Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Brussel, 23 mei 2008

Verbetering van de veiligheid en milieuprestaties van voertuigen

De Europese Commissie stelt voor vanaf 2012 alle nieuwe auto’s uit te rusten met elektronische stabiliteitscontrolesystemen (ESC), waardoor de voertuigveiligheid aanzienlijk zal worden verbeterd. Daarnaast zouden vrachtwagens en andere zware voertuigen vanaf 2013 een geavanceerd noodremsysteem (Advanced Emergency Braking System, AEBS) en een waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook (Lane Departure Warning, LDW) moeten hebben. Vorig jaar heeft de Commissie al voorgesteld remhulpsystemen (Brake Assist Systems, BAS) voor alle personenauto’s verplicht te stellen om voetgangers beter te beschermen. Deze maatregelen zullen het aantal verkeersdoden naar verwachting met zo’n 5 000 per jaar terugbrengen. Tegelijkertijd stelt de Commissie voor in 2012 banden met een lage rolweerstand verplicht te stellen. Hierdoor zullen auto’s zuiniger worden en zal de CO2-uitstoot aanzienlijk afnemen. Ook kan de geluidsemissie worden gereduceerd, terwijl de veiligheid niet afneemt. Omdat banden met een lage rolweerstand de CO2-emissie met maar liefst 7 gram per kilometer kunnen beperken, wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de CO2-reductiestrategie voor auto’s die in februari 2007 is goedgekeurd. Het brandstofverbruik en de CO2-emissies zullen verder worden beperkt door de voorgestelde invoering van bandenspanningscontrolesystemen. Met het Commissievoorstel verdwijnen bovendien in een keer meer dan 150 richtlijnen. Zij worden vervangen door één verordening, die in de EU rechtstreeks van toepassing is en waarin wordt verwezen naar de geharmoniseerde VN-normen.

Vicevoorzitter Günter Verheugen van de Commissie, die bevoegd is voor Ondernemingen en industrie, zei hierover: “We vereenvoudigen de wetgeving, vergroten de verkeersveiligheid en bevorderen zuinige auto’s. Deze moderne, geïntegreerde beleidsaanpak is gunstig voor de burgers, voor het milieu en voor het bedrijfsleven.”

1. De Commissie stelt de volgende veiligheidsmaatregelen voor:

  • geleidelijke verplichtstelling van elektronische stabiliteitscontrole (ESC) voor nieuwe autotypes en bedrijfsvoertuigen vanaf 2012. Vanaf 2014 moeten alle nieuwe auto’s hierover beschikken. ESC beïnvloedt het rem- of aandrijvingssysteem van een voertuig om de bestuurder te helpen in moeilijke situaties de controle over het voertuig te behouden (bijvoorbeeld bij slechte wegcondities of te hoge snelheid in bochten). Een brede toepassing van ESC kan niet alleen het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen, maar ook de files als gevolg van ongevallen met grote voertuigen beperken;
  • geavanceerde noodremsystemen (AEBS) op grote voertuigen, waarbij sensoren de bestuurder waarschuwen wanneer de voorganger te dicht wordt genaderd en in bepaalde situaties het noodremsysteem in werking wordt gesteld om een botsing te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken (vanaf 2013);
  • waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook (LDW) op grote voertuigen, die bestuurders waarschuwen wanneer het voertuig, met name door onoplettendheid, onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten (vanaf 2013);
  • in oktober 2007 heeft de Commissie bovendien voorgesteld vanaf 2009 remhulpsystemen (BAS) voor alle personenauto’s verplicht te stellen. Als het volledige Europese wagenpark over BAS beschikt, kan jaarlijks het leven van maar liefst 1 100 voetgangers worden gered. De toepassing van BAS kan de remweg van een voertuig in noodsituaties aanzienlijk bekorten, waardoor een aanrijding van een voetganger geheel kan worden voorkomen of bij veel lagere snelheid plaatsvindt (zie IP /07/1453);
  • overeenkomstig de aanbevelingen van het CARS 21-rapport worden meer dan 50 bestaande richtlijnen en meer dan 100 wijzigingsrichtlijnen waar mogelijk vervangen door verwijzingen naar VN-reglementen.

2. Nieuwe voorschriften voor banden

  • Banden met een lage rolweerstand (Low Rolling Resistance Tyres, LRRT), die vanaf 2012 verplicht moeten worden, leiden tot minder brandstofverbruik doordat de bewegingsweerstand van de draaiende banden, voornamelijk als gevolg van de vervorming van het wiel of de band of de vervorming van het wegdek, wordt verlaagd. De rolweerstand hangt sterk samen met het materiaal van de wielen en banden, en kan bijvoorbeeld worden gereduceerd door siliciumdioxide in het loopvlak te verwerken. Om negatieve gevolgen voor de veiligheid te voorkomen, worden gelijktijdig met de nieuwe geluidsnormen expliciete veiligheidsvoorschriften ingevoerd;
  • bandenspanningscontrolesystemen (Tyre Pressure Monitoring Systems, TPMS), die eveneens vanaf 2012 verplicht moeten worden, waarschuwen de bestuurder wanneer de bandenspanning duidelijk lager is dan de optimale spanning. Een goede bandenspanning is cruciaal voor zowel het brandstofverbruik als de prestaties van de banden. Een te lage bandenspanning kan het brandstofverbruik met 4% doen toenemen en de levensduur van de band met 45% beperken. Per maand kan de bandenspanning met 3-6% dalen, en de bestuurder hoeft dit niet op te merken. Een te lage bandenspanning is ook een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen.

Volgens Nederlands onderzoek door TNO bedraagt de mogelijke brandstofbesparing door LRRT en TPMS respectievelijk 3 en 2,5%. Voor nieuwe auto’s met een verwachte CO2-uitstoot bij tests van 130 g/km, betekent dit een afname van meer dan 7 g/km (3,9 gram voor LRRT en 3,25 gram voor TPMS). De mogelijke totale CO2-reductie van deze twee systemen voor een bestaande auto (met een uitstoot van bijvoorbeeld 160 gram) zou meer dan 7 kg/ton kunnen bedragen.

Geavanceerde veiligheidssystemen

Uit voorlopige schattingen blijkt dat het nieuwe voorstel om geavanceerde veiligheidssystemen op zware voertuigen aan te brengen uiteindelijk jaarlijks zo’n 2 500 levens kan redden (ESC ongeveer 500 en AEBS en LDW elk ongeveer 1 000). Buiten de EU zouden nog veel meer levens kunnen worden gered, doordat de wetgeving voor fabrikanten een stimulans inhoudt om ook voor andere markten ESC standaard aan te brengen. Het aanbrengen van ESC op auto’s zal waarschijnlijk zo’n 2 000 à 2 500 levens per jaar redden. Het voorstel voorziet ook in de vrijwillige montage van AEBS en LDW op voertuigen, waarbij aan bepaalde normen moet worden voldaan.
Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar