Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

V Bruselu dne 23. května 2008

Zlepšení bezpečnosti vozidel a jejich vlivu na životní prostředí

Evropská komise navrhuje, aby všechny nové automobily od roku 2012 byly vybaveny systémy elektronické kontroly stability (ESC), které zásadním způsobem zvyšují bezpečnost vozidel. Nákladní automobily a jiná těžká vozidla by měla být od roku 2013 vybavena vyspělými systémy nouzového brzdění (AEBS) a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu (LDW). Komise již vloni kvůli zvýšení bezpečnosti chodců navrhla povinnost opatřit osobní automobily systémy asistence při brzdění (BAS). Tato opatření sníží počet úmrtí při dopravních nehodách odhadem asi o 5 000 případů ročně. Zároveň Komise navrhuje od roku 2012 povinné používání pneumatik s nízkým valivým odporem, které výrazně snižují spotřebu paliva, a tím i emisí CO2, a mohou pomoci snížit i hlučnost, ale vysoká míra bezpečnosti zůstává zachována. Pneumatiky s nízkým valivým odporem sníží emise CO2 až o 7 g/km, což bude představovat zásadní příspěvek ke strategii snižování emisí CO2 u automobilů, která byla přijata v únoru 2007. Spotřeba paliva a emise CO2 budou dále sníženy po navrhovaném zavedení systémů monitorování tlaku v pneumatikách. Návrh Komise rovněž odstraní více než 150 stávajících směrnic a nahradí je jediným nařízením, které bude přímo použitelné v EU a vychází z harmonizovaných norem OSN.

Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikání a průmysl, uvedl: „Zjednodušujeme právní předpisy. Zlepšujeme bezpečnost na silnicích. Podporujeme úsporu paliv. Představujeme moderní integrovaný politický přístup, který bude prospěšný pro občany, životní prostředí i průmysl.“

1. Komise navrhuje, aby byly zavedeny tyto požadavky na bezpečnost:

  • Povinné systémy elektronické kontroly stability (ESC) v nových automobilech a užitkových vozidlech, které se budou zavádět postupně od roku 2012 tak, aby jimi byly do roku 2014 vybaveny všechny nové automobily. Systém ESC působí na brzdný a hnací systém vozidla tak, že řidiči pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem v kritické situaci (způsobené například špatným stavem vozovky nebo nepřiměřenou rychlostí v zatáčce). Kromě snížení počtu smrtelných nehod by rozšířené používání ESC ve vozidlech mohlo výrazně omezit vznik dopravních zácp vznikajících po nehodách způsobených velkými vozidly.
  • Vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS) ve velkých vozidlech používají čidla, která řidiče upozorňují na to, že vozidlo se nachází v příliš těsné vzdálenosti od vozidla před ním, a v některých situacích spustí nouzové brzdění, aby zabránily srážce nebo snížily její následky (mají být zavedeny od roku 2013).
  • Systémy varování při vybočení z jízdního pruhu (LDW) ve velkých vozidlech jsou určené k tomu, aby řidiče varovaly v momentě, kdy hrozí, že jejich vozidlo neúmyslně vybočí z jízdního pruhu, což bývá způsobeno převážně nepozorností řidiče (mají být zavedeny od roku 2013).
  • V říjnu 2007 dále Komise navrhla, že osobní automobily by měly být od roku 2009 vybaveny systémy asistence při brzdění (BAS). Pokud budou všechny automobily v Evropě vybaveny systémy BAS, mohl by být počet úmrtí chodců při dopravních nehodách každoročně snížen až o 1 100 případů. Využití BAS může při nehodě výrazně snížit brzdnou dráhu vozidla, takže ke srážce s chodcem buď nedojde vůbec, nebo při mnohem nižší rychlosti (viz IP/07/1453).   
  • V souladu s doporučením zprávy CARS 21 dojde ke zrušení více než 50 stávajících směrnic a více než 100 pozměňujících směrnic, které budou nahrazeny, kde to bude možné, odkazy na předpisy OSN.

2. Nové požadavky na pneumatiky

  • Pneumatiky s nízkým valivým odporem (LRRT), které budou povinné od roku 2012, snižují spotřebu paliva tím, že snižují odpor při pohybu pneumatiky, který vzniká zejména deformací kola, pneumatiky nebo vozovky. Valivý odpor z velké části závisí na materiálu, z kterého jsou kola nebo pneumatiky vyrobeny, a může být snížen například přidáním křemíku do materiálu běhounu. Aby se předešlo negativním dopadům na bezpečnost, zavádějí se výslovné požadavky na bezpečnost a současně nové normy pro hluk.
  • Systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), povinné od roku 2012, varují řidiče v momentě, kdy tlak v pneumatice výrazně klesne pod optimální úroveň. Udržení správného tlaku v pneumatice zásadním způsobem ovlivňuje spotřebu paliva a zlepšuje i výkon pneumatiky. Podhuštění pneumatik může zvýšit spotřebu paliva až o 4 % a snížit jejich životnost až o 45 %. Pneumatiky mohou ztrácet 3–6 % tlaku měsíčně a řidič si toho nemusí všimnout. Podhuštěné pneumatiky jsou také často příčinou dopravních nehod.

Na základě průzkumu výzkumného ústavu TNO v Nizozemsku činí potenciál úspory paliva při použití pneumatik LRRT a systému TPMS v osobních automobilech 3 %, resp. 2,5 %. U nových automobilů s předpokládanými emisemi při zkušebním cyklu motoru 130 g CO2/km by to znamenalo další snížení emisí o více než 7 g CO2/km (3,9 g díky LRRT a 3,25 g díky TPMS). Potenciál snížení emisí CO2 při současném použití LRRT i TPMS v dnešním automobilu (který má ve zkušebním cyklu emise například 160 g) by byl vyšší než 7 kg/t.

Vyspělé bezpečnostní systémy

Předběžné odhady uvádějí, že nové návrhy na vybavení těžkých vozidel vyspělými systémy by v konečném důsledku mohly zachránit v EU přibližně 2 500 lidských životů ročně (asi 500 díky ESC, 1 000 díky AEBS a 1 000 díky LDW) a mnohem více lidských životů mimo EU, jelikož tyto právní předpisy přimějí výrobce k tomu, aby ESC zavedli standardně i na ostatních trzích. Vybavení automobilů systémy ESC by mohlo zachránit přibližně 2 000 – 2 500 lidských životů ročně. Návrh rovněž umožňuje instalovat systémy AEBS a LDW i do osobních automobilů, pokud budou splněny určité podmínky.

Více informací na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar