Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Bryssel 23. toukokuuta 2008

Ajoneuvojen turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia parannetaan

Euroopan komissio ehdottaa, että vuoteen 2012 mennessä kaikki henkilöautot olisi varustettava elektronisilla ajonvakautusjärjestelmillä. Ne parantaisivat ajoneuvojen turvallisuutta merkittävästi. Lisäksi kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot olisi vuoteen 2013 mennessä varustettava kehittyneillä hätäjarrutusjärjestelmillä ja kaistavahdeilla. Komissio ehdotti jo viime vuonna, että hätäjarrutehostin olisi tehtävä pakolliseksi kaikissa henkilöautoissa jalankulkijoiden suojelemiseksi. Näiden toimenpiteiden ansiosta liikenteen kuolonuhrien määrä vähenisi arviolta 5 000:lla vuosittain. Samalla komissio ehdottaa, että alhaisen vierintävastuksen renkaat tulisivat pakollisiksi vuonna 2012. Ne vähentäisivät huomattavasti polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja mahdollisesti myös melua, mutta renkaiden turvallisuusominaisuudet eivät heikentyisi. Alhaisen vierintävastuksen renkaiden ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenisivät jopa seitsemän grammaa kilometriä kohti, mikä edistäisi voimakkaasti vuonna 2007 käynnistetyn autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän strategian toteuttamista. Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä vähentäisi myös ehdotettu rengaspaineen seurantajärjestelmien käyttöönotto. Lisäksi komission ehdotuksella poistetaan käytöstä yli 150 direktiiviä ja korvataan ne yhdellä ainoalla asetuksella, jota sovelletaan sellaisenaan koko EU:ssa ja jossa viitataan YK:n yhdenmukaistettuihin standardeihin.

Yritys- ja teollisuuspolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Günter Verheugen: ”Yksinkertaistamme lainsäädäntöä. Parannamme liikenneturvallisuutta. Kehitämme polttoainetehokkuutta. Ehdotamme modernia ja kokonaisvaltaista toimintamallia, josta hyötyvät niin kansalaiset, ympäristö kuin teollisuuskin.”

1. Komissio ehdottaa seuraavia turvallisuutta parantavia vaatimuksia:

  • Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä pakolliseksi uusiin henkilöautomalleihin ja hyötyajoneuvoihin alkaen vuodesta 2012 niin, että järjestelmä on kaikissa uusissa henkilöautoissa vuonna 2014. Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä vaikuttaa ajoneuvon jarru- tai voimansiirtojärjestelmään ja auttaa kuljettajaa hallitsemaan ajoneuvoa kriittisissä tilanteissa (esimerkiksi huonoissa tieoloissa tai kaarrenopeuden ollessa liian suuri). Ajonvakautusjärjestelmän laajamittaisella käytöllä voidaan paitsi vähentää loukkaantumisia myös välttää ruuhkia, jotka johtuvat raskaiden ajoneuvojen joutumisesta onnettomuuksiin.
  • Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät raskaisiin ajoneuvoihin (vuodesta 2013). Näiden järjestelmien anturit ilmoittavat kuljettajalle ajoneuvon joutumisesta liian lähelle edellä kulkevaa ajoneuvoa, ja käynnistävät joissakin tilanteissa hätäjarrutuksen törmäyksen välttämiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi.
  • Kaistavahtijärjestelmät raskaisiin ajoneuvoihin (vuodesta 2013). Nämä järjestelmät avustavat kuljettajaa ilmoittamalla hänelle, jos ajoneuvo on vaarassa ajautua vahingossa pois ajokaistalta esimerkiksi kuljettajan tarkkaavaisuuden herpaantumisen johdosta.
  • Lisäksi komissio on lokakuussa 2007 ehdottanut, että henkilöautot olisi vuodesta 2009 alkaen varustettava hätäjarrutehostimilla. Jos kaikissa Euroopan henkilöautoissa olisi hätäjarrutehostin, jopa 1 100 jalankulkijan henki voisi säästyä vuosittain. Hätäjarrutehostimen käyttö lyhentäisi ajoneuvon pysähtymismatkaa hätätilanteessa merkittävästi niin, että törmäys jalankulkijaan voitaisiin välttää kokonaan tai ainakin se tapahtuisi huomattavasti pienemmällä nopeudella (ks. IP /07/1453).
  • Yli 50 nykyisen direktiivin ja yli 100 niitä muuttavan direktiivin kumoaminen CARS 21 -raportin suositusten mukaisesti, ja niiden korvaaminen mahdollisuuksien mukaan viittauksilla Yhdistyneiden kansakuntien sääntöihin.

2. Uudet rengasvaatimukset

  • Alhaisen vierintävastuksen renkaiden käyttö alentaa polttoaineenkulutusta, sillä ne vähentävät renkaan vieriessä syntyvää vastusta, joka aiheutuu pääasiassa pyörän, renkaan tai tien muodonmuutoksesta. Tällaiset renkaat on tarkoitus tehdä pakollisiksi vuodesta 2012. Vierintävastukseen vaikuttaa paljolti pyörän tai renkaan materiaali, ja sitä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä renkaan pinta-aineessa silikaa. Jotta turvallisuus ei heikkenisi, otetaan samalla käyttöön täsmällisiä turvallisuusvaatimuksia ja uusia melumääräyksiä.
  • Rengaspaineen seurantajärjestelmät varoittavat kuljettajaa ihannepainetta selvästi alhaisemmasta rengaspaineesta, ja niistä tulee pakollisia vuodesta 2012 alkaen. Oikea rengaspaine on olennaista sekä polttoaineenkulutuksen että renkaan ajo-ominaisuuksien kannalta. Liian pieni rengaspaine voi lisätä polttoaineenkulutusta jopa 4 prosentilla ja lyhentää renkaan käyttöikää 45 prosentilla. Renkaan paine voi pienentyä 3–6 prosenttia kuukaudessa, eikä kuljettaja aina huomaa sitä. Alhaisesta rengaspaineesta aiheutuu myös paljon liikenneonnettomuuksia.

Hollantilaisen TNO:n tekemän tutkimuksen mukaan henkilöautoissa on mahdollista säästää polttoainetta alhaisen vierintävastuksen renkaiden avulla 3 prosenttia ja rengaspaineen seurantajärjestelmien avulla 2,5 prosenttia. Uudessa autossa, jonka testisyklin mukaiset hiilidioksidipäästöt ovat 130 g/km, tämä merkitsisi päästöjen vähenemistä yli 7 grammalla kilometriä kohti (vierintävastus 3,9 g ja rengaspaine 3,25 g). Nykyisissä autoissa, joiden testisyklin mukaiset hiilidioksidipäästöt ovat esimerkiksi 160 g, vähennys alhaisen vierintävastuksen renkaiden ja rengaspaineen seurantajärjestelmien ansiosta olisi yli 7 kg tonnia kohti.

Kehittyneet turvallisuusjärjestelmät

Jos raskaat ajoneuvot varustettaisiin kehittyneillä turvallisuusjärjestelmillä, voitaisiin alustavien arvioiden mukaan välttää 2 500 liikennekuolemaa vuosittain (noin 500 elektronisten ajonvakautusjärjestelmien ja noin 1 000 sekä kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien että kaistavahtien ansiosta). Vaikutukset ulottuisivat myös EU:n ulkopuolelle, kun säännökset kannustaisivat valmistajia tarjoamaan ajonvakautusjärjestelmiä vakiovarusteina myös muilla markkinoilla. Jos kaikki henkilöautot varustettaisiin elektronisilla ajonvakautusjärjestelmillä, säästyisi vuosittain todennäköisesti 2 000–2 500 ihmishenkeä. Ehdotuksen mukaan kehittyneitä hätäjarrutusjärjestelmiä ja kaistavahteja voidaan asentaa vapaaehtoisesti myös henkilöautoihin, kunhan tietyt vaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar