Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Briuselis, 2008 m. gegužės 27 d.

Iki 2010 m. Europoje interneto adresų šaltinis taps neišsenkantis

Internetinių paslaugų paklausa taip didėja, kad jei nebus imtasi jokių veiksmų numatomam jos augimui patenkinti, nepakaks adresų. Paskatinus interneto vartotojus ir paslaugų teikėjus naudoti naujausią interneto protokolą (6 IP versiją, arba IPv6), adresų aibė nepaprastai išaugs – beveik taip pat, kaip XX amžiuje pailginus telefono numerius. Šiandien Europos Komisija iškėlė Europai tikslą siekti, kad iki 2010 m. 25 % ES pramonės įmonių, valdžios institucijų ir namų ūkių naudotų IPv6, ir ragina imtis bendrų veiksmų Europos mastu, kad visi subjektai būtų laiku ir veiksmingai pasirengę šiam pokyčiui. Tada vartotojai nepatirtų papildomų išlaidų, o novatoriškos Europos bendrovės įgytų konkurencinį pranašumą.

„Laiku pasėsi laiku pjausi, – kalbėjo už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Kol kas įmonėms ir valdžios institucijoms gali kilti pagunda pamėginti įsprausti savo poreikius į išaugtinį senosios sistemos drabužį, tačiau tai kliudytų Europai pasinaudoti naujausios interneto technologijos teikiamais privalumais ir jai grėstų krizė išsekus senosios sistemos adresams. Pagal IPv6 kibernetinėje erdvėje adresų gali būti suteikiama daugiau nei pasaulio paplūdimiuose yra smiltelių. Jei europiečiai naudosis naujausiomis interneto priemonėmis, tokiomis kaip pažangiosios žymos parduotuvėse, gamyklose ir oro uostose, tausojančios energiją pažangiosios šildymo bei apšvietimo sistemos ir automobiliuose naudojami tinklai bei navigacijos sistemos, IP adresų paklausa padidės tūkstančius kartų. Raginu valstybes nares užtikrinti, kad iki 2010 m. valdžios institucijos ir pramonės įmonės plačiai įdiegtų IPv6.“

Pagal IPv4, nuo 1984 m. naudojamą protokolą, suteikiama 4,3 mlrd. adresų, iš kurių tik maždaug 700 mln., arba 16 %, tebėra neužimta ir gali būti naudojama naujiems ryšiams. Naujasis interneto protokolas IPv6 leis naudotis beveik neribotu IP adresų skaičiumi, todėl bus prieinami nauji pritaikymo būdai ir priemonės, kurie yra per gausūs arba per brangūs protokolui IPv4. Todėl individualiems vartotojams bus gerokai lengviau kurti asmeninius tinklus ir jungti juos prie interneto.

IPv6 paskatins naudoti naujoviškesnes interneto prietaikas, ypač tas, kurios pagrįstos daugybe į tinklą jungiamų mažų ir paprastų įtaisų. Pavyzdžiui, būtų galima patobulinti gatvių apšvietimui ir pažangiuosiuose pastatuose vartojamos energijos valdymą, o įprastų buities prietaisų nuotolinio valdymo jutiklius pigiai ir patikimai sujungti internetu. Tai paskatintų bendroves imtis iniciatyvos ir suteiktų joms galimybę toliau diegti naujoves ir kurti naujos kartos interneto prietaikas.

Dauguma pagrindinių gamintojų parduodamų naujų kompiuterių ir serverių jau suderinami su IPv6, tačiau juos galima pasiekti tik jų senaisiais IPv4 adresais. Europos pagrindinis mokslinių tyrimų interneto tinklas GEANT jau visiškai suderinamas su IPv6, todėl Europoje labiau nei kitur imama naudoti daugiau IPv6 adresų. Tačiau šis patobulinimas dar turi pasiekti viešąjį internetą. Todėl reikia, kad visi Europos pramonės subjektai imtųsi bendrų veiksmų sparčiam IPv6 naudojimo augimui užtikrinti, o pagrindiniai interneto tinklai palaikytų ir IPv4, ir IPv6.

Japonijoje NTT (Nippon Telecom and Telegraph) jau turi viešąjį pagrindinį IPv6 tinklą, o Kinija ketina įdiegti ir su IPv4, ir su IPv6 suderinamus tinklus iki Pekino olimpinių žaidynių. JAV vyriausybė reikalauja, kad IPv6 taptų viešųjų pirkimų sąlyga, bet apskritai jų interneto technologija tebėra panaši į ES.

Šiandien priimtame komunikate Komisija paragino valstybes nares pasistengti, kad Europos viešasis sektorius rodytų pavyzdį suderindamas savo interneto tinklus, viešojo sektoriaus svetaines ir e. valdžios paslaugas su IPv6. Komisija taip pat pageidauja, kad svarbiausios Europos interneto svetainės būtų pirmosios diegiant IPv6, ir siekia, kad iki 2008 m. pabaigos bent 100 svarbiausių Europos interneto svetainių operatorių, tokių kaip transliuotojai ar internetinės naujienų tarnybos, įsipareigotų įdiegti IPv6. Pati Komisijos svetainė „Europa.eu“ iki 2010 m. bus suderinama su IPv6. Kad paskatintų Europos IT pramonę diegti pažangesnę protokolo versiją, valstybės narės turėtų naudojimąsi IPv6 paskelbti viešųjų pirkimų sąlyga (tai jau padarė Europos Komisija ir JAV vyriausybė), informuoti įmones bei organizacijas ir padėti joms pereiti prie naujojo protokolo.

Komisija kviečia pagrindinius pramonės subjektus dalyvauti gegužės 30 d. Briuselyje įvyksiančiame atidarymo renginyje, kuriame ji pristatys šią iniciatyvą, kuria siekiama spartinti IPv6 diegimą Europoje.

Bendroji informacija

Į IPv6 mokslinius tyrimus Komisija investavo 90 mln. EUR. 2002 m. Komisija pradėjo įgyvendinti veiksmų planą, skirtą pasirengti pereiti prie IPv6, ir subūrė didelę grupę ekspertų, turinčių patirties diegiant IPv6 (IP/02/284). Todėl Europos mokslinių tyrimų tinklai parengti IPv6, o Europos tinklas GEANT (IP/08/354) diegiant IPv6 pirmauja pasaulyje. Daugiau nei 30 tiesiogiai su IPv6 susijusių Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektų buvo finansuojami pagal ES mokslinių tyrimų bendrąsias programas.

Spaudai skirtą medžiagą su šiandien priimtu Komisijos komunikatu apie IPv6 rasite adresu:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Priedas

Numatomas esamų (IPv4) interneto adresų išeikvojimas

[ ]

Šaltinis: Alex Band, RIPE NCC; pagrįsta Geoff Huston, APNIC, sukauptais duomenimis.


Side Bar