Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

V Bruseli 27. mája 2008

Do roku 2010 bude v Európe k dispozícii neobmedzený zdroj internetových adries

Narastajúci dopyt po internetových službách znamená, že ak sa neprijmú žiadne opatrenia, na zvládnutie tohto očakávaného rastu nebude k dispozícii dostatok internetových adries. Povzbudzovaním užívateľov a poskytovateľov internetu k tomu, aby prijali najnovší internetový protokol (IP verzia 6 alebo Ipv6), sa zabezpečí obrovský nárast adresového priestoru, ktorý sa dá porovnať iba s predĺžením telefónnych čísel v 20. storočí. Európska komisia preto dnes pre Európu stanovila cieľ, aby do roku 2010 25 % priemyselných podnikov, verejných orgánov a domácností používalo Ipv6, pričom na európskej úrovni požaduje spoločný postup pri príprave všetkých zainteresovaných strán na včasnú a efektívnu zmenu s cieľom zabrániť dodatočným nákladom pre spotrebiteľov a poskytnúť inovačným európskym podnikom konkurenčnú výhodu.

V tomto prípade ide presne o to, že čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“, hovorí Viviane Reding, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „V krátkodobom horizonte by mohli byť podniky a verejné orgány v pokušení prispôsobiť svoje potreby starému systému, to by však Európu znevýhodnilo pri využívaní najnovšej internetovej technológie a mohla by sa dostať do krízy, keď starý systém vyčerpá dostupné adresy. Ipv6 poskytuje doslova viac adries, ako je piesku na svetových plážach. Ak sa v Európe majú používať najnovšie internetové zariadenia ako sú inteligentné značky v obchodoch, fabrikách a letiskách, inteligentné energeticky úsporné vykurovacie a osvetľovacie systémy či zabudovateľné siete a navigačné systémy v automobiloch, potom už čelíme tisícnásobnému nárastu dopytu po IP adresách. Vyzývam preto členské štáty, aby zabezpečili, že ich verejné orgány a priemyselné podniky budú do roku 2010 používať Ipv6 v širokom rozsahu.“

Protokol Ipv4 používaný od roku 1984 poskytuje 4,3 miliardy adries, z ktorých iba asi 700 miliónov (16 %) ostalo voľných a k dispozícii pre nové pripojenia. Nový internetový protokol Ipv6 sprístupní takmer neobmedzený počet IP adries a bude tak poskytovať podporu pre nové aplikácie používajúce zariadenia, ktoré by presahovali prípustný počet alebo prijateľné náklady, ak by využívali protokol IPv4. Domáci užívatelia si takto budú môcť oveľa jednoduchšie vybudovať svoje vlastné osobné siete a pripojiť ich do internetu.

Ipv6 umožní aj používanie inovatívnejších internetových aplikácií, najmä tých, ktoré sú založené na prepojení veľkého počtu malých a jednoduchých zariadení. Takto by bolo napríklad možné skvalitniť energetický manažment verejného osvetlenia a inteligentných budov a cez internet by sa tiež dali lacno a spoľahlivo prepojiť senzory na diaľkové ovládanie domácich spotrebičov. Takto dostanú podniky stimuly a príležitosti na ďalšie inovácie a budú môcť vyrábať novú generáciu internetových aplikácií.

Nové počítače a servery predávané najväčšími výrobcami sú už väčšinou kompatibilné s Ipv6, ale dostupné sú iba cez ich staré Ipv4 adresy. „GEANT“, chrbticová internetová sieť pre výskum v Európe, je už na 100 % kompatibilná s Ipv6 a dostala Európu na prvé miesto spomedzi všetkých regiónov sveta vo využívaní Ipv6 adries. Tento náskok však musí byť viditeľný aj v oblasti verejného internetu. Z tohto dôvodu je v rámci Európy potrebný spoločný postup všetkých aktérov v tomto odvetví, aby sa zabezpečil rýchly rast využívania Ipv6. Chrbticové internetové siete by pritom mali podporovať protokoly Ipv4 aj Ipv6.

V Japonsku disponuje medzičasom firma NTT (Nippon Telecom and Telegraph) verejnou chrbticovou sieťou s Ipv6 a v Číne sa ešte pred začatím olympijských hier v Pekingu plánuje implementácia sietí kompatibilných s Ipv4 aj Ipv6. Vláda Spojených štátov požaduje Ipv6 ako podmienku účasti vo verejnom obstarávaní, pričom však ich internetová technológia zostáva podobná tej v EÚ.

V dnes prijatom oznámení Komisia vyzvala členské štáty, aby pomohli verejnému sektoru v Európe prevziať vedúcu úlohu, tým že svoje vlastné internetové siete, internetové stránky verejného sektora a služby elektronických úradov prestavia na Ipv6. Poprednú úlohu by podľa Komisie mali zohrávať aj najvýznamnejšie internetové stránky v Európe, pričom Komisia chce do konca roka 2008 získať prísľuby od minimálne 100 najväčších európskych prevádzkovateľov internetových stránok, ako sú vysielatelia alebo online spravodajské služby. Vlastná internetová stránka Komisie, Europa.eu, bude dostupná cez Ipv6 do roku 2010. S cieľom podporiť napredovanie európskeho IT priemyslu by mali členské štáty podmieniť účasť vo verejnom obstarávaní využívaním Ipv6 (ako je to už v prípade Európskej komisie a vlády Spojených štátov), zlepšiť povedomie podnikov a organizácií o tejto otázke a pomôcť im s prechodom na nový systém.

Komisia pozýva najdôležitejších aktérov tohto odvetvia na štartovacie podujatie, ktoré sa uskutoční 30. mája v Bruseli, na ktorom predstaví túto iniciatívu na zrýchlenie zavádzania protokolu Ipv6 v Európe.

Kontext:

Komisia doteraz investovala 90 miliónov EUR do výskumu v oblasti Ipv6. V roku 2002 spustila Európska komisia akčný plán prípravy prechodu na Ipv6 vrátane zabezpečenia veľkej skupiny odborníkov so skúsenosťami so zavádzaním Ipv6. (IP/02/284). Výsledkom tejto iniciatívy je skutočnosť, že európske výskumné siete sú pripravené na IPv6 a európska sieť GEANT (IP/08/354) je svetovým lídrom pri zavádzaní protokolu Ipv6. Vďaka rámcovým výskumným programom získalo financie od EÚ viac ako 30 európskych výskumných a vývojových projektov, ktoré sa priamo týkajú Ipv6.

Informácie pre tlač vrátane dnešného oznámenia Komisie o Ipv6 nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Annex

Projected depletion of existing (IPv4) Internet addresses

[ ]

Source:  Alex Band RIPE NCC, based on data generated by Geoff Huston APNIC


Side Bar