Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Brüssel, 27. mai 2008

Interneti-aadresside piiramatu allikas võetakse Euroopas kasutusele 2010. aastaks

Üha suurenev nõudlus Interneti-põhiste teenuste järele on kaasa toonud olukorra, kus juhul, kui meetmeid ei võeta, ei jätku selle nõudluse rahuldamiseks aadresse. Kui Interneti kasutajaid ja pakkujaid julgustatakse kasutusele võtma uusimat Interneti protokolli versiooni (IP versioon 6 ehk IPv6), on selle tulemuseks aadressiruumi märkimisväärne suurenemine, samamoodi nagu 20. sajandil pikendati telefoninumbreid. Euroopa Komisjon seadis täna eesmärgiks panna 2010. aastaks 25% ELi tööstusest, haldusasutustest ja kodumajapidamistest kasutama IPv6 ning kutsus üles tegema kooskõlastatud jõupingutusi Euroopa tasandil, et valmistada kõik osalised ette õigeks ajaks ja tõhusalt, selleks et vältida täiendavaid kulusid tarbijate jaoks ning pakkuda Euroopa uuenduslikele ettevõtjatele konkurentsieelist.

„Siin on meil selgelt tegemist põhimõttega „tänasida toimetusi ära viska homse varna“,“ sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Lühemas perspektiivis võib ettevõtjatel ja ametiasutustel olla kiusatus püüda suruda oma vajadused vana süsteemi kitsastesse raamidesse, kuid see asetaks Euroopa uusima Interneti-tehnoloogia kasutamisel kehvale positsioonile ja võiks tekitada kriisi, kui vana süsteemi aadressid otsa saavad. IPv6 pakub küberruumis rohkem aadresse, kui on kogu maailma randades liivateri. Kui Euroopa kodanikud tahavad kasutada selliseid uusimaid Interneti-seadmeid nagu RFID-kiipe poodides, tehastes ja lennujaamades, energiat säästvaid arukaid kütte- ja valgustussüsteeme ning sõidukitesse sisseehitatud võrke ja navigatsioonisüsteeme, seisamegi juba silmitsi IP-aadresside nõudluse tuhandekordse kasvuga. Kutsun liikmesriike üles tagama, et ametiasutused ja tööstus on IPv6 aastaks 2010 laialdaselt üle võtnud.“

1984. aastast kasutusel olnud IPv4 pakub 4,3 miljardit aadressi, millest on vabad ja uute ühenduste jaoks kasutatavad veel üksnes 700 miljonit ehk 16%. Uus Interneti protokoll IPv6 muudab kättesaadavaks peaaegu piiramatu hulga IP-aadresse ja toetab seega uusi rakendusi, mis kasutavad IPv4 jaoks liiga arvukaid või kulukaid seadmeid. See muudab kodukasutaja eravõrkude ehitamise ja nende Internetti ühendamise palju lihtsamaks.

IPv6 soodustab uuenduslikumate Interneti-rakenduste kasutamist, eelkõige selliste rakenduste kasutamist, mis põhinevad ülisuure hulga väikeste ja lihtsate seadmete võrgustamisel. Näiteks oleks võimalik parandada tänavavalgustuse ja arukate ehitiste energiakorraldust, samuti saaks Interneti abil omavahel ühendada igapäevaste kodumasinate kaugjuhtimissensorid. See loob ettevõtjatele stiimuli ja võimaluse veelgi ulatuslikumaks uuendustegevuseks, mis on omakorda aluseks Interneti-rakenduste järgmisele põlvkonnale.

Enamik peamiste tootjate müüdavaid uusi arvuteid ja servereid on juba IPv6-ga ühilduvad, kuid on ligipääsetavad üksnes vanade IPv4 aadresside kaudu. Euroopa teadustegevuse Interneti-magistraalvõrk GEANT ühildub juba IPv6-ga täielikult ning selle tulemusel on IPv6 aadresside levik Euroopas suurem kui üheski teises maailma piirkonnas. See täiustus ei ole aga veel avalikku Internetti jõudnud. Seepärast on vaja kõigi tööstusharude esindajate kooskõlastatud jõupingutust kogu Euroopas, et tagada IPv6 kasutuse kiire kasv ning nii IPv4 kui ka IPv6 toetus Interneti-magistraalvõrkudes.

Samal ajal on NTT-l (Nippon Telecom and Telegraph) Jaapanis juba avalik IPv6 magistraalvõrk ning Hiina kavatseb enne Pekingi olümpiamänge rakendada võrgud, mis ühilduvad nii IPv4 kui ka IPv6-ga. USA valitsus on seadnud IPv6 tingimuseks riigihangete puhul, kuid põhijoontes jääb nende Interneti-tehnoloogia ELiga sarnasele tasemele.

Täna vastuvõetud teatises kutsub komisjon liikmesriike üles juhtima Euroopa avalikku sektorit IPv6 kasutuselevõtu esirinda ning viima oma Interneti-võrgud, avaliku sektori veebisaidid ja e-valitsuse teenused üle IPv6-le. Samuti soovib komisjon, et Euroopa tähtsaimad veebisaidid näitaksid eeskuju, ning loodab, et vähemalt 100 Euroopa suuremat veebisaiti, näiteks ringhäälingud ja Internetipõhised uudisteagentuurid, teavitavad komisjoni võetud kohustustest enne 2008. aasta lõppu. Komisjoni enda veebisait europa.eu muudetakse IPv6-ga ühilduvaks aastaks 2010. Selleks et soodustada Euroopa sidetehnoloogiatööstuse edusamme, peaksid liikmesriigid seadma IPv6 tingimuseks riigihangete puhul (nagu seda on juba teinud Euroopa Komisjon ja USA valitsus), suurendama äriühingute ja organisatsioonide teadlikkust ning abistama neid üleminekul.

Komisjon kutsub valdkonna suurimaid ettevõtjaid osalema avaüritusel Brüsselis 30. mail, kus ta esitleb oma algatust IPv6 kasutuselevõtu kiirendamiseks Euroopas.

Taustateave:

Komisjon on investeerinud 90 miljonit eurot IPv6 uurimisse. 2002. aastal käivitas Euroopa Komisjon tegevuskava IPv6-le üleminekuks; see hõlmas ka suure rühma loomist ekspertidest, kellel on kogemusi seoses IPv6 kasutuselevõtuga (IP/02/284). Selle tulemusel on Euroopa teadusvõrgustikud IPv6-ga ühilduvad ning Euroopa GEANT-võrk (IP/08/354) on IPv6 kasutuselevõtu osas maailmas esikohal. ELi teadusvõrgustike kaudu on rahastatud rohkem kui 30 otseselt IPv6-ga seotud uurimis- ja arendustegevuse projekti.

Pressipakett, mis hõlmab ka komisjoni tänast teatist IPv6 kohta, on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Annex

Projected depletion of existing (IPv4) Internet addresses

[ ]

Source:  Alex Band RIPE NCC, based on data generated by Geoff Huston APNIC


Side Bar