Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Bruselj, 23. maj 2008

Izboljšanje varnosti in okoljske uspešnosti vozil

Evropska komisija predlaga, da se od leta 2012 vse nove avtomobile opremi s sistemi elektronskega nadzora stabilnosti, ki znatno izboljšujejo varnost vozil. Poleg tega je treba v vsa tovorna in druga težka vozila od leta 2013 namestiti napredne zavorne sisteme v sili in sisteme opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu. Komisija je že lani predlagala obvezno namestitev sistemov pomoči pri zaviranju v osebne avtomobile za zaščito pešcev. Ti ukrepi bodo po ocenah zmanjšali število smrtnih žrtev v cestnem prometu za 5 000 letno. Komisija hkrati predlaga obvezno uvedbo pnevmatik z nizkim količnikom kotalnega upora leta 2012, kar bi zagotovilo znatno zmanjšanje porabe goriva ter znižanje emisij CO2 in po možnosti tudi hrupa, pri čemer bi raven varnosti ostala visoka. Uporaba pnevmatik z nizkim količnikom kotalnega upora bi zmanjšala emisije CO2 do 7 gramov CO2 na km ter s tem učinkovito prispevala k strategiji za znižanje emisiji CO2 pri avtomobilih, ki je bila sprejeta februarja 2007. Poraba goriva in emisije CO2 se bodo dodatno zmanjšale s predlagano uvedbo sistemov za nadzor tlaka pnevmatik. Predlog Komisije bo odpravil tudi več kot 150 obstoječih direktiv in jih nadomestil z eno samo uredbo, ki se bo v EU neposredno uporabljala in se sklicevala na usklajene standarde Združenih narodov.

Podpredsednik Komisije Günter Verheugen, pristojen za podjetniško in industrijsko politiko, je povedal: „Poenostavljamo zakonodajo. Izboljšujemo varnost v cestnem prometu. Spodbujamo učinkovitost goriv. Predstavljamo sodoben in celosten pristop k pomembnim političnim vprašanjem, ki bo prinesel dobre rešitve za državljane, okolje in industrijo.“

1. Komisija predlaga uvedbo naslednjih varnostnih elementov:

  • obveznih sistemov elektronskega nadzora stabilnosti za nove serije avtomobilov in tovornih vozil od leta 2012, pri čemer morajo biti z njimi vsi novi avtomobili opremljeni do leta 2014. Sistem elektronskega nadzora stabilnosti temelji na zavornem ali pogonskem sistemu vozila za pomoč vozniku pri ohranitvi nadzora nad vozilom v kritičnih razmerah (na primer slabe vozne razmere ali prehitra vožnja v ovinkih). Široka uporaba sistema elektronskega nadzora stabilnosti v vozilih bi lahko zmanjšala število žrtev v cestnem prometu pa tudi število prometnih zastojev, ki so posledica nesreč, v katerih so udeležena težka vozila;
  • naprednih zavornih sistemov v sili v težkih vozilih z nameščenimi senzorji, ki voznike opozarjajo, kadar je vozilo preblizu vozila pred njim. V nekaterih primerih ti sistemi uporabljajo tudi zaviranje v sili, da se preprečijo ali ublažijo posledice trčenja (od leta 2013);
  • sistemov opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v težkih vozilih, ki voznike opozarjajo na nevarnost, da bo njihovo vozilo nenamerno zapustilo vozni pas, predvsem zaradi voznikove nepozornosti (od leta 2013).
  • Poleg tega je Komisija oktobra 2007 predlagala namestitev sistemov pomoči pri zaviranju v osebne avtomobile od leta 2009. Če bo celoten evropski vozni park opremljen s sistemi za pomoč pri zaviranju, se lahko vsako leto reši življenja 1 100 pešcev. Uporaba sistema za pomoč pri zaviranju lahko bistveno zmanjša zavorno pot vozila v izrednih razmerah, kar pomeni, da lahko vozilo trči v pešca pri veliko nižji hitrosti ali se mu v celoti izogne. (glej IP /07/1453).   
  • V skladu s priporočili iz poročila CARS 21 razveljavitev več kot 150 obstoječih direktiv in po možnosti nadomestitev več kot 100 direktiv o spremembah s sklicevanji na pravilnike Združenih narodov.

2. Nove zahteve za pnevmatike

  • Pnevmatike z nizkim količnikom kotalnega upora, obvezne od leta 2012, omogočajo manjšo porabo goriva z zmanjšanjem odpornosti na gibanje, ki se pojavi pri kotaljenju pnevmatike in je predvsem posledica deformacije kolesa ali pnevmatike ali slabega cestišča. Kotalni upor je zelo odvisen od materiala, iz katerega je izdelano kolo ali pnevmatika, in ga je mogoče zmanjšati z uporabo kremena v tekalni sestavi. Za preprečitev negativnega vpliva na varnost so poleg novih standardov o hrupu uvedene izrecne varnostne zahteve.
  • Sistemi za nadzor tlaka pnevmatik, obvezni od leta 2012, voznika opozarjajo, kadar je tlak v pnevmatiki znatno pod optimalnim tlakom. Vzdrževanje ustreznega tlaka v pnevmatikah je bistveno za večjo učinkovitost goriva in zmogljivost pnevmatike. Prazne pnevmatike lahko povečajo porabo goriva za 4 % in hkrati zmanjšajo življenjsko dobo pnevmatike za 45 %. V pnevmatikah se lahko tlak zniža za 3 do 6 % na mesec, česar voznik niti ne opazi. Prazne pnevmatike so prav tako pomemben povzročitelj prometnih nesreč.

Po raziskavah družbe TNO z Nizozemske lahko uporaba pnevmatik z nizkim količnikom kotalnega upora in sistemov za nadzor tlaka pnevmatik v osebnih avtomobilih prihrani 3 % oziroma 2,5 % goriva. Za nove avtomobile, katerih pričakovana zmogljivost motorja v preskusnem ciklu znaša 130 g CO2/km, bi to pomenilo dodatno zmanjšanje emisij CO2 za več kot 7 g CO2/km (3,9 za pnevmatike z nizkim količnikom kotalnega upora in 3,25 za sisteme za nadzor tlaka pnevmatik). Uporaba pnevmatik z nizkim količnikom kotalnega upora in sistemov za nadzor tlaka pnevmatik na obstoječem vozilu, katerega preskusni cikel znaša na primer 160 g, bi lahko zmanjšala emisije CO2 za več kot 7 kg/tono.

Napredni varnostni sistemi

Predhodne ocene kažejo, da bi lahko namestitev naprednih sistemov v težka vozila dokončno rešila 2 500 življenj letno (okoli 500 zaradi elektronskega nadzora stabilnosti, napredni zavorni sistem v sili in sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu pa bi rešila vsak po 1000 življenj). Poleg tega bi se preprečile številne smrtne žrtve tudi zunaj EU, saj bo zakonodaja spodbudila proizvajalce k serijski namestitvi elektronskega nadzora stabilnosti na številnih drugih trgih. Namestitev elektronskega sistema stabilnosti v avtomobile bi lahko rešila okoli 2 000 do 2 500 življenj letno. Predlog omogoča tudi neobvezno namestitev naprednih zavornih sistemov v sili in sistemov opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v avtomobile, če so izpolnjeni določeni standardi.
Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar