Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2008

«Η Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση της Μεσογείου». Η Επιτροπή υιοθετεί σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών μεσoγειακών χωρών

Σήμερα, 20 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις προτάσεις της για την ενίσχυση των σχέσεων με τους μεσογειακούς εταίρους της μέσω της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση της Μεσογείου». Σύμφωνα με την απόφαση του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επίτροπος κυρία Ferrero-Waldner, παρουσίασε σε αδρές γραμμές τις δομές της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση της Μεσογείου», η οποία αποβλέπει στην ανανέωση του δυναμισμού και της προβολής των σχέσεων της ΕΕ με τους εταίρους της στην περιοχή της Μεσογείου. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία γραμματείας, καθώς και τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής ευρωμεσογειακών αντιπροσώπων. Το έγγραφο πολιτικής περιέχει επίσης στοιχεία για τον τύπο συγκεκριμένων έργων με ευρεία απήχηση, τα οποία αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των πόρων διαβίωσης των πολιτών της περιοχής αυτής. Η τελευταία αυτή πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη συνεχή προσήλωση της ΕΕ στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή ζωτικής στρατηγικής σημασίας, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη. Οι προτάσεις που περιλαμβάνει η ανακοίνωση θα παρουσιαστούν κατά την εναρκτήρια σύνοδο κορυφής της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση της Μεσογείου», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, στις 13 Ιουλίου 2008.

Ο Πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε: «Η καμπή αυτή είναι καθοριστική για την ΕΕ και τους μεσογειακούς μας εταίρους. Η διαδικασία της Βαρκελώνης ήταν πολύτιμη για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των μεσογειακών εταίρων. Η ώθηση που θα δώσει η επόμενη γαλλική Προεδρία της ΕΕ θα επιτρέψει να ενισχυθεί και να συμπληρωθεί η συνεργασία αυτή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρξει ισχυρότερη πολιτική βούληση και στις δύο όχθες της Μεσογείου, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία ενίσχυσης της συνεννόησης, της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ όλων των εθνών, των πολιτισμών και των θρησκειών μας, προς όφελος των πολιτών μας.»

Η κυρία Benita Ferrero-Waldner, Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, πρόσθεσε: «Η διαδικασία της Βαρκελώνης έχει τους υποστηρικτές και τους επικριτές της. Αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατά τα 13 περίπου έτη της εταιρικής σχέσης, πολλά όμως εναπομένουν ακόμη να γίνουν για να είναι τα μελλοντικά επιτεύγματα ισάξια των προσδοκιών μας. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην περιοχή της Μεσογείου. Οι σημερινές προτάσεις υπογραμμίζουν την προσήλωση αυτή, καθώς και την επιθυμία μας να επιτευχθεί συνεκτικότερη εταιρική σχέση με βάση τη συνοικειοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.»

Η σημερινή ανακοίνωση προβαίνει σε απολογισμό των επιτευγμάτων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, στα οποία θα βασιστεί η νέα αυτή πρωτοβουλία, ενισχύοντάς τα, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζει τις ελλείψεις που εμπόδισαν την ταχύτερη πρόοδο.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας εφαρμόζει ήδη στις ανάγκες της περιοχής πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με τους μεσογειακούς εταίρους, η «Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση της Μεσογείου» θα συμπληρώσει την πολιτική αυτή, βασιζόμενη στα ισχυρά σημεία, όπως στην έκφραση της περιφερειακής πολιτικής βούλησης.

Το έγγραφο πολιτικής ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13/14 Μαρτίου, το οποίο ενέκρινε την αρχή της Ένωσης της Μεσογείου και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας. Η διακήρυξη της Βαρκελώνης και το κεκτημένο της αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας πρωτοβουλίας της οποίας οι στόχοι και οι τομείς συνεργασίας παραμένουν αμετάβλητοι.

Ωστόσο, οι ενισχυμένες πολιτικές σχέσεις διευρύνουν και παγιώνουν το πολιτικό επίπεδο και το πλαίσιο συνεργασίας. Προβλέπονται η ανά διετία διοργάνωση συνόδων κορυφής των αρχηγών κυβέρνησης και η καθιέρωση συμπροεδρίας που θα αναλάβει τη διαχείριση των συνόδων αυτών, των ετήσιων συνεδριάσεων των Υπουργών Εξωτερικών, των τομεακών υπουργικών συνεδριάσεων, των συνεδριάσεων ανωτέρων υπαλλήλων και των συνεδριάσεων της επιτροπής Euromed. Επίσης, θα δημιουργηθεί κοινή γραμματεία για την προώθηση και την παρακολούθηση των έργων· η Επιτροπή προτείνει επίσης να δημιουργηθεί μόνιμη επιτροπή ευρωμεσογειακών αντιπροσώπων.

Τα έργα αποτελούν τον πυρήνα της νέας πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή έχει επισημάνει τους πιθανούς τομείς των έργων που αποβλέπουν στην προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της περιφερειακής συνοχής και της οικονομικής ολοκλήρωσης, σε τομείς όπως η ενέργεια και η ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία και οι μεταφορές.

Για την εφαρμογή των έργων αυτών θα πρέπει να συγκεντρωθούν πρόσθετα κεφάλαια πέραν των συνήθων κονδυλίων του προϋπολογισμού που προβλέπονται σήμερα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα, από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από τη διμερή συνεργασία και τις συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων.

Ιστορικό

Η διαδικασία της Βαρκελώνης, που εγκαινιάστηκε το 1995, υπήρξε εξαρχής ο κεντρικός μηχανισμός των ευρωμεσογειακών σχέσεων, που αντιπροσωπεύουν σύμπραξη 39 κυβερνήσεων και πλέον των 750 εκατομμυρίων πολιτών. Η διαδικασία αυτή υπήρξε ο κινητήριος μοχλός για την ειρήνη, την ασφάλεια και την κοινή ευημερία σε μια περιοχή όπου οι μακροχρόνιες συγκρούσεις και οι πενιχρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εμπόδισαν πολλές φορές την πρόοδο. Στη συνάρτηση αυτή, η εταιρική σχέση προβλέπει ένα πλαίσιο διαλόγου, δεσμεύσεων και ανάπτυξης σε μόνιμη βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή από το 1995, με την παροχή άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar