Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/803

Брюксел, 27 май 2008 г.

Неограничен източник на интернет адреси се предвижда да бъде достъпен в Европа до 2010 година

Нарастващото търсене на интернет-базирани услуги означава, че ако не бъдат предприети необходимите действия, не би имало достатъчно адреси, които да обезпечават този очакван растеж. Насърчаването на потребителите и доставчиците на интернет да приемат най-новия интернет протокол (IP 6-та версия или IPv6) ще обезпечи огромно увеличение на пространството от адреси, почти по същия начин, както удължаването на телефонните номера през 20-ти век. Днес Европейската комисия постави пред Европа целта 25 % от европейската индустрия, публична власт и домакинства да използват IPv6 до 2010 г., призовавайки към съвместни действия на европейско равнище, за подготовка на всички участници за навременна, ефективна промяна, за да се избегнат допълнителни разходи за потребителите, както и да се даде на новаторските европейски дружества предимство в конкуренцията.

„Това в голяма степен съответства на поговорката не оставяй днешната работа за утре“, каза Вивиан Рединг, Комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „В краткосрочен план деловите среди и публичните власти могат да бъдат изкушени да се опитат да наместят своите нужди в поотеснелия жакет на старата система, но това би означавало,че Европа е в лоша позиция за да се възползва от предимствата на най-новата интернет технология и би се изправила пред криза, когато старата система изчерпи адресите си. IPv6 осигурява повече адреси в киберпространството отколкото са песъчинките по световните плажове. Ако искаме европейците да използват най-новите интернет изобретения като интелигентни етикети в магазини, фабрики и летища, интелигентни отоплителни и осветителни системи, които спестяват енергия, мрежи в автомобилите и навигационни системи, то ние вече се изправяме пред хилядократно нарастване на нуждата от IP адреси. Призовавам държавите-членки да направят необходимото, така че IPv6 да намери до 2010 г. широко приложение в областта на публичната администрация и индустрията.“

IPv4, използван от 1984 г., осигурява 4,3 милиарда адреси, от които само 700 милиона, или 16 процента, остават свободни и достъпни за нови връзки. Новият интернет протокол, IРv6, ще предостави почти неограничен брой от IP-адреси, като по този начин ще подсигури новите приложения, използващи уреди, които са прекалено многобройни или скъпи за IРv4. Това ще улесни домашните потребители при изграждането на собствени частни мрежи и свързването им към интернет.

IРv6 ще съдейства за повече новаторски интернет приложения, в частност такива, които се основават на съвместната работа на огромен брой малки и прости уреди в мрежата. Например, енергийното управление на уличното осветление и интелигентните сгради би могло да бъде подобрено и интернет би могъл да свърже по надежден и евтин начин сензори за дистанционно управление на ежедневните домакински уреди. Това от своя страна ще осигури стимул и възможност за дружествата да продължат с нововъведенията и да създадат по този начин следващото поколение от интернет приложения.

Повечето нови компютри и сървъри, продавани от големите производители, са вече съвместими с IPv6, но все още са достъпни само посредством своите стари IPv4 адреси. Европейската изследователска опорна мрежа „GEANT“ вече е 100 % съвместима с IРv6 и допринесе за това Европа да разполага с по-голям брой използвани Ipv6 адреси от всеки друг регион в света. Този напредък трябва обаче да си проправи път и в публичния интернет. За да бъде гарантирано, че използването на IРv6 ще нараства бързо, са необходими следователно съвместни действия в цяла Европа от всички индустриални участници, при което опорни интернет мрежи да поддържат както IРv4, така и IРv6.

Междувременно в Япония NTT (Nippon Telecom and Telegraph) вече разполага с публична IРv6 опорна мрежа, а Китай планира въвеждането на мрежи, които са съвместими както с IPv4, така и с IРv6, преди Олимпиадата в Пекин. Правителството на САЩ изисква IРv6 като условие в обществените поръчки, но в основата си тяхната интернет технология остава подобна на тази в ЕС.

В прието днес съобщение Комисията призова държавите-членки да осигурят челни позиции на европейския публичен сектор в това развитие, като мигрират техните собствени мрежи, уебсайтове на публичния сектор и услугите на електронното правителство към IPv6. Комисията желае също най-значимите уебсайтове в Европа да поемат водеща роля и очаква до края на 2008 г. потвърждение на ангажименти в това отношение от поне 100 големи оператори на уебсайтове, като радио-телевизионни организации или такива предлагащи новини онлайн. Собственият уебсайт на Комисията Europa.eu ще бъде достъпен чрез IPv6 до 2010 г. За да бъде насърчен прогресът на европейската IT-индустрия, държавите членки следва да въведат използването на IPv6 като условие за обществените поръчки (което беше вече направено от Европейската Комисия и от правителството на САЩ), да повишават осведомеността на деловите среди и организациите, както и да им помагат за прехода.

Комисията кани големите участници от индустрията да посетят представянето на нейната настояща инициатива за ускоряване на въвеждането на IРv6 в Европа на 30 май в Брюксел, организирано по случай стартирането на тази инициатива.

История на досието

Комисията инвестира 90 милиона EUR за изследователска работа в областта на IРv6. През 2002 г. Европейската комисия приведе в изпълнение план за действие за подготовка на миграцията към IPv6, включващ формирането на голям пул от експерти с опит във въвеждането на IPv6 (IP/02/284). В резултат на това европейските изследователски мрежи са готови за IРv6 и европейската мрежа GEANT (IP/08/354 ) е световен лидер във въвеждането на IРv6. Повече от 30 европейски изследователски проекта, пряко свързани с IPv6, са били финансирани в рамките на изследователските програми на ЕС.

Материали за пресата, включващи днешното съобщение на Комисията относно IРv6 се намират на следната електронна страница:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4133

Приложение

Прогнозирано изчерпване на съществуващите IРv4 интернет адреси

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Източник:  Alex Band RIPE NCC, на базата на данни на Geoff Huston APNIC


Side Bar