att användningen av IPv6 ökar snabbt, med stamnät som stödjer både IPv4 och IPv6.

I Japan, har NTT (Nippon Telecom och Telegraph) redan ett allmänt IPv6-stamnät och Kina planerar att implementera nät som är både IPv4- och IPv6-kompatibla före de olympiska spelen i Peking. USA:s regering kräver IPv6 vid offentlig upphandling, även om deras Internetteknologi i praktiken liknar den som används i EU.

I ett meddelande som antogs i dag uppmanar kommissionen medlemsstaterna att låta Europas offentliga sektor gå i spetsen för införandet genom att låta sina egna nät, webbplatser och e-förvaltningstjänster övergå till IPv6. Kommissionen vill också att Europas viktigaste webbplatser ska ligga långt fram i utvecklingen och målet är att få utfästelser från minst 100 av Europas ledande webbplatsoperatörer, t.ex. programföretag eller nyhetsförmedlingar på nätet, före slutet av 2008. Kommissionens egen webbplats Europa.eu kommer att vara IPv6-tillgänglig 2010. För att uppmuntra utvecklingen inom Europas it-industri bör medlemsstaterna göra IPv6 till ett krav vid offentlig upphandling (som Europeiska kommissionen och USA:s regering redan har gjort), informera företag och organisationer och hjälpa dem med övergången.

Kommissionen inbjuder viktiga näringslivsaktörer till en invigning i Bryssel den 30 maj då den kommer att presentera sitt initiativ för ett snabbare införande av IPv6 i Europa.

Bakgrund:

Kommissionen har investerat 90 miljoner euro i IPv6-forskning. 2002 la Europeiska kommissionen fram en handlingsplan för att förbereda övergången till IPv6, vilket bl.a. innebar att det skapades en stor pool av experter med erfarenhet av IPv6-användning (IP/02/284). Som en följd av det är europeiska forskningsnät redo att börja använda IPv6 och det europeiska Geant-nätet (IP/08/354) är världsledande när det gäller användning av IPv6. Mer än 30 europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt med direkt anknytning till IPv6 har finansierats genom EU:s forskningsramar.

Ett presspaket, som bl.a. innehåller kommissionens meddelande om IPv6, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Bilaga

Beräknad förbrukning av existerande (IPv4) Internetadresser

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Källa:  Alex Band RIPE NCC, baserat på data från Geoff Huston APNIC


Side Bar