Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2008

Μέχρι το 2010 θα υπάρξει απεριόριστος αριθμός διευθύνσεων Διαδικτύου στην Ευρώπη

Η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο συνεπάγεται ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, ο αριθμός των διαδικτυακών διευθύνσεων για την υποστήριξη αυτής της αναμενόμενης ανάπτυξης σε λίγο δεν θα επαρκεί. Εάν ενθαρρυνθούν οι χρήστες και οι πάροχοι του Διαδικτύου να υιοθετήσουν το πλέον πρόσφατο Πρωτόκολλο Ίντερνετ (6η έκδοση ή IPv6) θα υπάρξει μαζική αύξηση του διαθέσιμου χώρου για διευθύνσεις, κατά τον ίδιο τρόπο όπως στον 20ο αιώνα αυξήθηκαν τα ψηφία στους αριθμούς τηλεφώνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σήμερα ως στόχο το 25% των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών και των νοικοκυριών της ΕΕ να έχουν υιοθετήσει το IPv6 μέχρι το 2010, και έκανε έκκληση για συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να προετοιμαστούν όλοι οι ενεχόμενοι παράγοντες για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο, προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών και να δοθεί στις καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

«Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, αυτό είναι κάτι που ισχύει απόλυτα στην περίπτωση αυτή» δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Βραχυπρόθεσμα, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές ενδέχεται να δοκιμάσουν να περιορίσουν τις ανάγκες τους στον περιορισμένο χώρο του παλαιού συστήματος, αυτό όμως σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί την πλέον πρόσφατη διαδικτυακή τεχνολογία και ενδέχεται να αντιμετωπίσει κρίση όταν το παλαιό σύστημα κορεστεί εντελώς από διευθύνσεις. Το IPv6 δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες διευθύνσεις στον κυβερνοχώρο από τους κόκκους άμμου των παραλιών όλου του κόσμου. Εάν οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες διαδικτυακές εφαρμογές όπως «έξυπνες ετικέτες» στα καταστήματα, στα εργοστάσια και στα αεροδρόμια, έξυπνα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού τα οποία εξοικονομούν ενέργεια, και συστήματα δικτύωσης και πλοήγησης στα αυτοκίνητά τους, τότε η ζήτηση για διευθύνσεις Διαδικτύου θα πολλαπλασιαστεί επί χίλια. Καλώ τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες αρχές και η βιομηχανία τους θα έχουν σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει το IPv6 μέχρι το 2010.»

Το IPv4, το οποίο χρησιμοποιείται από το 1984, παρέχει 4,3 δισεκατομμύρια διευθύνσεις, από τις οποίες μόνο 700 εκατομμύρια περίπου ή το 16% παραμένουν ελεύθερες και διατίθενται για νέες συνδέσεις. Με το νέο Πρωτόκολλο Ίντερνετ, το IPv6, θα διατίθεται ένας σχεδόν απεριόριστος αριθμός διαδικτυακών διευθύνσεων εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των νέων εφαρμογών που βασίζονται στη χρήση συσκευών οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά πολυάριθμες ή ακριβές για το IPv4. Κατά συνέπεια, θα είναι πολύ ευκολότερο για τους οικιακούς χρήστες να κατασκευάζουν τα δικά τους ιδιωτικά δίκτυα και να τα συνδέουν με το Διαδίκτυο.

Το IPv6 θα δώσει ώθηση στη δημιουργία περισσότερο καινοτόμων εφαρμογών του Διαδικτύου, ιδίως εκείνων που βασίζονται στη δικτύωση τεράστιου αριθμού μικρών και απλών συσκευών. Για παράδειγμα, η διαχείριση της ενέργειας για τον φωτισμό των οδών και στα έξυπνα κτίρια θα μπορούσε να βελτιωθεί, το δε Διαδίκτυο θα μπορούσε με μικρό κόστος και αξιόπιστο τρόπο να συνδέσει τηλεχειριζόμενους αισθητήρες στις οικιακές συσκευές καθημερινής χρήσεως. Η δυνατότητα αυτή θα αποτελέσει με τη σειρά της κίνητρο και ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν κι άλλες καινοτομίες και έτσι να δημιουργήσουν τη νέα γενεά διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι περισσότεροι νέοι υπολογιστές και εξυπηρετητές που πωλούνται από τους μεγάλους κατασκευαστές είναι ήδη συμβατοί με το πρωτόκολλο IPv6, όμως είναι προσιτοί μόνο μέσω των παλαιών διευθύνσεών του IPv4. Το δίκτυο κορμού για την έρευνα στην Ευρώπη, το GEANT, είναι ήδη συμβατό κατά 100% με το IPv6 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό διευθύνσεων IPv6 από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Όμως, αυτή η εξέλιξη δεν έχει ακόμα περάσει στο δημόσιο Διαδίκτυο. Απαιτείται επομένως συντονισμένη δράση σε όλη την Ευρώπη, από όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η χρήση του IPv6 θα διαδοθεί γρήγορα, τα δε δίκτυα κορμού θα υποστηρίζουν τόσο το IPv4 όσο και το IPv6.

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία, η NTT (Nippon Telecom and Telegraph) διαθέτει ήδη ένα δημόσιο δίκτυο κορμού IPv6, η δε Κίνα σχεδιάζει να εγκαταστήσει πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου δίκτυα που θα είναι συμβατά και με το IPv4 και με το IPv6. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει το IPv6 ως απαίτηση στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά στην πράξη η διαδικτυακή τεχνολογία τους παραμένει ιδίου επιπέδου με αυτή της ΕΕ.

Η Επιτροπή, σε μια ανακοίνωση που ενέκρινε σήμερα, καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν τον δημόσιο τομέα τους στην πρωτοπορία της ανάπτυξης του νέου συστήματος μετατρέποντας από IPv4 σε IPv6 τις διαδικτυακές συνδέσεις τους, τους ιστοτόπους του δημοσίου και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης οι σημαντικότεροι ιστότοποι της Ευρώπης να ηγηθούν της προσπάθειας αυτής και σκοπεύει να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τουλάχιστον 100 γνωστούς φορείς εκμετάλλευσης ιστοχώρων όπως οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί ή τα διαδικτυακά πρακτορεία ειδήσεων, πριν από το τέλος του 2008. Ο ιστότοπος της ίδιας της Επιτροπής, ο Europa.eu, θα καταστεί προσιτός μέσω του IPv6 μέχρι το 2010. Για να παροτρυνθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία τεχνολογιών των πληροφοριών να κινηθεί δυναμικά, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν τη χρήση του IPv6 προϋπόθεση στις δημόσιες συμβάσεις (όπως έχουν ήδη πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ), να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και να βοηθήσουν τη μετάβασή τους στο νέο σύστημα.

Η Επιτροπή καλεί τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις να παραστούν σε σχετική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στις 30 Μαΐου, κατά την οποία θα παρουσιάσει αυτή την πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της υιοθέτησης του πρωτοκόλλου IPv6 στην Ευρώπη.

Ιστορικό:

Η Επιτροπή έχει επενδύσει 90 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα σχετικά με το IPv6. Το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα σχέδιο δράσης για την προετοιμασία της μετανάστευσης στο πρωτόκολλο IPv6, σχέδιο το οποίο προέβλεπε και την συγκρότηση μεγάλου αριθμού εμπειρογνωμόνων με πείρα στην ανάπτυξη του IPv6 (IP/02/284). Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, τα ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας είναι έτοιμα να λειτουργήσουν με το IPv6, το δε ευρωπαϊκό δίκτυο GEANT (IP/08/354) είναι το πρώτο στον κόσμο που υιοθέτησε το IPv6. Περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχουν άμεση σχέση με το IPv6 έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω των ερευνητικών δομών της ΕΕ.

Ο φάκελος των σχετικών πληροφοριών, στον οποίο περιλαμβάνεται και η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρωτόκολλο IPv6, είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Annex

Projected depletion of existing (IPv4) Internet addresses

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Source:  Alex Band RIPE NCC, based on data generated by Geoff Huston APNIC


Side Bar