Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/779

V Bruselu dne 22. května 2008

Životní prostředí: komise zahajuje soutěž o cenu „evropské zelené město“

Evropská komise zahajuje novou soutěž o výroční cenu „Evropské zelené město“, která se bude každoročně udělovat městu, které úspěšně prosazuje městský život šetrný k životnímu prostředí. Zahájení proběhne dne 22. května 2008 v 18:00 hodin v sídle Výboru regionů v Bruselu, kde komisař Dimas podepíše prohlášení o udělování cen, společně s primátorem města Dublinu a prezidentem Unie hlavních měst Evropské unie, panem Paddy Bourkem. Města se budou moci přihlásit do soutěže o cenu „Evropské zelené město“ pro rok 2010 a 2011 prostřednictvím vyplnění žádosti na internetu. Spolu s dalšími primátory bude zahájení rovněž přítomen bývalý primátor Tallinu a současný místopředseda estonského parlamentu pan Jüri Ratas, který stál u zrodu této ceny v květnu 2006. Přihlásit se může kterékoli evropské město s více než 200 000 obyvateli. Ve druhé polovině tohoto roku vybere porota vítězná města pro roky 2010 a 2011. Cena má evropským městům pomoci stát se atraktivnějšími a zdravějšími místy vhodnými pro život. Den zahájení soutěže se shoduje se Světovým dnem biologické rozmanitosti.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Doufám, že toto ocenění bude představovat významnou pobídku pro místní samosprávy a orgány ke zlepšení životních podmínek obyvatel evropských měst. Mnoho měst se o větší ochranu životního prostředí na svém území snaží již nyní; věřím, že tato cena povzbudí k následování této snahy mnohá další.“

Průkopníci šetrného chování k životnímu prostředí

Od roku 2010 bude každoročně vybráno jedno evropské město, které se stane „evropským zeleným městem“ roku. Cena se udělí takovému městu, které dlouhodobě splňuje vysoké environmentální normy, průběžně se v této oblasti snaží o plnění náročných cílů, o další zlepšování a o udržitelný rozvoj, může být příkladem pro ostatní města a propagovat osvědčené postupy ve všech dalších evropských městech.

Městská Evropa

Cena „Evropské zelené město“ je iniciativou, která se zrodila za účelem podpory a ocenění takového úsilí. Cena se uděluje za snahu a připravenost města řešit problémy související se životním prostředím, aby tak došlo ke zlepšení kvality života jeho obyvatel, a omezit zátěž, kterou představuje pro životní prostředí. Cena pobízí města ke vzájemné inspiraci a sdílení osvědčených postupů, přičemž je zároveň zapojuje do přátelského soutěžení.

Ekologická města zítřka

Soutěž je otevřena pro všech 27 členských států EU, pro kandidátské země (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Chorvatsko) a země Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Do soutěže o cenu „Evropské zelené město“ se mohou prostřednictvím vyplnění internetové žádosti přihlásit všechna evropská města s více než 200 000 obyvateli. Údaje budou posuzovány na základě deseti environmentálních kritérií, včetně změny klimatu, stavu dopravy, ovzduší, odpadu a vody. Lhůta pro podávání žádostí pro oba dva roky 2010 a 2011 je 1. října 2008, porota vynese svá rozhodnutí do konce tohoto roku.

Porota se skládá z představitelů Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí, asociace místních správ Local Governments for Sustainability (ICLEI), Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (T&E), Svazu hlavních měst Evropské unie a Výboru regionů.

22. květen 2008 – Světový den biologické rozmanitosti

Den slavnostního zahájení soutěže o cenu „Evropské zelené město“ je shodný s letošním Světovým dnem biologické rozmanitosti a s biologickou rozmanitostí souvisejí i dva z ukazatelů, které budou použity při hodnocení výkonů měst: dostupnost místních zelených oblastí a udržitelné využívání půdy.

Souvislosti

Cena „Evropské zelené město“ je výsledkem iniciativy měst s ekologickou vizí. Její koncepce se zrodila na zasedání v Tallinu (Estonsko) dne 15. května 2006 na popud bývalého primátora Tallinu pana Jüri Ratase. Na tomto zasedání podepsalo 15 evropských měst spolu s Asociací estonských měst společné memorandum o porozumění o zavedení takové ceny. V současnosti ji podporuje více než 40 měst, včetně 21 hlavních měst EU.

Další informace:
Více informací o ceně „Evropské zelené město“ naleznete na této internetové stránce:

www.europeangreencapital.eu
Internetová adresa Komise o městském prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm


Side Bar