Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Bruselj, 15. maja 2008

Evropske institucije določijo 20. maj za evropski dan pomorstva

Evropska unija se je odločila, da proslavi dosežke in potencial evropskih oceanov in morij tako, da razglasi 20. maj za „evropski dan pomorstva“. Uradna proslava ob začetku praznovanja tega dne bo potekala v Strasbourgu, kjer bodo predsednik Komisije José Manuel Barroso, predsednik Evropskega sveta Janez Janša in predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering, podpisali skupno tristransko izjavo. Evropski dan pomorstva bo priložnost za osvetlitev ključne vloge, ki jo imajo oceani in morja v vsakodnevnem življenju vseh državljanov EU in ne samo obalnih skupnosti ter širše za evropsko trajnostno rast in delovna mesta. Ta dan, posvečen pomorstvu, bo na podlagi predloga Komisije prispeval tudi k temu, da bodo zadevni državljani in akterji bolje upravljali z obalnimi območji, morji in oceani.

„Morje, pomorski sektorji in morski viri so ključnega pomena za evropsko blaginjo in dobro počutje. Z uvedbo evropskega dne pomorstva želimo Evropejci to proslaviti in povečati ozaveščenost glede možnosti, ki jih ponuja pomorstvo, ter o novi celostni pomorski politiki,“ je dejal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.

„Določitev posebnega dne, ki bo vsako leto obeležil pomen oceanov in morij, je način za spodbujanje dobrega počutja in blaginje vseh Evropejcev v času globalizacije,“ je izjavil Joe Borg, komisar za pomorske zadeve in ribištvo. Dodal je še: „Ta ideja je bila med posvetovanji o novi celostni pomorski politiki deležna široke podpore.“

Komisija upa, da bodo državljani in zainteresirane strani, ki živijo in delajo v evropskih pomorskih regijah, izkoristili to priložnost, da predstavijo svoj prispevek k EU kot celoti in spodbudijo široko razpravo o izzivih, s katerimi se soočajo.

Na prvi evropski dan pomorstva 20. maja 2008 bo Evropski parlament glasoval o poročilu o celostni pomorski politiki EU. V poročilu je med drugim poudarjen izjemen pomen pomorstva za EU zaradi njene obsežne obale, otokov in najbolj oddaljenih regij. Poleg tega so v njem izpostavljene edinstvene priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor na področju inovacij, raziskav, okolja in biološke raznovrstnosti, ki jih je treba v celoti upoštevati v nastajajoči celostni pomorski politiki. V poročilu je tudi poudarjeno, da je udeležba regionalnih in lokalnih partnerjev bistvena za uspeh pomorske politike, ter se zagovarja tesnejše sodelovanje med evropskimi obalnimi regijami.

Evropska komisija bo istočasno organizirala konferenco zainteresiranih strani v Bruslju 19. in 20. maja, ki bo odprta za novinarje. Program vključuje osrednje prispevke evropskega komisarja za pomorske zadeve in ribištvo Joeja Borga, člana Evropskega parlamenta in poročevalca za celostno pomorsko politiko Willija Piecyka ter prvega podpredsednika Odbora regij, župana in člana mestne skupščine Dunkerqua Michela Delebarra. Srečal se bo ministrski svet na čelu s slovenskim predsedstvom, na katerem bodo sodelovali člani vlad Francije, Nemčije, Portugalske in Norveške. Razprave bodo osredotočene na spodbujanje trajnega dialoga med zainteresiranimi stranmi, da bi podprli razvoj celostne pomorske politike in zagotovili, da bo nova politika v celoti prilagojena regionalnim razsežnostim pomorskih zadev.

Od predloga za celostno pomorsko politiko, ki ga je pripravila Evropska komisija oktobra 2007 in so ga kasneje potrdili vodje držav in vlad na zasedanju Evropskega sveta 14. decembra 2007, je bil dosežen dejanski napredek pri vzpostavitvi skladnega okvira za spodbujanje sinergij, rešuje pa tudi morebitna nasprotja med različnimi področji politike v zvezi z morjem. Komisija je v skladu s podrobnim akcijskim načrtom, ki je bil objavljen oktobra, že predložila predloge za boj proti nezakonitemu ribolovu, spodbujanje razvoja pristanišč in pristaniških mest v EU, ponovno ocenitev socialnega okvira, ki ureja delovna mesta v pomorskem sektorju, ter spodbujanje boljše usklajenosti med energetsko in pomorsko politiko. Prav tako je izvedla pregled stanja, usmerjen na pomorske nadzorne sisteme, dejavnosti na morju in pristojnosti držav članic.

Povezava na evropski pomorski dan

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar