Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Brussel, 27 mei 2008

Een onbeperkte bron van internetadressen beschikbaar in Europa vanaf 2010

Als er geen maatregelen worden getroffen komt de verwachte aanstormende vraag naar op het internet gebaseerde diensten in het gedrang door een gebrek aan voldoende internetadressen. Wanneer het gros van de internetgebruikers en -toegangsleveranciers het nieuwste internetprotocol (IP versie 6, of "IPv6") gaat gebruiken, komt er echter een gigantische adresruimte vrij, een beetje vergelijkbaar met de toename van de beschikbare telefoonnummers na de verlenging van die nummers in de 20e eeuw. Vandaag heeft de Europese Commissie als Europese doelstelling gesteld dat 25% van de bedrijven, overheidsinstanties en huishoudens in 2010 versie 6 van het internetprotocol gebruikt. Dit vergt een gezamenlijke actie op Europees niveau om alle betrokken partijen voor te bereiden op een tijdige en efficiënte overstap teneinde extra kosten voor de consument te vermijden en innovatieve Europese ondernemingen een concurrentievoordeel te verschaffen.

"Hier is de uitdrukking 'Werk op tijd maakt wel bereid' daadwerkelijk op zijn plaats" aldus het met het beleid inzake de informatiemaatschappij en media belaste EU-Commissielid Viviane Reding. "Op korte termijn zijn bedrijven en overheidsinstanties er wellicht veeleer toe geneigd hun behoeften in het keurslijf van het oude systeem te wurmen, maar dit zou tot gevolg hebben dat Europa in een slechte positie staat om te profiteren van de meest recent internettechnologie en geconfronteerd wordt met een crisis wanneer in het oude systeem plots geen nieuwe adressen meer te vinden zijn. IPv6 biedt meer adressen in cyberspace dan er zandkorrels zijn op alle stranden ter wereld. Als de Europeanen de nieuwste internetfaciliteiten willen gaan gebruiken, zoals 'smart tags' in winkels, fabrieken en luchthavens, intelligente energiebesparende verwarmings- en verlichtingssystemen en netwerken en in motorvoertuigen ingebedde navigatiesystemen, zal de vraag naar IP-adressen naar verwachting verduizendvoudigen. Ik verzoek de lidstaten ervoor te zorgen dat tegen 2010 een groot deel van het bedrijfsleven en de overheid IPv6 is gaan gebruiken."

IPv4, dat sinds 1984 wordt gebruikt, is goed voor 4,3 miljard adressen, waarvan momenteel slechts ongeveer 700 miljoen, of 16%, nog beschikbaar is voor nieuwe verbindingen. Het nieuwe internetprotocol IPv6 maakt een haast onbeperkte hoeveelheid IP-adressen beschikbaar en kan nieuwe toepassingen ondersteunen die gebruik maken van inrichtingen die te talrijk of te duur zijn voor IPv4. Dit maakt het voor thuisgebruikers veel eenvoudiger om hun eigen particuliere netwerken te bouwen en die met het internet te verbinden.

IPv6 maakt het mogelijk meer innovatieve internettoepassingen te gebruiken, met name toepassingen welke zijn gebaseerd op het onderling koppelen van massieve hoeveelheden kleine en eenvoudige apparaatjes. Daarmee zou bijvoorbeeld het energiebeheer voor straatverlichting en intelligente gebouwen kunnen worden verbeterd, terwijl het internet op een goedkope en betrouwbare wijze afstandsbedieningssensoren in gewone huishoudtoestellen zou kunnen verbinden. Dat zal ondernemingen er dan weer toe aansporen nog meer te innoveren en de volgende generatie van internettoepassingen te ontwikkelen.

De meeste nieuwe door de grote fabrikanten verkochte computers en servers zijn al IPv6-compatibel, maar kunnen alleen worden bereikt via hun oude IPv4-adressen. Europa's 'backbone'-internetnetwerk voor onderzoek "GEANT" is al 100% IPv6-compatibel, wat tot gevolg heeft dat Europa momenteel beschikt over het hoogste aandeel van IPv6-adressen ter wereld. Deze verbetering moet echter nog doorsijpelen naar het openbare internet. Gezamenlijke actie in geheel Europa door alle spelers van de sector is daarom vereist om te waarborgen dat het IPv6-gebruik snel groeit, waarbij de 'backbone'-interetnetwerken tegelijk IPv4 en IPv6 ondersteunen.

Ondertussen heeft NTT (Nippon Telecom and Telegraph) in Japan al een openbare IPv6-'backbone', terwijl China van plan is om met het oog op de Olympische spelen van Beijing netwerken uit te rollen die zowel IPv4- als IPv6-compatibel zijn. De regering van de VS stelt IPv6 als eis bij openbare aanbestedingen, maar op het terrein blijft hun internettechnologie gelijk lopen met die in de EU.

In een vandaag aangenomen mededeling heeft de Commissie de lidstaten ertoe opgeroepen de Europese overheidssectoren het voortouw te doen nemen bij de uitrol van IPv6, door de migratie van hun eigen internetwerken, websites van de overheid en eGovernment-diensten naar IPv6. De Commissie wenst ook dat de belangrijkste Europese websites een leidinggevende rol gaan spelen. Zij streeft ernaar dat ten minste 100 vooraanstaande Europese website-exploitanten, zoals televisieomroepen en online-nieuwsdiensten, zich er vóór eind 2008 toe verbinden IPv6 te gaan gebruiken. De eigen Europa.eu-website van de Commissie zal tegen 2010 IPv6-toegankelijk zijn. Om de Europese IT-sector ertoe aan te sporen het nieuwe protocol in te voeren, zouden de lidstaten van het gebruik van IPv6 een voorwaarde moeten maken bij overheidsaankopen (zoals de Europese Commissie en de regering van de VS al hebben gedaan). Voorts moeten zij het bedrijfs- en verenigingsleven van het belang van de overstap overtuigen en moeten zij hen bij die overstap helpen.

De Commissie nodigt de belangrijkste spelers van de sector uit op een evenement in Brussel op 30 mei eerstkomend waarop zij haar initiatief voor een versnelde invoering van IPv6 in Europa nader zal toelichten.

Achtergrond:

De Europese Commissie heeft 90 miljoen euro geïnvesteerd in IPv6-onderzoek. In 2002 heeft zij een actieplan opgestart om de migratie naar IPv6 voor te bereiden, inclusief de uitbouw van een brede pool van deskundigen met ervaring in IPv6-ontwikkeling (IP/02/284). Als gevolg daarvan zijn de Europese onderzoeksnetwerken klaar voor IPv6 en is het Europese netwerk GEANT (IP/08/354) wereldleider op het gebied van het gebruik van IPv6. In het raam van de onderzoekskaders van de EU zijn meer dan 30 Europese direct met IPv6 verband houdende O&O-projecten gefinancierd.
Een persdossier, inclusief de mededeling van de Commissie inzake IPv6, is te vinden op de volgende website:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Bijlage

Verwachte evolutie van het aantal beschikbare (IPv4)-internetadressen

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Bron: Alex Band RIPE NCC, gebaseerd op gegevens van Geoff Huston APNIC


Side Bar