Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

V Bruselu dne 27. května 2008

V Evropě má být do roku 2010 k dispozici neomezený zdroj internetových adres

Zvyšující se poptávka po internetových službách znamená, že pokud se nepřijmou žádná opatření, nebude k dispozici dostatek adres, které by tento očekávaný růst podpořily. Pokud budou uživatelé a poskytovatelé internetu motivováni, aby přijali nejnovější internetový protokol (IP verze 6 neboli IPv6), povede to k obrovskému nárůstu prostoru pro adresy, podobně jako tomu bylo ve 20. století, když se prodlužovala telefonní čísla. Evropská komise dnes stanovila pro Evropu cíl, podle kterého má do roku 2010 25 % průmyslových podniků, veřejných orgánů a domácností EU používat IPv6. Komise vyzvala ke koordinovanému postupu na evropské úrovni, aby byly všechny zúčastněné strany včas připraveny k efektivnímu provedení změny, aby spotřebitelům nevznikly zbytečné dodatečné náklady a aby evropské firmy s inovačním přístupem získaly konkurenční výhodu.

V podstatě se jedná o to, abychom byli připraveni a nečekali, až nás nástup nové technologie překvapí,“ říká Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Z krátkodobého hlediska by mohly mít firmy a veřejné orgány tendenci pokusit se přizpůsobit své potřeby omezenému prostoru starého systému, ale to by vedlo k zaostávání Evropy v nejnovější internetové technologii, což by mohlo způsobit krizi v okamžiku, kdy starý systém vyčerpá své možnosti pro přidělování adres. IPv6 poskytuje v kybernetickém prostoru více adres, než je zrnek písku na všech plážích světa. Pokud mají Evropané využívat nejnovějších internetových prostředků, jako jsou „chytré etikety“ v obchodech, továrnách a na letištích, inteligentní systémy vytápění a osvětlení, které šetří energii, a sítě a navigační systémy zabudované v autech, pak se již nyní potýkáme s tisícinásobným zvýšením požadavků na IP adresy. Vyzývám členské státy, aby zajistily, aby veřejné orgány a podniky byly do roku 2010 připraveny k přechodu na IPv6.“

IPv4, který se používá od roku 1984, poskytuje 4,3 miliardy adres, z čehož pouze cca 700 milionů neboli 16 % zůstává nevyužito a je k dispozici pro nová připojení. Nový internetový protokol, IPv6 zajistí téměř neomezené množství IP adres, čímž podpoří nové aplikace využívající přístroje, kterých by byl pro IPv4 příliš velký počet nebo by byly příliš drahé. Domácím uživatelům to umožní jednodušší budování soukromých sítí a jejich připojení k internetu.

IPv6 umožní rozvoj pokrokovějších internetových aplikací, zejména těch, které jsou založeny na propojení obrovského množství malých a jednoduchých zařízení do sítě. Například by mohlo dojít ke zlepšení řízení energie pro pouliční osvětlení a inteligentní budovy a pomocí internetu by mohla být levně a spolehlivě propojena čidla dálkového ovládání běžných domácích spotřebičů. To bude zase naopak pobídkou a příležitostí pro společnosti k další inovaci a produkci nové generace internetových aplikací.

Většina nových počítačů a serverů prodávaných velkými výrobci je již s IPv6 kompatibilní, ale jsou dosažitelné pouze přes své staré IPv4 adresy. Evropská páteřní internetová síť pro výzkum „GEANT“ je již s IPv6 100% kompatibilní a díky tomu má Evropa nejvyšší využití adres IPv6 na světě. Tento pokrok se však musí ještě dostat až na veřejný internet. Je tudíž potřebná koordinovaná celoevropská akce za účasti všech rozhodujících subjektů z odvětví IT, aby byl zajištěn rychlý růst využívání IPv6 s páteřními internetovými sítěmi podporujícími jak IPv4, tak IPv6.

Mezitím v Japonsku společnost NTT (Nippon Telecom and Telegraph) již zprovoznila veřejnou páteřní síť a Čína má v plánu realizovat sítě kompatibilní jak s IPv4, tak s IPv6 před olympijskými hrami v Pekingu. Vláda USA požaduje, aby IPv6 byl podmínkou pro udělování veřejných zakázek, ale jejich internetová technologie v zásadě zůstává podobná technologii používané v EU.

Komise ve svém dnešním sdělení vyzvala členské státy, aby při realizaci upřednostnily evropský veřejný sektor převedením svých internetových sítí, internetových stránek veřejné správy a služeb elektronické správy na IPv6. Komise rovněž chce, aby nejdůležitější evropské internetové stránky byly mezi prvními, kdo na nový protokol přejdou, a pokouší se získat do konce roku 2008 závazná stanoviska od nejméně 100 předních evropských provozovatelů internetových stránek, např. vysílacích společností a on-line zpravodajských služeb. Vlastní stránky Komise Europa.eu budou přístupné pomocí protokolu IPv6 do roku 2010. Jako pobídku pro evropské odvětví informačních technologií by členské státy měly stanovit použití IPv6 jako podmínku pro zadávání veřejných zakázek (jak již učinily Evropská komise a vláda USA), zvýšit informovanost podniků a organizací a pomoci jim s přechodem.

Komise zve rozhodující subjekty z odvětví informačních technologií, aby se zúčastnily slavnostního zahájení dne 30. května v Bruselu, na kterém bude provedena prezentace této iniciativy s cílem urychlit zavádění IPv6 v Evropě.

Souvislosti:

Komise investovala do výzkumu IPv6 90 milionů EUR. V roce 2002 Evropská komise zahájila akční plán přípravy přechodu na IPv6 včetně vytvoření velké skupiny odborníků se zkušenostmi v zavádění IPv6 (IP/02/284). Díky tomu jsou evropské výzkumné sítě připraveny využívat protokol IPv6 a evropská síť GEANT (IP/08/354) je přední světová síť, pokud se týká zavádění IPv6. Prostřednictvím výzkumných rámců EU bylo financováno více než 30 evropských výzkumných a vývojových projektů přímo souvisejících s IPv6.

Informace pro tisk včetně dnešního sdělení Komise týkajícího se IPv6 naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Příloha

Projected depletion of existing (IPv4) Internet addresses

[ ]

Source:  Alex Band RIPE NCC, based on data generated by Geoff Huston APNIC


Side Bar