Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Brussell, it-23 ta’ Mejju 2008

Intejbu s-sigurtà u l-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li mill-2012 il-karozzi ġodda kollha jkollhom sistemi ta’ Kontroll Elettroniku ta’ Stabbiltà (KES), biex is-sigurtà tal-vetturi titjieb drastikament. B'żieda ma' dan, mill-2013 it-trakkijiet u vetturi tqal oħrajn għandhom ikunu mgħammra bis-Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza (SAIE) u s-Sistemi ta’ Twissija dwar Ħruġ mil-Lejn (TĦL). Is-sena li għaddiet il-Kummissjoni diġà pproponiet it-twaħħil obbligatorju ta’ Sistemi ta’ Għajnuna fil-Brejk (SGB) fil-karozzi tal-passiġġieri biex jitħarsu persuni fit-triq. Dawn il-miżuri jnaqqsu l-imwiet fit-toroq b'madwar 5000 fis-sena. Fl-istess waqt il-Kummissjoni tipproponi l-introduzzjoni obbligatorja fl-2012 ta’ tajers b’reżistenza baxxa ta’ tidwir, li minbarra li jaħlu anqas fjuwil u jarmu anqas emissjonijiet ta’ CO2 jistgħu jnaqqsu wkoll l-istorbju, filwaqt li jżommu livell għoli ta’ sigurtà. Tajers b’reżistenza baxxa ta’ tidwir jnaqqsu sa 7 grammi ta’ CO2 għal kull km, għalhekk jikkontribwixxu mhux ftit għall-istrateġija ta’ tnaqqis fis-CO2 għall-karozzi, adottata fi Frar 2007. Il-konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet ta’ CO2 se jkomplu jitnaqqsu bl-introduzzjoni proposta ta’ Sistemi għall-Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers. Il-proposta tal-Kummissjoni se tħassar aktar minn 150 Direttivi eżistenti u minflok tfassal Regolament wieħed, li huwa direttament applikabbli fl-UE u jirreferi għal standards armonizzati tan-NU.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Günter Verheugen, responsabbli mill-Intrapriżi u l-Industrija, saħaq li: “Qed nissimplifikaw il-leġiżlazzjoni. Intejbu s-sigurtà fit-toroq. Nippromwovu l-effiċjenza tal-fjuwil. Qed nippreżentaw strateġija ta’ politika integrata u moderna ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini, għall-ambjent u għall-industrija.”

1. Il-Kummissjoni tipproponi li jiġu introdotti r-rekwiżiti ta’ sigurtà li ġejjin:

  • Sistemi ta’ Kontroll Elettroniku ta’ Stabbiltà (KES) obbligatorji għal sensieli ta’ karozzi ġodda u vetturi kummerċjali li għandhom jidħlu fis-seħħ mill-2012, biex sa l-2014 il-karozzi l-ġodda jkunu kollha mgħammra bihom. Il-KES jaħdem fuq is-sistemi ta' l-ibbrejkjar jew tas-saħħa ta' vetturi sabiex jgħin lis-sewwieq fiż-żamma tal-kontroll tal-vetturi f'qagħdiet kritiċi (ikkawżati, pereżempju, minn kundizzjonijiet ħżiena fit-toroq jew veloċità eċċessiva waqt tidwir ta’ kantunieri). Barra li jevita l-imwiet, l-użu wiesa’ tal-KES fil-vetturi jista’ jnaqqas sinifikament it-traffiku kkawżat minn inċidenti li jinvolvu vetturi kbar.
  • Is-Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza (SAIE) fuq vetturi kbar, li tħaddem sensers li javżaw lis-sewwieq meta l-vettura tkun qrib wisq tal-vettura quddiemha, u f’ċerti sitwazzjonijiet, tħaddem l-ibbrejkjar ta’ emerġenza biex tipprevjeni ħabta, jew tnaqqas il-konsegwenzi ta’ ħabta (mill-2013).
  • Sistemi ta’ Twissija dwar Ħruġ mil-Lejn (TĦL) fuq vetturi kbar bħala għajnuna għas-sewwieqa billi javżawhom meta l-vettura tkun f’periklu li toħroġ mil-lejn b’mod mhux intenzjonat, l-aktar minħabba nuqqas ta’ attenzjoni min-naħa tas-sewwieq (mill-2013).
  • B’żieda ma’ dan, f'Ottubru 2007 il-Kummissjoni pproponiet li mill-2009 il-karozzi tal-passiġġieri jeħtieġ li jkunu mgħammra bis-Sistemi ta' Għajnuna fil-Brejk (SGB). Kieku l-karozzi Ewropej kollha kellhom ikunu mgħammra bl-SGB, jafu jiġu evitati ma' l-1100 mewta kull sena. L-użu ta' l-SGB tista' tnaqqas b'mod konsiderevoli d-distanza ta' waqfien ta' vettura f'każ ta' emerġenza bl-effett li l-ħabta ma' persuna tkun evitata kompletament jew ta’ l-anqas isseħħ b'veloċità wisq anqas qawwija (ara IP /07/1453).   
  • F’konformità mar-rakkomandazzjoni tar-rapport CARS 21, se jitħassru aktar minn 50 Direttiva eżistenti u aktar minn 100 Direttiva ta' emenda se jinbidlu fejn ikun possibbli b’referenzi għal Regolazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti.

2. Rekwiżiti ġodda għat-tajers

  • Tajers b’Reżistenza Baxxa ta’ Tidwir (TRBT) se jsiru obbligatorji mill-2012. Dawn inaqqsu il-konsum tal-fjuwil billi jnaqqsu r-reżistenza għall-moviment li sseħħ meta jdur it-tajer, ikkawżata l-aktar mid-diformazzjoni tar-rota jew tat-tajer jew minn toroq ħżiena. Ir-reżistenza għat-tidwir tiddependi ħafna fuq il-materjal tar-rota jew tat-tajer u tista’ titnaqqas pereżempju bl-użu ta’ silica fil-kompożizzjoni tal-parti tat-tajer li tmiss l-art. Biex jiġu evitati impatti negattivi fuq is-sigurtà, se jiġu introdotti rekwiżiti espliċiti dwar is-sigurtà flimkien ma' standards ġodda dwar l-istorbju.
  • Is-Sistemi għall-Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (SMPT), li se jsiru obbligatorji mill-2012, javżaw lis-sewwieq meta t-tajer ikun minfuħ sinifikament anqas mill-pressjoni ideali. Iż-żamma ta' tajer minfuħ tajjeb huwa essenzjali kemm għall-effiċjenza tal-fjuwil kif ukoll għal prestazzjoni tat-tajer aħjar. Tajers baxxi jistgħu joħolqu żieda ta’ 4 % fil-konsum tal-fjuwil filwaqt li jnaqqsu l-ħajja tat-tajer b’45 %. It-tajers jistgħu jitilfu 3-6 % mill-pressjoni fix-xahar, u jista' jkun li s-sewwieq lanqas biss jinduna b'dan. Tajers baxxi huwa fattur importanti li joħloq l-inċidenti fit-toroq.

Riċerka li saret mit-TNO fl-Olanda sabet li l-potenzjal ta’ konsum anqas ta’ fjuwil ta' TRBT u SMPT f'karozzi tal-passiġġieri huwa ta' 3 % u 2.5 % rispettivament. Għal karozzi ġodda bi prestazzjoni mistennija taċ-ċiklu ta’ l-ittestjar tal-magna ta’ 130 g CO2/km dan ikun ifisser tnaqqis addizzjonali ta' aktar minn 7 g CO2/km (3.9 TRBT u 3.25 SMPT). Il-potenzjal għat-tnaqqis tas-CO2 tal-TRBT u SMPT fuq karozza attwali (b’ċiklu ta’ ittesjtar ta’, pereżempju, 160g) ikun akbar minn 7kg/tunnellata.

Sistemi ta’ Sigurtà Avvanzati

Stimi preliminarji jissuġġerixxu li l-proposti l-ġodda għat-twaħħil ta’ sistemi avvanzati f’vetturi tqal fl-aħħar mill-aħħar jista’ jsalva sa 2500 ħajja fis-sena (madwar 500 bil-KES u 1000 kull wieħed bis-SAIE u t-TĦL) u ħafna aktar ħajjiet barra mill-UE minħabba li l-leġiżlazzjoni tinkoraġġixxi lill-manifatturi biex iwaħħlu l-KES bħala standard għal firxa usa’ ta’ swieq. It-twaħħil tal-KES fil-karozzi jaf isalva madwar 2000/2500 ħajja fis-sena. Il-proposta tippermetti t-twaħħil b’għażla tas-SAIE u t-TĦL fil-karozzi, dan sakemm jintlaħqu ċertu standards.

Għal aktar tagħrif:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar