Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/762

Bruxelles, 20 mai 2008

Alimentație și agricultură: Evaluarea „stării de sănătate” va moderniza PAC și va ușura sarcina agricultorilor de a răspunde cererii crescânde

Comisia Europeană a propus astăzi continuarea procesului de modernizare, simplificare și eficientizare a politicii agricole comune și îndepărtarea ultimelor restricții impuse agricultorilor pentru a-i ajuta să răspundă cererii tot mai mari de produse alimentare. Așa-numita evaluare a „stării de sănătate” a PAC va reduce în și mai mare măsură corelarea plăților directe cu producția, dând astfel posibilitatea fermierilor să se orienteze cât mai mult după semnalele pieței. Măsurile propuse urmăresc, printre altele, eliminarea obligației de scoatere a terenurilor arabile din circuitul agricol, creșterea progresivă a cotelor de lapte înainte de suprimarea acestora în 2015 și reducerea intervențiilor pe piață. Aceste schimbări vor înlătura restricțiile inutile din calea agricultorilor și le vor permite să-și valorifice la maximum potențialul de producție. Comisia propune, de asemenea, intensificarea procesului de modulare, prin care se reduc plățile directe către agricultori și se transferă fondurile astfel eliberate către bugetul alocat dezvoltării rurale. Ca urmare a acestor măsuri, agricultura europeană va răspunde mai bine noilor provocări și șanse care îi stau în față, de la schimbările climatice la necesitatea de a asigura o mai bună gestionare a apelor și protejarea biodiversității.

„Evaluarea «stării de sănătate» nu urmărește altceva decât să-i elibereze de opreliști pe agricultori, pentru ca ei să poată satisface cererea crescândă și reacționa rapid la ce le spune piața”, a arătat Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Mariann Fischer Boel. „În plus, această evaluare este menită să simplifice, să eficientizeze și să modernizeze PAC și să pună la îndemâna agricultorilor noștri instrumentele de care au nevoie pentru a aborda noile provocări cu care se confruntă, cum ar fi schimbările climatice.”

Eliminarea obligației de scoatere a terenurilor din circuitul agricol: Comisia propune exonerarea agricultorilor de obligația de a lăsa necultivat 10% din terenul lor arabil. Măsura le va permite să-și valorifice la maximum potențialul de producție.

Eliminarea treptată a cotelor de lapte: Cotele de lapte vor fi eliminate treptat până în aprilie 2015. Până atunci, pentru atenuarea șocului, Comisia propune cinci creșteri ale cotelor cu 1% pe an în perioada 2009/2010 – 2013/2014.

Decuplarea sprijinului direct: Reforma PAC a „decuplat” ajutorul direct acordat agricultorilor, în sensul că plățile nu mai sunt legate de realizarea unui produs anume. Totuși, câteva state membre au preferat să păstreze unele plăți „cuplate”, adică dependente de producție. Comisia propune acum eliminarea ultimelor plăți cuplate și integrarea lor în sistemul de plăți unice, cu excepția primelor pentru vacile care alăptează și a primelor pentru oi și capre, pe care statele membre le vor putea menține cuplate la nivelul lor actual.

Abandonarea treptată a modelului „istoric”de calculare a plăților: Agricultorii din unele state membre primesc ajutoare pe baza sumelor pe care le primeau într-o anumită perioadă de referință. În alte state, plățile se calculează pe criterii regionale la hectar. Cu timpul, modelul istoric devine tot mai greu de justificat, așa încât Comisia propune să se permită statelor membre să evolueze către un sistem de plăți mai uniform.

Prelungirea SPUS: În prezent, zece din cele 12 state care au aderat cel mai recent la UE aplică sistemul de plăți unice pe suprafață (SPUS). Acesta urmează să expire în 2010, dar Comisia propune prelungirea sa până în 2013.

Ecocondiționalitate: Ajutoarele acordate agricultorilor sunt condiționate de respectarea normelor privind protecția mediului, bunăstarea animalelor și calitatea produselor alimentare. Agricultorii care nu țin seama de norme sunt penalizați prin reducerea ajutoarelor. Această așa-numită „ecocondiționalitate” se va simplifica, eliminând normele nerelevante și cele a căror aplicare nu intră în răspunderea agricultorilor. Se vor adăuga, în schimb noi cerințe pentru a menține avantajul ecologic al scoaterii terenurilor din circuitul agricol și pentru a ameliora gospodărirea apelor.

Asistența destinată sectoarelor cu probleme speciale: La ora actuală, statele membre sunt autorizate să rețină, pe sector, 10% din plafonul bugetului național pentru plăți directe în scopul susținerii unor măsuri de protecție a mediului sau de îmbunătățire a calității și a comercializării produselor în sectorul respectiv. Comisia dorește să mărească flexibilitatea acestui instrument. Banii nu vor mai trebui să fie folosiți în mod obligatoriu în sectorul respectiv, ci vor putea fi utilizați pentru sprijinirea producătorilor de lapte și a producătorilor de carne de vită, de capră și de oaie din regiunile defavorizate, precum și pentru susținerea unor măsuri de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurările împotriva dezastrelor naturale și fondurile comune pentru bolile animalelor. Statele care aplică SPUS vor deveni eligibile pentru acest tip de asistență.

Transferarea fondurilor de la ajutoarele directe la dezvoltarea rurală: În prezent, fiecare agricultor care primește ajutoare directe de peste 5 000 de euro suportă o reducere de 5% a plăților, banii fiind transferați la bugetul de dezvoltare rurală. Comisia propune majorarea procentajului reținut până la 13% în 2012. În cazul exploatațiilor agricole mai mari, se vor aplica rețineri suplimentare de 3% pentru exploatațiile care primesc peste 100 000 EUR pe an, de 6% pentru cele care primesc peste 200 000 EUR pe an, respectiv de 9% pentru cele ale căror ajutoare anuale depășesc 300 000 EUR. Statele membre vor putea utiliza fondurile astfel obținute pentru consolidarea programelor în domenii ca schimbările climatice, energiile regenerabile, gestionarea apelor și biodiversitatea.

Mecanismele de intervenție: Măsurile de influențare a ofertei nu trebuie să diminueze capacitatea agricultorilor de a răspunde la semnalele pieței. Comisia propune eliminarea intervenției pentru grâul dur, orez și carnea de porc. Pentru cerealele furajere, nivelul de intervenție se va stabili la zero. Pentru grâul de pâine, unt și laptele praf degresat, se vor organiza licitații.

Limitarea plăților: Statele membre ar trebui să aplice o limită minimă de plată per exploatație agricolă de 250 EUR sau o limită minimă de suprafață de 1 hectar sau ambele măsuri.
Alte măsuri: O serie de mici sisteme de sprijin vor fi decuplate și transferate la SPU. La cânepă, furaje uscate, proteaginoase și fructe cu coajă, transferul se va face imediat. La orez, cartofii pentru amidon și inul cu fibre lungi, se va aplica o perioadă de tranziție. Comisia propune totodată desființarea primelor pentru culturile energetice.
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar