Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Брюксел, 23 май 2008 г.

Подобряване на безопасността и на екологичните показатели на превозните средства

Европейската комисия предлага от 2012 г. всички нови леки автомобили да бъдат снабдени със системи за електронно регулиране на устойчивостта (ESC) с цел радикално увеличаване на безопасността на превозните средства. Освен това от 2013 г. на камионите и другите тежкотоварни превозни средства следва да бъдат монтирани усъвършенствани системи за аварийно спиране и системи за предупреждение при неволно напускане на пътната лента. Миналата година Комисията вече направи предложение за задължително монтиране на леките автомобили на системи за ускорено спиране (BAS) с цел защита на пешеходците. Тези мерки ще намалят с около 5000 броя на смъртните случаи, дължащи се на пътнотранспортни произшествия. Същевременно Комисията предлага задължителното въвеждане от 2012 г. на гуми с ниско съпротивление при търкаляне, което значително ще намали потреблението на гориво и емисиите от CO2, и може да намали и шума, като едновременно с това се запазва висока степен на безопасност. Гумите с ниско съпротивление при търкаляне ще намалят емисиите на CO2 с до 7 грама на км, като по този начин ще допринесат значително за изпълнение на стратегията за намаляване на емисиите от CO2 от леките автомобили, приета през февруари 2007 г. Разходът на гориво и емисиите от CO2 ще бъдат намалени още повече чрез предложеното въвеждане на системи за следене на налягането в гумите. Предложението на Комисията ще доведе и до отмяна на повече от 150 съществуващи директиви, като те бъдат заменени само с един регламент, който е пряко приложим в ЕС и се основава на хармонизираните стандарти на ООН.

Заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген, отговарящ за политиката за предприятията и промишлеността, заяви: „Ние извършваме опростяване на законодателството, като подобряваме пътната безопасност, насърчаваме икономичното потребление на гориво и представяме модерен интегриран политически подход, който е от полза за гражданите, околната среда и промишлеността.

1. Комисията предлага въвеждането на следните изисквания за безопасност:

  • задължителни системи за електронно регулиране на устойчивостта за новите серийно произвеждани леки автомобили и за лекотоварните автомобили, които да започнат да се монтират постепенно от 2012 г., като до 2014 г. всички нови автомобили бъдат оборудвани с такава система. Тя оказва въздействие върху спирачната и електрическата система на превозното средство, за да подпомага водача да запази контрол над превозното средство в критична ситуация (предизвикана например от лошото състояние на пътя или от прекалено висока скорост при навлизане в завой). Освен че ще позволи предотвратяването на произшествия, широкото използване на системата за електронно регулиране на устойчивостта в превозните средства би могла да намали значително случаите на задръствания, причинени от инциденти с големите превозни средства.
  • усъвършенствани системи за аварийно спиране при големите превозни средства, които с помощта на датчици предупреждават водача, когато превозното средство е прекалено близо до превозно средство пред него, и в определени ситуации задействат аварийно спирачната система с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него (от 2013 г.).
  • системи за предупреждение при неволно напускане на пътната лента при големите превозни средства, които да подпомагат водачите, като ги предупреждават, когато има опасност управляваното от тях превозно средство да напусне неволно лентата на движение, основно поради невнимание от страна на водача (от 2013 г.).
  • освен това през октомври 2007 г. Комисията предложи от 2009 г. пътническите леки автомобили да бъдат оборудвани със системи за ускорено спиране. Ако целият европейски автомобилен парк бъде оборудван с такива системи, всяка година ще бъде спасяван животът на 1100 пешеходци. Използването на системи за ускорено спиране може значително да скъси спирачния път на превозното средство в извънредна ситуация, като вследствие на това би могъл да се избегне сблъсъкът с пешеходец или той би могъл да стане при значително по-ниска скорост (вж. IP /07/1453).
  • в съответствие с препоръките на доклада CARS 21, се предлага отмяна на над 50 съществуващи директиви и на повече от 100 изменящи ги директиви, които да бъдат заменени, когато е възможно, с позоваване на правилата на Организацията на обединените нации.

2. Нови изисквания относно гумите

  • Гумите с ниско съпротивление при търкаляне, които ще станат задължителни от 2012 г., водят до по-малък разход на гориво чрез намаляване на съпротивлението при движение, възникващо при търкалянето на гумите, и дължащо се основно на деформирането на колелото или гумата или на неравностите на пътя. Съпротивлението при търкаляне зависи в голяма степен от материала, от който е изработено колелото или гумата, и може да бъде намалено например чрез използване на силициев двуокис в състава на протектора. За да се избегне всяко отрицателно отражение върху безопасността, заедно с новите стандарти относно шума се въвеждат изрични изисквания за безопасност.
  • Системите за следене на налягането в гумите, задължителни от 2012 г., предупреждават водача, когато налягането в гумата е значително по-ниско от оптималните стойности. Поддържането на указаното налягане в гумата е от основно значение както за икономичния разход на гориво, така и за по-доброто функциониране на гумата. Гумите с по-ниско налягане от предвиденото могат да увеличат с до 4 % разхода на гориво, а експлоатационният им срок се намалява с 45 %. Налягането в гумите може да спада с 3 до 6 % месечно, като това може да остане незабелязано от водача. Гумите с по-ниско налягане от предвиденото са и значителен фактор за пътнотранспортни произшествия.

Според изследванията на организацията TNO (Нидерландия) потенциалната икономия на гориво от използването на гуми с ниско съпротивление при търкаляне и системи за следене на налягането в гумите при пътническите леки автомобили е съответно 3 % и 2,5 %. За новите леки автомобили с очакван резултат от изпитвателния цикъл на двигателя от 130 g CO2/km, това означава допълнително намаление от над 7 g CO2/km (3,9 g заради гумите с ниско съпротивление при търкаляне и 3,25 g заради системата за следене на налягането в гумите). Общият потенциал на двете системи за намаление на CO2 на съвременен автомобил (с резултат от изпитвателния цикъл например от 160 g) е над 7 kg/тон.

Усъвършенствани системи за безопасност

Предварителните оценки показват, че новите предложения за монтиране на усъвършенствани системи на тежкотоварните превозни средства биха могли в крайна сметка да спасят годишно живота на около 2500 европейци (около 500 благодарение на системата за електронно регулиране на устойчивостта и по 1000 благодарение на усъвършенстваната система за аварийно спиране и системата за предупреждение при неволно напускане на пътната лента) и на още много други хора извън ЕС, тъй като законодателството ще насърчи производителите да монтират стандартно системата за електронно регулиране на устойчивостта за по-голям брой пазари. Монтирането на системата за електронно регулиране на устойчивостта е в състояние да спаси живота на около 2000/2500 души годишно. В предложението се разрешава и незадължителното монтиране на усъвършенстваната система за аварийно спиране и на системата за предупреждение при неволно напускане на пътната лента на леките автомобили, при условие че бъдат спазвани някои стандарти.
За повече информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar