Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Bruksela, 23 maja 2008 r.

Bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne samochody

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie od 2012 r. systemu elektronicznej kontroli stabilności (ESC) we wszystkich nowych pojazdach, aby zdecydowanie poprawić ich bezpieczeństwo. Ponadto samochody ciężarowe powinny być wyposażone od 2013 r. w zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS) oraz system ostrzegania przez niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW). Jeszcze w ubiegłym roku Komisja zaproponowała obowiązkowe wyposażenie samochodów osobowych w system wspomagania hamulców (BAS), aby lepiej chronić pieszych. Szacuje się, że wszystkie te usprawnienia przyczynią się do ograniczenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o około pięć tysięcy w skali roku. Równocześnie Komisja proponuje obowiązkowe wprowadzenie w 2012 r. opon o niskich oporach toczenia, co przyczyni się do oszczędności paliwa, ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia poziomu hałasu przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Opony o niskich oporach toczenia zmniejszają o 7 gramów poziom emisji CO2 na jeden kilometr, przyczyniając się w ten sposób znacząco do strategii ograniczenia emisji przyjętej w lutym 2007 r. Zużycie paliwa i emisje CO2 ulegną również zmniejszeniu w związku z proponowanym wprowadzeniem systemu monitorowania ciśnienia w oponach. Wniosek Komisji zakłada również uchylenie ponad 150 istniejących dyrektyw i zastąpienie ich jednym rozporządzeniem, które będzie bezpośrednio stosowane w całej Unii Europejskiej i będzie zawierać odesłania do zharmonizowanych norm ONZ.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę w zakresie przedsiębiorstw i przemysłu, powiedział: „Upraszczamy obowiązujące prawo. Poprawiamy bezpieczeństwo na drogach. Opowiadamy się za ekonomicznym korzystaniem z paliwa. Przedstawiamy nowoczesne, kompleksowe podejście, które przyniesie korzyści obywatelom, środowisku naturalnemu i przemysłowi.”

1. Komisja proponuje wprowadzenie następujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa:

  • Obowiązek stosowania systemu elektronicznej kontroli stabilności (ESC) w nowych seriach samochodów osobowych i pojazdów dostawczych, wprowadzanych na rynek od 2012 r. Wszystkie nowe samochody powinny być wyposażone w ten system od 2014 r. ESC współdziała z układem hamowania i napędu pojazdu i pomaga kierowcy w utrzymaniu panowania nad pojazdem w trudnej sytuacji (na przykład w złych warunkach drogowych lub w przypadku nadmiernej prędkości na zakręcie). Powszechne stosowanie ESC przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków, jak również zmniejszy zatory w ruchu drogowym spowodowane wypadkami z udziałem dużych pojazdów.
  • Zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS) w pojazdach ciężarowych, który za pośrednictwem czujników powiadamia kierowcę o zbliżaniu się do jadącego przed nim pojazdu, a w niektórych przypadkach uruchamia hamowanie awaryjne, zapobiegając kolizji lub ograniczając jej konsekwencje (od 2013 r.).
  • System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW) w pojazdach ciężarowych ostrzega kierowcę o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, spowodowanym najczęściej nieuwagą kierującego (od 2013 r.).
  • Ponadto Komisja zaproponowała w październiku 2007 r. wyposażenie samochodów osobowych w system wspomagania hamulców (BAS) od 2009 r. Wyposażenie wszystkich europejskich samochodów w ten system może co roku ocalić życie 1100 pieszym. Zastosowanie BAS znacznie skraca drogę hamowania pojazdu w przypadku nagłego naciśnięcia na hamulec, co pozwala uniknąć zderzenia z pieszym lub przynajmniej zmniejszyć prędkość podczas takiego zderzenia (zob. IP /07/1453).   
  • Zgodnie z zaleceniem przedstawionym w sprawozdaniu grupy CARS 21 należy uchylić ponad 50 istniejących dyrektyw i ponad 100 dyrektyw zmieniających te dyrektywy, i zastąpić je w miarę możliwości odesłaniami do regulaminów ONZ.

2. Nowe wymogi dotyczące opon

  • Opony o niskich oporach toczenia (LRRT) będą obowiązkowe od 2012 r. Zmniejszą one zużycie paliwa przez ograniczenie tarcia tocznego opony, wywołanego deformacją opony i nierównościami nawierzchni. Opór toczenia zależy w dużym stopniu od materiału, z którego wykonane są opony. Można go zmniejszyć przykładowo przez zastosowanie krzemionki w materiale, z którego wykonany jest bieżnik. Aby uniknąć negatywnego wpływu zmian na bezpieczeństwo, wraz z nowymi normami hałasu wprowadza się szczegółowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
  • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), obowiązkowy od 2012 r., ostrzega kierowcę o spadku ciśnienia w oponie poniżej optymalnej wartości. Odpowiednie ciśnienie opon jest niezbędnym czynnikiem ekonomicznego zużycia paliwa i trwałości opon. Słabo napompowane opony mogą prowadzić do zwiększenia zużycia paliwa nawet o 4%, równocześnie zmniejszając o 45% trwałość opony. Ciśnienie w oponach może spadać o 3 do 6 % miesięcznie, czego kierowca może nie zauważyć. Słabo napompowane opony mogą być również jednym z powodów wypadków drogowych.

Z wyników badania przeprowadzonego przez ośrodek TNO w Holandii wynika, że użycie systemów LRRT i TPMS w samochodach osobowych może przyczynić się do oszczędności paliwa na poziomie odpowiednio – 3% i 2,5%. W przypadku nowych samochodów, których emisje będą wynosić 130 g CO2/km, oznacza to dodatkowe zmniejszenie emisji o 7 g CO2/km (3,9 LRRT i 3,25 TPMS). Dzięki LRRT i TPMS zmniejszenie emisji w dzisiejszym samochodzie (np. o współczynniku 160 g CO2/km) przekroczyłoby wartość 7 kg / tonę.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Ze wstępnych analiz wynika, że nowe propozycje wyposażenia pojazdów ciężarowych w zaawansowane systemy mogą w sumie przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków o 2500 rocznie (ok. 500 przez system ESC i ok. 1000 przez AEBS i LDW) i wielu więcej poza Unią Europejską, ponieważ nowe przepisy zachęcą producentów do stosowania systemu ESC jako standardowego wyposażenia również na innych rynkach. Montowanie systemu ESC w samochodach osobowych przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar o ok. 2000-2500 rocznie. Wniosek przedstawiony przez Komisję zakłada również opcjonalne montowanie systemów AEBS i LDW w samochodach osobowych przy zachowaniu określonym norm.
Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar