Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Bryssel, 27. toukokuuta 2008

Ehtymätön internet-osoitteiden lähde käyttöön Euroopassa vuoteen 2010 mennessä

Internetpohjaisten palvelujen kysyntä lisääntyy niin, ettei kysynnän odotettua kasvua varten ole riittävästi osoitteita, jollei asialle tehdä jotain. Kun internetin käyttäjiä ja palvelujen tarjoajia rohkaistaan siirtymään käyttämään viimeisintä internetprotokollaa (IP:n versiota 6 eli IPv6:ta), kasvaa osoitemäärä massiivisesti samaan tapaan kuin puhelinnumeroita pidennettäessä 1900-luvulla. Euroopan komissio asetti tänään tavoitteekseen, että 25 % EU:n yrityksistä, viranomaisista ja kotitalouksista käyttäisi IPv6:ta vuoteen 2010 mennessä. Komissio kehotti toiminnan yhteensovittamiseen Euroopan tasolla, jotta kaikki toimijat olisivat ajoissa valmiita muutokseen. Niin vältettäisiin ylimääräisiä kustannuksia kuluttajille ja annettaisiin innovatiivisille eurooppalaisille yrityksille kilpailuetua.

Nopealla toiminnalla säästäisi tässä asiassa paljon”, sanoi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Lyhyellä aikavälillä yritykset ja viranomaiset ehkä yrittäisivät pusertaa tarpeensa vanhan järjestelmän kapasiteettiin, mutta se merkitsisi, että Eurooppa ei voisi hyödyntää uusinta internetteknologiaa. Saattaisi tulla ongelmia, kun vanhasta järjestelmästä loppuvat osoitteet. IPv6 tarjoaa enemmän verkko-osoitteita kuin maailman rannoilla on hiekanjyväsiä. Jos eurooppalaiset alkavat käyttää uusimpia internetkeksintöjä, kuten älytunnisteita (Smart Tags), kaupoissa, tehtaissa ja lentokentillä, älykkäitä ja energiaa säästäviä lämmitys- ja valaistusjärjestelmiä sekä verkko- ja navigointijärjestelmiä autoissa, tulee IP-osoitteiden kysyntä nousemaan jo tuhatkertaisesti. Kehotan jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että viranomaiset ja elinkeinoelämä ottavat IPv6:n laajasti käyttöön vuoteen 2010 mennessä.”

Vuodesta 1984 lähtien käytössä ollut IPv4 tarjoaa 4,3 miljardia osoitetta, joista vain noin 700 miljoonaa eli 16 % on vapaana ja käytettävissä uusiin yhteyksiin. Uuden internetprotokollan IPv6:n ansiosta käytettävissä olisi lähes rajoittamaton määrä IP-osoitteita, ja se siis tukee uusia sovelluksia, joissa käytetään laitteita, jotka ovat IPv4:lle liian lukuisia ja kalliita. Kotikäyttäjät voisivat paljon helpommin rakentaa omia yksityisiä verkkojaan ja yhdistää ne internetiin.

IPv6:n ansiosta voidaan käyttää erityisesti sellaisia innovatiivisia internetsovelluksia, jotka perustuvat lukuisten pienten ja yksinkertaisten laitteiden verkottamiseen. Esimerkiksi katuvalaistuksen ja älykkäiden rakennusten energiahallintoa voitaisiin parantaa, ja internet voisi halvalla ja luotettavasti liittää kaukosäätöantureita tavallisiin kodinkoneisiin. Yritykset rohkaistuisivat innovoimaan edelleen uuden sukupolven internetsovellusten tuottamiseksi.

Tärkeimpien laitevalmistajien myymät uudet tietokoneet ja palvelimet ovat jo IPv6-yhteensopivia, mutta niihin voi päästä vain niiden vanhojen IPv4-osoitteiden kautta. Euroopan tutkimustoiminnan internetverkko GEANT on jo täysin IPv6-yhteensopiva, ja sen ansiosta Euroopassa otetaan käyttöön IPv6-osoitteita enemmän kuin missään muualla maailmassa. Tämän parannuksen on kuitenkin vielä levittävä julkiseen internetiin. Euroopan elinkeinoelämän toimijoiden on sovitettava toimintaansa yhteen, jotta voitaisiin varmistaa, että IPv6:n käyttö kasvaa nopeasti, samalla kun internetin runkoverkot tukevat sekä IPv4:ää että IPv6:tta.

Japanissa NTT:llä (Nippon Telecom and Telegraph) on jo julkinen IPv6-runkoverkko, ja Kiinassa aiotaan ennen Pekingin olympiakisoja rakentaa verkkoja, jotka sopivat yhteen sekä IPv4:n että IPv6:n kanssa. Yhdysvaltojen hallitus vaatii, että julkisissa hankinnoissa edellytettäisiin IPv6:ta, mutta muuten Yhdysvaltojen internetteknologia on samanlaista kuin EU:ssa.

Komissio hyväksyi tänään tiedonannon, jossa se kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että Euroopan julkissektori näyttää esimerkkiä siirtämällä omat internetverkkonsa, verkkosivustonsa ja sähköisen hallinnon palvelunsa IPv6:een. Komissio haluaa myös Euroopan tärkeimpien verkkosivustojen johtavan uudistusta, ja sen tavoitteena on, että vähintään 100 suurinta eurooppalaista verkkosivuoperaattoria, kuten julkiset radio- ja televisioyhtiöt tai tosiaikaiset uutistoimistot, ilmoittaisivat sitoutumisestaan IPv6:een vuoden 2008 loppuun mennessä. Komission omat Europa.eu-verkkosivut tulevat olemaan IPv6-yhteensopivia vuoteen 2010 mennessä. Euroopan tietotekniikkayritysten aktivoimiseksi jäsenvaltioiden olisi asetettava IPv6:n käyttö ehdoksi julkisiin hankintoihin (kuten Euroopan komissio ja Yhdysvaltojen hallitus ovat jo tehneet), lisättävä yritysten ja organisaatioiden tietoisuutta ja autettava niitä muutosvaiheessa.

Komissio kutsuu tärkeimpiä elinkeinoelämän toimijoita 30. toukokuuta Brysseliin avajaistilaisuuteen, jossa se esittää tämän aloitteen, jolla on määrä vauhdittaa IPv6:n käyttöönottoa Euroopassa.

Taustaa:

Komissio on sijoittanut IPv6-tutkimukseen 90 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 käynnistettiin IPv6:een siirtymisen valmistelemiseksi toimintasuunnitelma, johon kuului mm. laajan asiantuntijaryhmän perustaminen henkilöistä, joilla on kokemusta siirtymisestä IPv6:een (IP/02/284). Ohjelman ansiosta Euroopan tutkimusverkot ovat valmiita IPv6:een, ja eurooppalainen verkko GEANT (IP/08/354) johtaa IPv6:n käyttöönotossa maailmanlaajuisesti. EU:n tutkimuksen puiteohjelmista on rahoitettu yli 30:ä suoraan IPv6:een liittyvää eurooppalaista t&k-hanketta.

Asiaa koskeva lehdistöpaketti, jossa on myös komission tämänpäiväinen tiedonanto IPv6:sta, on seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Liite

Nykyisten IPv4-internetosoitteiden ennustettu loppuminen

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Lähde:  Alex Band, RIPE, NCC. Perustuu Geoff Hustonin, APNIC, toimittamiin tietoihin.


Side Bar