Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Bruksela, dnia 27 maja 2008 r.

Do 2010 r. Europa będzie dysponować niegraniczonymi zasobami adresów internetowych.

Rosnący popyt na usługi internetowe przy jednocześnie malejącej liczbie dostępnych adresów internetowych będzie można zaspokoić w przyszłości jedynie, jeżeli podejmie się odpowiednie działania. Konieczne staje się nakłonienie użytkowników i dostawców internetowych do stosowania najnowszego protokołu internetowego (IP w wersji 6, czyli IPv6), który umożliwi znaczące zwiększenie przestrzeni adresowej, ze skutkiem porównywalnym do przedłużenia numerów telefonicznych w XX wieku. Komisja Europejska wyznaczyła dziś Europie cel, zgodnie z którym do 2010 r. 25% przedsiębiorstw, instytucji publicznych i gospodarstw domowych powinno korzystać z IPv6. Jednocześnie Komisja wezwała do podjęcia wspólnych działań na szczeblu europejskim, aby przygotować wszystkie podmioty do terminowej i płynnej zmiany, bo tylko taka nie obciąży konsumentów dodatkowymi kosztami i zapewni europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

„To typowy przypadek, gdy szybkie podjęcie działań pozwala uniknąć znacznych kosztów w przyszłości stwierdziła Viviane Reding, europejska komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Nawet jeśli przedsiębiorstwa i instytucje publiczne mogą na krótką metę odczuwać pokusę, aby dostosowywać swoje potrzeby do ograniczonych możliwości i ram starego systemu, podążając tą drogą Europa nie mogłaby w pełni korzystać z najnowszych technologii internetowych i stanęłaby w obliczu poważnego kryzysu w chwili, kiedy zabrakłoby adresów w starym systemie. Z kolei dzięki Ipv6 w cyberprzestrzeni będzie tyle adresów, co gwiazd na niebie. Jeżeli w Europie ma być możliwe używanie takich najnowszych narzędzi internetowych jak inteligentne etykiety w sklepach, w fabrykach i na lotniskach, inteligentne i energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia czy też wewnętrzne sieci i systemy nawigacyjne w samochodach, to zapotrzebowanie na adresy IP wzrośnie tysiąckrotnie. W związku z tym wzywam państwa członkowskie, żeby promowały IPV6 w taki sposób, aby przed 2010 r. ich przedsiębiorstwa i instytucje publiczne zaczęły stosować ten protokół na szeroką skalę.

Protokół IP w wersji 4, stosowany od 1984 r., dysponuje zasobem 4,3 mld adresów, z których zaledwie 700 mln (16%) to adresy wolne, które można wykorzystać do stworzenia nowych połączeń. Nowy protokół internetowy IPv6 oferuje natomiast prawie nieograniczone zasoby adresów IP i tym samym sprzyja nowym rozwiązaniom, wymagającym urządzeń, których ilość i koszty przerastają możliwości starego systemu. IPv6 znacznie ułatwi prywatnym użytkownikom tworzenie własnych sieci i podłączanie ich do Internetu.

IPv6 umożliwi również dalsze innowacyjne zastosowania internetowe, w szczególności takie, które wymagają łączenia bardzo wielu małych i prostych urządzeń. Przykładowo będzie można usprawnić zarządzanie energią na potrzeby oświetlenia ulic i inteligentnych budynków, a także w łatwy i pewny sposób łączyć przez Internet czujniki do zdalnej obsługi urządzeń domowych. W konsekwencji przedsiębiorstwa będą miały nowe bodźce i możliwości do projektowania dalszych innowacji i tworzenia aplikacji internetowych nowej generacji.

Chociaż większość nowych komputerów i serwerów sprzedawanych przez głównych producentów jest przygotowana na obsługę IPv6, można do nich dotrzeć jedynie poprzez ich stare adresy IPv4. „GEANT”, europejska „szkieletowa" sieć komputerowa przeznaczona do badań naukowych, korzysta już w 100% z IPv6 i zapewnia Europie czołową pozycję w świecie w zakresie stosowania adresów IPv6, Jednakże Internet publiczny musi jeszcze nadrobić zaległości, jeśli ma osiągnąć podobną przewagę w skali światowej. Do rozpowszechnienia nowego protokołu konieczne jest podjęcie wspólnych działań przez wszystkie podmioty w Europie, przy czym „szkieletowe" sieci internetowe powinny dawać możliwość jednoczesnego stosowania starego i nowego protokołu.

W Japonii przedsiębiorstwo NTT (Nippon Telecom and Telegraph) zbudowało już ogólnokrajową sieć szkieletową IPv6, a Chiny zamierzają jeszcze przed olimpiadą w Pekinie zainstalować sieci, które będą kompatybilne zarówno z IPv4, jak i IPv6. Rząd Stanów Zjednoczonych wymaga używania IPv6 jako warunku udziału w przetargach publicznych, przy czym stosowana technologia internetowa musi być podobna do tej w UE.

W przyjętym dzisiaj komunikacie Komisja wezwała państwa członkowskie, aby poprzez działania w sektorze publicznym dawały dobry przykład, przestawiając na Ipv6 własne sieci internetowe, strony instytucji publicznych i usługi w ramach administracji elektronicznej. Komisja pragnie również, aby najważniejsze europejskie strony internetowe odgrywały czołową rolę w tych zmianach. Ponadto do końca 2008 r. Komisja planuje uzyskać zobowiązania w sprawie IPv6 ze strony przynajmniej stu operatorów głównych europejskich sieci internetowych, takich jak nadawcy radiowo-telewizyjni oraz operatorzy internetowych serwisów informacyjnych. Własna strona Komisji, „europa.eu", będzie dostępna przez Ipv6 przed 2010 r. Aby zachęcić do innowacji europejski przemysł komputerowy, państwa członkowskie (podobnie jak Komisja Europejska i rząd Stanów Zjednoczonych) powinny wymagać stosowania IPv6 jako warunku udziału w przetargach publicznych, informować i uświadamiać przedsiębiorstwa i organizacje, a także pomagać im we wdrażaniu nowego protokołu.

Komisja zaprasza najważniejszych przedstawicieli branży komputerowej na spotkanie w Brukseli dnia 30 maja, pierwsze tego typu, zorganizowane w celu przedstawienia inicjatywy opracowanej z myślą o rozpowszechnianiu IPv6 w Europie.

Kontekst

Komisja Europejska zainwestowała dotychczas EUR 90 mln w badania naukowe dotyczące IPv6. Przykładowo w 2002 r. Komisja wprowadziła w życie plan działania, promujący skuteczne wdrażanie IPv6; m.in. zebrano duży zespół specjalistów z doświadczeniem w stosowaniu IPv6 (IP/02/284). Dzięki tym działaniom europejskie sieci badawcze są już przygotowane na IPv6, a europejska sieć GEANT (IP/08/354) zajmuje czołowe miejsce w świecie pod względem stosowania nowego protokołu. Poza tym w zakresie europejskich programów ramowych na rzecz badań sfinansowano już ponad 30 programów badawczych bezpośrednio związanych z IPv6.

Materiały prasowe, w tym dzisiejszy komunikat Komisji dotyczący IPv6, można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Annex

Projected depletion of existing (IPv4) Internet addresses

[ ]

Source:  Alex Band RIPE NCC, based on data generated by Geoff Huston APNIC


Side Bar