Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Bruxelles, 20 mai 2008

„Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana”. Comisia adoptă propuneri pentru consolidarea parteneriatului dintre UE și vecinii săi mediteraneeni

Astăzi, 20 mai, Comisia Europeană a adoptat propunerile sale pentru intensificarea relațiilor cu partenerii mediteraneeni prin intermediul Procesului de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana. Ca urmare a deciziei Consiliului European de primăvară, comisarul Ferrero-Waldner a prezentat structura de ansamblu a Procesului de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana, care vizează să ofere o nouă vitalitate și vizibilitate relațiilor UE cu partenerii săi din regiunea mediteraneeană. Această structură include înființarea unui secretariat și crearea unui comitet permanent al reprezentanților euro-mediteraneeni. De asemenea, documentul de politică subliniază ideile care să stea la baza acestor proiecte menite să constituie eforturi vizibile și tangibile pentru îmbunătățirea vieții și a mijloacelor de existență ale cetățenilor din regiune. Această inițiativă recentă subliniază angajamentul susținut al UE față de regiunea mediteraneeană, o zonă de importanță strategică vitală atât din punct de vedere politic, cât și economic. Propunerile cuprinse în comunicare vor fi prezentate la reuniunea la nivel înalt care va inaugura Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana de la Paris, din 13 iulie 2008.

Președintele Barroso a declarat: „Acesta este un moment capital pentru EU și partenerii noștri mediteraneeni. Procesul de la Barcelona și-a dovedit capacitatea de a constitui legături între partenerii mediteraneeni. Impulsul dat de viitoarea președinție franceză a UE reprezintă o oportunitate de a consolida și completa acest instrument de bază al cooperării. Dar va fi nevoie de o voință politică mai fermă, de ambele părți ale Mediteranei, pentru a profita de această ocazie de a îmbunătăți înțelegerea, pacea și prosperitatea între toate națiunile, culturile și religiile noastre, în beneficiul cetățenilor noștri.”

Comisarul pentru relații externe și politica europeană de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, a adăugat: „Procesul de la Barcelona are campionii și criticii săi. Recunoaștem că s-au realizat progrese semnificative pe parcursul a celor aproape 13 ani de parteneriat, dar, în același timp, suntem conștienți că rămân multe de făcut pentru ca realizările viitoare să fie conforme așteptărilor. Angajamentul nostru pentru regiunea mediteraneeană este ferm. Propunerile de azi subliniază acest angajament și dorința noastră de a avea un parteneriat mai coerent, bazat pe asumarea comună a procesului.”

Comunicarea de astăzi face bilanțul realizărilor Procesului de la Barcelona și prevede o nouă inițiativă de dezvoltare și consolidare a acestor succese, recunoscând, de asemenea, neajunsurile care au compromis o dezvoltare mai rapidă.

Politica europeană de vecinătate abordează, deja, nevoile din regiune printr-o abordare diferențiată în cadrul relațiilor bilaterale cu partenerii mediteraneeni, în timp ce Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana va completa această politică, bazându-se pe punctele forte ca expresie a angajamentului politic regional.

Documentul de politică răspunde cerinței Consiliului European din 13-14 martie, care a aprobat principiul unei Uniuni pentru Mediterana și a invitat Comisia să înainteze propuneri care să definească modalitățile acesteia. Declarația de la Barcelona și acquis-ul acesteia sunt temelia noii inițiative, obiectivele și domeniile de cooperare ale acesteia rămânând valabile.

Cu toate acestea, relația politică îmbunătățită se extinde și consolidează nivelul politic și cadrul de cooperare. Acesta prevede reuniuni la nivel înalt, bienale, ale șefilor de guvern și înființarea unei președinții comune pentru organizarea acestor reuniuni la nivel înalt și reuniuni anuale ale miniștrilor afacerilor externe, reuniuni ministeriale sectoriale, precum și reuniuni ale înalților funcționari și ale comitetelor Euromed. Va fi înființat un secretariat comun pentru promovarea și monitorizarea proiectelor, Comisia propunând, de asemenea, crearea unui comitet permanent al reprezentanților euro-mediteraneeni.

Proiectele sunt elementul central al noii inițiative. Comisia a identificat posibile domenii ale proiectelor care vizează promovarea creșterii economice, a locurilor de muncă, a coeziunii regionale și a integrării economice. Acestea includ energia și siguranța energetică, mediul înconjurător, protecția civilă și transportul.

Implementarea unor astfel de proiecte va depinde de mobilizarea unor fonduri suplimentare, altele decât alocările bugetare existente în mod tradițional. Sunt așteptate resurse financiare din sectorul privat, de la instituțiile financiare internaționale, din cooperarea bilaterală și din contribuțiile statelor membre UE și a partenerilor mediteraneeni.

Context

De la lansarea sa în 1995, Procesul de la Barcelona a fost instrumentul central pentru relațiile euro-mediteraneene, reprezentând un parteneriat între 39 de guverne și peste 750 de milioane de locuitori. Acesta a reprezentat motorul mișcării pentru pace, securitate și prosperitate comună într-o regiune în care conflictele de lungă durată și eforturile insuficiente de reformă au stat, de multe ori, în calea progresului. În acest context, parteneriatul oferă un cadru pentru dialog, angajament și dezvoltare continue. Începând din 1995, Comisia Europeană a sprijinit Procesul de la Barcelona prin oferirea de peste 16 miliarde EUR din bugetul comunitar.
Mai multe informații sunt disponibile la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar