Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Bruxelles, den 23. maj 2008

Mere sikre og miljøvenlige biler

Europa-Kommissionen foreslår, at alle nye personbiler fra 2012 skal have elektronisk stabilitetskontrol (ESC) for at forbedre sikkerheden betydeligt. Desuden skal lastvogne og andre tunge køretøjer udstyres med avancerede nødbremsesystemer (AESB) og systemer, der advarer om, at vognbanen forlades (Lane Departure Warning – LDW). Allerede sidste år foreslog Kommissionen, at bremseassistentsystemer (BAS) skulle være obligatoriske i personbiler for at beskytte fodgængerne. Det anslås, at disse tiltag vil betyde 5000 færre trafikulykker med dødelig udgang hvert år. Samtidig foreslår Kommissionen obligatorisk indførelse af dæk med lav rullemodstand i 2012, hvilket vil reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet betydeligt, ligesom det vil kunne være med til at reducere støj, samtidig med at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau. Dæk med lav rullemodstand vil reducere CO2-udlippet med indtil 7 gram pr. km, hvilket bidrager kraftigt til den strategi til reduktion af bilers CO2-udslip, der blev vedtaget i februar 2007. Brændstofforbrug og CO2-udslip vil blive yderligere reduceret ved den foreslåede indførelse af dæktryksovervågningssystemer. Kommissionens forslag vil også gøre det af med mere end 150 af de nuværende direktiver og erstatte dem med en enkel forordning, som finder direkte anvendelse i EU og refererer til harmoniserede FN-standarder.

Günter Verheugen, næstformand i Kommissionen med ansvar for erhvervspolitik, udtalte: "Vi forenkler lovgivningen. Vi forbedrer trafiksikkerheden. Vi fremmer brændstoføkonomien. Vi forelægger et moderne, integreret tiltag, der gavner borgerne, miljøet og industrien."

1. Kommissionen foreslår indførelse af følgende sikkerhedskrav:

  • Obligatorisk elektronisk stabilitetskontrol (ESC) i nye serier af personbiler og erhvervskøretøjer skal indfases fra 2012, således at alle nye personbiler er udstyret med ESC i 2014. ESC virker på et køretøjs bremse- eller kraftoverføringssystemer for at hjælpe føreren med at opretholde kontrollen over køretøjet i en kritisk situation (forårsaget af f.eks. dårlige vejforhold eller for høj fart i et sving). Ud over at reducere antallet af tilskadekomne vil en udbredelse af ESC i køretøjer i betydelig grad kunne mindske trafikpropper, der skyldes uheld, hvor store køretøjer er involveret.
  • AEBS (Advance Emergency Braking Systems) på store køretøjer. Dette system bruger sensorer til at advare føreren, når et køretøj er kommet for tæt på køretøjet foran, og i nogle situationer til at foretage en nødopbremsning for at undgå eller reducere følgerne af et sammenstød (fra 2013).
  • System, der advarer om at vognbanen forlades (Lane Departure Warning - LDW) på store køretøjer for at advare dem, når der er fare for, at deres køretøj er ved at komme ud af vognbanen, først og fremmest som følge af uopmærksomhed fra førerens side (fra 2013).
  • Desuden foreslog Kommissionen i oktober 2007, at personbiler skulle udstyres med bremseassistentsystemer (BAS) fra 2009. Hvis alle personbiler i Europa udstyres med BAS, kan der reddes helt op til 1100 fodgængeres liv hvert år. Brugen af BAS kan i en nødsituation reducere et køretøjs bremselængde betydeligt, så man undgår at ramme en fodgænger, eller i det mindste rammer denne med mindre fart (se IP /07/1453).   
  • I overensstemmelse med anbefalinger i CARS 21-rapporten ophæves mere end 50 eksisterende direktiver og mere end 100 ændringsdirektiver, der, hvor dette er muligt, erstattes af henvisninger til FN-regulativer.

2. Nye krav til dæk

  • Dæk med lav rullemodstand (Low Rolling Resistance Tyres - LRRT), der skal være obligatoriske fra 2012, medfører et lavere brændstofforbrug ved at nedsætte den modstand mod bevægelse, der opstår, når dækket ruller, hovedsageligt som følge af deformation af hjulet eller dækket eller af vejen. Rullemodstanden afhænger i høj grad af, hvilket materiale hjulet eller dækket er fremstillet af, og kan reduceres f.eks. ved brug af silica i slidbanesammensætningen. For at undgå negative virkninger på sikkerheden indføres der udtrykkelige sikkerhedskrav sammen med de nye standarder for støj.
  • Dætryksovervågning (obligatorisk fra 2012) advarer føreren, når dækkets tryk er betydeligt under det optimale dæktryk. Et rigtigt dæktryk er af afgørende betydning for både brændstoføkonomien og dækkenes funktion generelt. Dæk med for lavt tryk kan øge brændstofforbruget med indtil 4 % og nedsætte dækkets levetid med 45 %. Dæk kan miste 3-6 % af trykket om måneden, og dette bemærkes måske ikke af køretøjets fører. Dæk med for lavt tryk er også en hyppig årsag til trafikulykker.

Ifølge forskning udført af TNO i Nederlandene kan der med anvendelse af dæk med lav rullemodstand og dæktryksovervågning i personbiler spares op til henholdsvis 3 og 2,5 % brændstof. For nye biler med en forventet ydelse på 130 g CO2 pr. km ved prøvning, ville dette medføre en yderligere reduktion på over 7 g CO2/km (3,9 for lav rullemodstand og 3,25 for dæktryksovervågning). Potentialet for reduktion af CO2-udledning fra en bil, der allerede er i drift (med en emission ved prøvning på f.eks. 160 g) ville være over 7 kg/ton.

Avancerede sikkerhedssystemer

Foreløbige overslag tyder på, at de nye forslag om montering af avancerede systemer på tunge køretøjer i sidste ende ville kunne redde omkring 2500 liv om året (ca. 500 som følge af ESC, 1000 som følge af AEBS og 1000 som følge af LDW-systemer), samt mange flere liv uden for EU, fordi disse regler vil tilskynde fabrikanterne til at montere ESC som standard også på andre markeder. Montering af ESC på biler vil sandsynligvis kunne redde 2000/2500 liv hvert år. Forslaget tillader også valgfri montering af AEBS og LDW-systemer på biler, hvis bestemte standarder er opfyldt.
Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar