Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008

Βελτίωση της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής επίδοσης των οχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει όλα τα νέα οχήματα να διαθέτουν από το 2012 συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) για την αποτελεσματική βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων. Επίσης, στα φορτηγά και τα άλλα βαρέα οχήματα πρέπει να εγκατασταθούν έως το 2013 προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS) και συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDW). Πέρυσι η Επιτροπή πρότεινε ήδη την υποχρεωτική εγκατάσταση στα επιβατικά αυτοκίνητα συστημάτων ενίσχυσης της πέδησης (BAS) για την προστασία των πεζών. Εκτιμάται ότι τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 5.000 ετησίως. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί υποχρεωτική χρήση από το 2012 ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης, τα οποία μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO2 και μπορούν επίσης να μειώσουν το θόρυβο, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 έως 7 gr ανά km και θα συμβάλουν συνεπώς σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 από τα οχήματα, η οποία εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2007. Η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές CO2 θα μειωθούν περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης εισαγωγής συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Με την πρόταση της Επιτροπής θα καταργηθούν επίσης περισσότερες από 150 ισχύουσες οδηγίες και θα αντικατασταθούν από έναν κανονισμό, ο οποίος θα έχει άμεση ισχύ στην ΕΕ και θα αναφέρεται σε εναρμονισμένα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Günter Verheugen, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, δήλωσε: «Απλοποιούμε τη νομοθεσία. Βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια. Προωθούμε τρόπους εξοικονόμησης καυσίμων. Παρουσιάζουμε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση επωφελή για τους πολίτες, για το περιβάλλον και για τη βιομηχανία.»

1. Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση των ακόλουθων συστημάτων ασφάλειας:

  • Υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) για τις νέες σειρές αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων από το 2012 και για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έως το 2014. Τα συστήματα ESC δρουν στο σύστημα πέδησης και στο σύστημα τροφοδότησης με ηλεκτρισμό ενός οχήματος ώστε να βοηθούν τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος σε κρίσιμες καταστάσεις (που προκαλούνται, για παράδειγμα, λόγω άσχημων συνθηκών του οδοστρώματος ή υπερβολικής ταχύτητας κατά τη διάρκεια στροφής). Εκτός από τα θύματα, η διαδεδομένη χρήση των συστημάτων ESC σε οχήματα μπορεί να μειώσει σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν τα ατυχήματα με μεγάλα οχήματα.
  • Προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS) σε μεγάλα οχήματα με τη χρήση αισθητήρων για την προειδοποίηση του οδηγού σε περίπτωση που ένα όχημα είναι πολύ κοντά στο όχημα που προηγείται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ενεργοποίηση της πέδησης έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη ή τη μείωση των συνεπειών μιας σύγκρουσης (από το 2013).
  • Συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDW) σε μεγάλα οχήματα που βοηθούν τους οδηγούς μέσω προειδοποίησης σε περίπτωση που το όχημά τους κινδυνεύει να βγει από τη λωρίδα κυκλοφορίας κατά λάθος, κυρίως λόγω έλλειψης προσοχής του οδηγού (από το 2013).
  • Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε, τον Οκτώβριο του 2007, την εγκατάσταση στα επιβατικά αυτοκίνητα, από το 2009, συστημάτων ενίσχυσης της πέδησης (BAS). Εάν όλος ο ευρωπαϊκός στόλος αυτοκινήτων είναι εξοπλισμένος με BAS, μπορεί να σωθεί η ζωή περίπου 1.100 πεζών κάθε χρόνο. Η χρήση των BAS μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να μπορεί να αποφευχθεί η σύγκρουση με έναν πεζό ή τουλάχιστον η ταχύτητα κατά τη σύγκρουση να είναι πολύ χαμηλότερη (βλ. IP /07/1453).   
  • Σύμφωνα με τη σύσταση της έκθεσης CARS 21, κατάργηση περισσότερων από 50 ισχυουσών οδηγιών και περισσότερων από 100 τροποποιητικών οδηγιών που πρέπει να αντικατασταθούν, όπου είναι δυνατό, από αναφορές σε κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

2. Νέες απαιτήσεις σχετικά με τα ελαστικά

  • Τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης (LRRT) πρέπει να είναι υποχρεωτικά από το 2012. Αυτά τα ελαστικά επιτρέπουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων μέσω της μείωσης της αντίστασης στην κίνηση κατά την κύλιση του ελαστικού, που προκαλείται κυρίως από την παραμόρφωση του τροχού ή του ελαστικού ή την παραμόρφωση της οδού. Η αντίσταση κύλισης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το υλικό του τροχού ή του ελαστικού και μπορεί να μειωθεί, για παράδειγμα, με την προσθήκη πυριτίου στο υλικό του πέλματος. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια για την ασφάλεια, θεσπίζονται ρητές απαιτήσεις για την ασφάλεια και για το θόρυβο.
  • Τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS), υποχρεωτικά από το 2012, προειδοποιούν τον οδηγό σε περίπτωση που η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλότερη από το βέλτιστο επίπεδο. Η διατήρηση της επαρκούς πίεσης των ελαστικών έχει μεγάλη σημασία για την εξοικονόμηση καυσίμων και για την καλύτερη συμπεριφορά των ελαστικών. Τα ξεφούσκωτα ελαστικά μπορούν να προκαλέσουν έως και 4% αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του ελαστικού κατά 45%. Η μηνιαία απώλεια πίεσης από τα ελαστικά μπορεί να είναι 3-6% και να μη γίνει αντιληπτή από τον οδηγό. Τα ξεφούσκωτα ελαστικά αποτελούν επίσης σημαντική αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα του TNO στις Κάτω Χώρες, το δυναμικό εξοικονόμησης καυσίμων των LRRT και TPMS στα επιβατικά αυτοκίνητα είναι 3% και 2,5% αντίστοιχα. Για τα καινούργια αυτοκίνητα με αναμενόμενη απόδοση του κύκλου δοκιμής του κινητήρα 130 g CO2/km, αυτό σημαίνει επιπλέον μείωση πάνω από 7 g CO2/km (3,9 LRRT και 3,25 TPMS). Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 των LRRT+TPMS σε ένα σημερινό αυτοκίνητο (με κύκλο δοκιμής, για παράδειγμα, 160g) θα είναι μεγαλύτερο από 7kg/τόνο.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, με τις νέες προτάσεις για την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων σε βαρέα οχήματα μπορούν να σωθούν τελικά περίπου 2.500 ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο (περίπου 500 με τα συστήματα ESC και με τα συστήματα AEBS και LDW από 1.000 το καθένα) στην ΕΕ και πολύ περισσότερες έξω από την ΕΕ εφόσον η νομοθεσία θα ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να εγκαταστήσουν το ESC ως κανονικό εξοπλισμό για περισσότερες αγορές. Η εγκατάσταση των συστημάτων ESC στα αυτοκίνητα μπορεί να σώσει περίπου 2.000/2.500 ανθρώπινες ζωές το χρόνο. Η πρόταση επιτρέπει επίσης την προαιρετική εγκατάσταση των AEBS και LDW στα αυτοκίνητα, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar