Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Briuselis, 2008 m. gegužės 23 d.

Transporto priemonių saugos ir aplinką tausojančio veikimo gerinimas

Europos Komisija siūlo nuo 2012 m. visuose naujuose automobiliuose įrengti elektroninės stabilumo kontrolės (ESK) sistemas – taip būtų smarkiai pagerintas transporto priemonių saugumas. Be to, nuo 2013 m. sunkvežimiuose ir kitose sunkiosiose transporto priemonėse turėtų būti įdiegtos pažangiosios staigaus stabdymo sistemos (PSSS) ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos (ĮNKJS). Pernai Komisija jau siūlė keleiviniuose automobiliuose įrengti pagalbines stabdymo sistemas (PSS) pėsčiųjų apsaugai. Šios priemonės mirtinų eismo nelaimių skaičių sumažintų maždaug 5000 per metus. Komisija taip pat siūlo 2012 m. įvesti prievolę naudoti mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas, kurios gerokai sumažintų kuro sąnaudas ir išmetamo anglies dvideginio kiekį bei triukšmą, kartu užtikrintų gerą saugumą. Mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos išmetamą anglies dvideginio kiekį sumažintų bent 7 g vienam kilometrui – taip būtų prisidedama prie 2007 m. vasario mėn. priimtos transporto priemonių išmetamo anglies dvideginio kiekio mažinimo strategijos. Degalų suvartojimas ir išmetamo CO2 kiekis bus mažinamas toliau, įvedus siūlomas padangų oro slėgio stebėjimo sistemas. Komisijos pasiūlymu taip pat bus panaikinta daugiau kaip 150 galiojančių direktyvų. Jos bus pakeistos vienu reglamentu, kuris tiesiogiai taikomas visoje ES ir kuriame pateikiami harmonizuoti JT standartai.

Už įmones ir pramonę atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Günteris Verheugenas pareiškė: „Mes supaprastiname teisės aktus. Mes didiname saugą keliuose. Mes skatiname taupyti kurą. Mes pristatome šiuolaikišką, integruotą, piliečiams, aplinkai ir pramonei naudingą politiką.“

1. Komisija siūlo įdiegti šiuos saugos reikalavimus:

  • Privalomos elektroninės stabilumo kontrolės (ESK) sistemos naujų serijų automobiliuose ir komercinėse transporto priemonėse būtų pradėtos diegti nuo 2012 m., o iki 2014 m. būtų įdiegtos visuose automobiliuose. ESK sistemos veikia transporto priemonės stabdymo ir energijos sistemas, padėdamos suvaldyti transporto priemonę kritinėje situacijoje, atsirandančioje, pavyzdžiui, dėl prastų kelio sąlygų arba per didelio greičio sukant. Dėl visuotinio ESK sistemų naudojimo transporto priemonėse sumažėtų ne tik eismo nelaimių, bet ir transporto grūsčių dėl avarijų, kuriose dalyvauja didelės transporto priemonės.
  • Didelėse transporto priemonėse įmontuotos pažangiosios staigaus stabdymo sistemos (PSSS), kurių jutikliai įspėja vairuotoją, jei transporto priemonė pernelyg priartėja prie kitos transporto priemonės. Tam tikrais atvejais susidūrimui išvengti ar jo pasekmėms sumažinti gali būti panaudojamas avarinis stabdymas (nuo 2013 m.).
  • Didelėse transporto priemonėse įmontuotos įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos (ĮNKJS) padeda vairuotojams, įspėdamos juos tuomet, kai jų transporto priemonei gresia netyčia išvažiuoti iš eismo juostos, dažniausiai dėl nepakankamo vairuotojo budrumo (įsigalios nuo 2013 m.)
  • Be to, 2007 m. spalio mėn. Komisija pasiūlė nuo 2009 m. keleivinio transporto priemonėse įdiegti pagalbines stabdymo sistemas (PSS). Jeigu visas Europos automobilių parkas būtų aprūpintas PSS, būtų galima kasmet išsaugoti net 1100 pėsčiųjų gyvybių. PSS gali labai sutrumpinti transporto priemonės stabdymo kelią avarinėje situacijoje. Taip susidūrimo su pėsčiuoju būtų galima apskritai išvengti arba susidūrimas įvyktų automobiliui važiuojant gerokai lėčiau (žr. IP /07/1453).
  • Atsižvelgiant į CARS 21 ataskaitos rekomendacijas, reikės panaikinti per 50 galiojančių direktyvų ir daugiau kaip 100 iš dalies keičiančių direktyvų, kurios prireikus bus pakeistos nuorodomis į Jungtinių Tautų reikalavimus.

2. Nauji reikalavimai padangoms

  • Mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos (MPRP), kurios taps privalomos nuo 2012 m., leis suvartoti mažiau degalų, nes bus sumažintas pasipriešinimas riedėjimui, kurį paprastai sukelia rato arba padangos deformacija arba kelio nelygumai. Pasipriešinimas riedėjimui labai priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagamintas ratas ar padanga: jį galima sumažinti, pavyzdžiui, protektoriaus junginyje naudojant silicio dioksidą. Siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio saugai, kartu su naujais triukšmo standartais įvedami tikslūs saugos reikalavimai.
  • Nuo 2012 m. privalomos padangų oro slėgio stebėjimo sistemos (OSSS) įspėja vairuotoją, jei padangos slėgis yra daug mažesnis už optimalų. Tinkamo padangų slėgio palaikymas yra labai svarbus veiksnys tiek taupant kurą, tiek pailginant padangų naudojimo trukmę. Dėl nepripūstų padangų degalų sąnaudos gali išaugti iki 4 %, o padangų naudojimo trukmė sumažėti 45 %. Padangų slėgis gali sumažėti 3–6 % per mėnesį, ir vairuotojas gali to nepastebėti. Nepakankamai pripūstos padangos taip pat yra viena iš priežasčių, dėl kurios kyla eismo nelaimės.

Kaip rodo Nyderlandų mokslinio instituto TNO atlikti tyrimai, keleivinio transporto priemonėse įmontavus MPRP ir OSSS kuro galima sutaupyti atitinkamai 3 % ir 2,5 %. Įdiegus šias sistemas naujuose automobiliuose, kurių tikėtinas variklių taršos rodiklis – 130 g CO2/km, išmetamo CO2 papildomai sumažėtų daugiau kaip 7 g CO2/km (dėl MPRP – 3,9 g, dėl OSSS – 3,25 g). Įdiegus MPRP ir OSSS į automobilį, išmetantį, pavyzdžiui, 160 g teršalų, išmetamo CO2 sumažėtų daugiau kaip 7kg/t.

Pažangios saugos sistemos

Preliminarūs vertinimai rodo, kad naujieji pasiūlymai įdiegti pažangias sistemas sunkiosiose transporto priemonėse padėtų išsaugoti apie 2500 gyvybių per metus: dėl ESK būtų išsaugota apie 500 gyvybių, dėl PSS ir ĮNKJS – po 1000. Be to, tai padėtų išsaugoti daug daugiau gyvybių už ES ribų, kadangi teisės aktai skatins gamintojus diegti ESK kaip standartinę įrangą ir kitoms rinkoms tiekiamuose automobiliuose. Tikėtina, kad lengvuosiuose automobiliuose įdiegta ESK kasmet padėtų išsaugoti 2000–2500 gyvybių. Pagal pasiūlymą PSSS ir ĮNKJS automobiliuose diegti galima pasirinktinai, jei laikomasi tam tikrų standartų.
Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar