Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Brüsszel, 2008. május 20.

„A barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért”. A Bizottság az Unió és földközi-tengeri térségbeli szomszédai partnerségének fejlesztésére irányuló javaslatokat fogadott el

Az Európai Bizottság ma, május 20-án elfogadta javaslatait, amelyek célja földközi-tengeri térségbeli partnereihez fűződő kapcsolatainak továbbfejlesztése a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” elnevezésű kezdeményezés keretében. Az Európai Tanács tavaszi ülésén hozott határozatát követően Ferrero-Waldner biztos nagy körvonalakban bemutatta a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” elnevezésű kezdeményezés struktúráját, amelynek célja, hogy új lendületet adjon az Unió földközi-tengeri régióban található partnereihez fűződő kapcsolatainak és közelebb hozza ezeket a polgárokhoz. E struktúra részeként titkárság felállítására, valamint euro-mediterrán képviselőkből álló állandó bizottság létrehozására került sor. A szakpolitikai dokumentum felvázolja, milyen jellegű projektek jelentenének olyan szembetűnő és konkrét erőfeszítéseket, amelyek javítanák a régió polgárainak életkörülményeit és megélhetési viszonyait. Ez az új kezdeményezés megerősíti az Unió tartós elkötelezettségét a földközi-tengeri térség mellett, mely terület mind politikai, mind gazdasági szempontból fokozott stratégiai jelentőséggel bír. A közleményben szereplő javaslatok a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” elnevezésű kezdeményezés 2008. július 13-án Párizsban sorra kerülő első csúcstalálkozóján kerülnek előterjesztésre.

Barroso elnök a következőképpen nyilatkozott: „Ez a pillanat döntő jelentőséggel bír mind az Unió, mind földközi-tengeri térségbeli partnereink számára. A barcelonai folyamat bizonyította, hogy képes értékes kapcsolatokat létrehozni a földközi-tengeri térségbeli partnerek között. A Tanács soron következő francia elnökségétől származó indítvány lehetőséget nyújt arra, hogy megerősítsük és továbbfejlesszük ezt az együttműködést. Ám ahhoz a Földközi-tenger mindkét partján határozottabb politikai szándék szükséges, hogy ezt a lehetőséget megragadva a népeink, kultúráink és vallásaink közötti megértést, békét és gyümölcsöző kapcsolatokat is erősítsük, polgáraink javára.

Benita Ferrero-Waldner, a külkapcsolatokért és a szomszédságpolitikáért felelős biztos hozzátette: „Vannak, akik magukénak tekintik a barcelonai folyamat ügyét, és vannak, akik kritikusan szemlélik. Tudatában vagyunk, hogy közel 13 éves partnerségünk sok eredményt hozott, ám azzal is tisztában vagyunk, hogy még sok tennivalónk van, ha a jövőben az elvárásainknak megfelelő eredményeket akarunk elérni. Szilárdan elkötelezettek vagyunk a földközi-tengeri térség mellett. A mai javaslatok megerősítik ezen elkötelezettségünket és azt a vágyunkat, hogy egységesebb, a folyamatban való kétoldalú szerepvállaláson alapuló partnerség jöjjön létre.”

A mai közlemény számot vet a barcelonai folyamat eredményeivel, valamint új kezdeményezést irányoz elő e sikerek továbbvitelére és megerősítésére, miközben kitér arra is, hogy mely hiányosságok gátolták eddig a gyorsabb előrehaladást.

Míg az európai szomszédságpolitika a földközi-tengeri térségbeli partnerekkel való kétoldalú kapcsolatok keretében differenciált megközelítést alkalmazva már jelenleg is foglalkozik a térség szükségleteivel, a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” elnevezésű kezdeményezés kiegészíti ezt azáltal, hogy ennek erősségeire épít, kinyilvánítva a regionális szintű politikai elkötelezettséget.

A szakpolitikai dokumentum az Európai Tanács felkérésére készült, amely március 13-14-i ülésén elfogadta az Unió a földközi-tengeri térségért elvét, és felszólította a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat ennek megvalósítási módjaira vonatkozóan. A barcelonai nyilatkozat és vívmányai képezik az új kezdeményezés alapját is, továbbá céljai és az érintett együttműködési területek szintén érvényben maradnak.

A továbbfejlesztett politikai dimenzió ugyanakkor kibővíti és emeli az együttműködés politikai szintjét és kereteit. Kétévenkénti kormányfői csúcstalálkozók megrendezését indítványozza, valamint olyan társelnökség létrehozását, amely e csúcstalálkozók, az éves külügyminiszteri és a szakminiszteri találkozók, továbbá a magas rangú tisztviselői és az euro-mediterrán bizottsági ülések levezetéséért felel. A projektek előmozdítása és nyomon követése céljából közös titkárság felállítására is sor kerül, emellett a Bizottság euro-mediterrán képviselőkből álló állandó bizottság létrehozását is javasolja.

Az új kezdeményezés központi elemét a projektek jelentik. A Bizottság meghatározott néhány lehetséges területet, amelyeken a növekedés, a foglalkoztatás, a regionális kohézió és a gazdasági integráció előmozdítását szolgáló projektek indíthatók. Ilyen például az energia és az energiabiztonság, a környezetvédelem, a polgári védelem és a közlekedés területe.

E projektek végrehajtása a hagyományosan rendelkezésre álló költségvetési juttatásokon kívüli finanszírozási források mozgósításától függ. Pénzügyi források várhatók a magánszektortól és a nemzetközi pénzügyi szervezetektől, valamint a uniós tagállamok és a földközi-tengeri térségbeli partnerországok kétoldalú együttműködéséből és hozzájárulásaiból.

Háttér

1995-ös elindítása óta a barcelonai folyamat az euro-mediterrán kapcsolatok fő eszköze, amely 39 kormány és 750 milliót főt meghaladó népesség közötti partnerségi együttműködést jelent. A békére, biztonságra és jólétre irányuló folyamat előremozdítójaként működik egy olyan térségben, ahol a régóta fennálló konfliktusok és az erőtlen reformtörekvések gyakorta feltartóztatják a fejlődést. E körülmények között a partnerség kereteket biztosít a folyamatos párbeszédre, szerepvállalásra és fejlődésre. 1995 óta az Európai Bizottság 16 milliárd eurót meghaladó közösségi költségvetési támogatással segítette a barcelonai folyamatot.
További információk:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar