Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Bryssel 20. toukokuuta 2008

Komissio vahvistaa EU:n ja Välimereen alueen kumppanuutta

Euroopan komissio hyväksyi tänään 20. toukokuuta ehdotukset, joilla päivitetään EU:n ja Välimeren kumppaneiden suhteita Välimeren unioniin tähtäävän Barcelonan prosessin kautta. Asiasta tehtiin päätös keväällä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa komissaari Ferrero-Waldner hahmotteli prosessin rakennetta. Tavoitteena on elvyttää EU:n ja sen Välimeren alueen kumppaneiden suhteita ja saada niille lisää näkyvyyttä. Barcelonan prosessia varten perustetaan oma sihteeristö sekä EU:n ja Välimeren alueen edustajista koostuva pysyvä komitea. Komission tiedonannossa esitellään myös hankkeita, joiden avulla alueen kansalaisten elämänlaatua ja toimeentuloa voitaisiin parantaa konkreettisesti. Tämä viimeisin aloite on osoitus EU:n jatkuvasta kiinnostuksesta sille niin poliittisesti kuin taloudellisesti tärkeän Välimeren alueen hyvinvointia kohtaan. Tiedonannon ehdotukset esitetään Barcelonan prosessiin keskittyvässä huippukokouksessa Pariisissa 13. heinäkuuta 2008.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että kyseessä on käännekohta EU:n ja sen Välimeren kumppaneiden suhteissa, joissa Barcelonan prosessi on osoittanut arvonsa sillanrakentajana. Barroson mukaan Ranskan tuleva puheenjohtajakausi tarjoaa sopivan hetken vahvistaa ja täydentää tätä yhteistyötä. Barroso toteaa, että tähän mahdollisuuteen tarttuminen edellyttää kaikilta osapuolilta vahvaa poliittista tahtoa, mutta sen myötä voimme parantaa ymmärtämystä, rauhaa ja hyvinvointia eri kansojen, kulttuurien ja uskontojen kesken. Tämä on kansalaisten eduksi.

Ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner lisäsi: ”Barcelonan prosessilla on kannattajansa ja kriitikkonsa. Kumppanuus on ollut olemassa jo miltei 13 vuotta ja sen puitteissa on saatu paljon aikaan, mutta tiedämme toki, että paljon on vielä tehtävä odotusten lunastamiseksi. EU on sitoutunut yhteistyöhön Välimeren alueen kanssa. Komission ehdotukset ovat jälleen osoitus siitä sekä halustamme luoda aiempaa yhtenäisempi kumppanuus, jonka toiminnasta kaikki tahot ovat vastuussa yhdessä.”

Nyt julkaistavassa tiedonannossa arvioidaan Barcelonan prosessin saavutuksia ja esitetään uusia aloitteita entisten täydentämiseksi. Samoin käsitellään puutteita, jotka ovat hidastaneet prosessin kehittämistä.

Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä otetaan jo huomioon alueen tarpeet kahdenvälisissä suhteissa Välimeren kumppaneiden kanssa. Välimeren unioniin tähtäävällä Barcelonan prosessilla täydennetään tilannetta siten, että vahvuuksia pidetään lähtökohtana.

Tiedonannon alkusysäyksenä oli 13. ja 14. maaliskuuta pidetty Eurooppa-neuvoston kokous, jossa hyväksyttiin Välimeren unionin periaate ja kehotettiin komissiota esittämään hankkeen toteuttamisesta yksityiskohtaisia ehdotuksia. Uuden aloitteen perustana on edelleen Barcelonan julistus ja siihen liittyvä säännöstö. Tavoitteet ja yhteistyöalat pysyvät entisinä.

Uudistetussa poliittisessa suhteessa kuitenkin laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä poliittisesti. Suunnitelmiin kuuluvat hallitusten päämiesten kahden vuoden välein pidettävät huippukokoukset ja rinnakkaispuheenjohtajuudet, joiden avulla pystytään hallinnoimaan kyseisiä huippukokouksia ja vuotuisia ulkoministerikokouksia. Lisäksi pidetään alakohtaisia ministeritapaamisia sekä johtavien virkamiesten ja Euro–Välimeri-komitean kokouksia. Hankkeiden hoitamista ja seurantaa varten perustetaan yhteinen sihteeristö. Komissio ehdottaa myös EU:n ja Välimeren alueen edustajien pysyvän komitean perustamista.

Uudessa aloitteessa keskeisimmässä asemassa ovat hankkeet. Komissio on esittänyt aloja, joihin liittyvillä hankkeilla voidaan edistää kasvua, työllisyyttä, alueellista koheesiota ja taloudellista yhdentymistä. Näitä ovat energia ja energiahuollon varmuus, ympäristö, väestönsuojelu ja liikenne.

Hankkeiden toteutus riippuu lisärahoituksen myöntämisestä nykyisten talousarviovarojen lisäksi. Rahoitusta odotetaan yksityissektorilta, kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja kahdenvälisestä yhteistyöstä sekä EU:n jäsenvaltioilta ja Välimeren alueen kumppaneilta.

Tausta

Barcelonan prosessi aloitettiin vuonna 1995. Se on ollut keskeinen Euroopan ja Välimeren alueen suhteiden väline ja sen piiriin kuuluu 39 hallitusta ja yli 750 miljoonaa kansalaista. Prosessi on osaltaan edistänyt rauhaa, turvallisuutta ja jaettua hyvinvointia alueella, jossa pitkäaikaiset konfliktit ovat estäneet kehitystä ja uudistusyritykset ovat olleet heikkoja. Tämä kumppanuus puolestaan edustaa jatkuvaa vuoropuhelua, sitoutumista ja kehitystä. Euroopan komissio on tukenut Barcelonan prosessia vuodesta 1995 yhteensä 16 miljardilla eurolla.
Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar