Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Bruxelles, 15 mai 2008.

Instituțiile europene declară 20 mai „Ziua maritimă europeană”

Uniunea Europeană a decis să sărbătorească realizările și potențialul aferente oceanului și mărilor Europei declarând data de 20 mai ca fiind „Ziua maritimă europeană”. Ceremonia oficială de inaugurare se va desfășura în Strasburg, unde președintele Comisiei, José Manuel Barroso, președintele Consiliului European, Janez Janša și președintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, vor semna o declarație tripartită comună. Ziua maritimă europeană va oferi ocazia de a pune în evidență rolul crucial pe care îl au oceanele și mările în viața cotidiană a tuturor cetățenilor UE, nu doar în cea a comunităților costiere, precum și în creșterea durabilă a Europei și în ocuparea forței de muncă în general. Pe baza unei propuneri a Comisiei, această zi dedicată mării va încuraja, de asemenea, gestionarea mai bună a zonelor costiere, a mărilor și a oceanelor de către toți cetățenii și părțile interesate.

„Marea, sectoarele maritime și resursele marine sunt esențiale pentru prosperitatea și bunăstarea Europei. Prin instituirea unei Zile maritime europene, dorim, în calitate de europeni, să sărbătorim această realitate și să facem mai cunoscute posibilitățile oferite de sectorul maritim și noua noastră politică maritimă integrată”, a declarat José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene.

„Rezervarea unei zile speciale în fiecare an pentru a marca importanța oceanelor și a mărilor reprezintă o modalitate de promovare a bunăstării tuturor europenilor în această epocă a globalizării”, a declarat Joe Borg, comisarul pentru afaceri maritime și pescuit. În continuare, comisarul a adăugat: „Aceasta este o idee care s-a bucurat de un sprijin larg de-a lungul procesului de consultare privind noua politică maritimă integrată”.

Comisia speră că cetățenii și părțile interesate care locuiesc și muncesc în regiunile maritime ale Europei vor profita de această ocazie pentru a-și demonstra contribuția adusă Uniunii Europene în ansamblul său și pentru a stimula o dezbatere amplă despre provocările cu care se confruntă.

Această primă Zi maritimă europeană din 20 mai 2008 este marcată de votarea de către Parlamentul European a unui raport privind politica maritimă integrată a UE. Raportul evidențiază, printre altele, dimensiunea maritimă excepțională pe care o conferă Uniunii Europene întinderea liniei sale de coastă, insulele și regiunile ultraperiferice. Acest raport subliniază, de asemenea, posibilitățile unice pe care le oferă sectorul maritim în ceea ce privește inovarea, cercetarea, mediul și biodiversitatea și insistă ca acestea să fie luate în considerare în totalitate în cadrul noii politici maritime integrate. În plus, raportul pune accentul pe rolul esențial pe care îl are implicarea partenerilor regionali și locali în asigurarea succesului politicii maritime și pledează pentru o cooperare mai strânsă între regiunile costiere din Europa.

În paralel, pe 19 și 20 mai, Comisia Europeană va organiza în Bruxelles o conferință a părților interesate, deschisă presei. În cadrul acesteia vor lua cuvântul Joe Borg, comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Willi Piecyk, membru al Parlamentului European și raportor pentru Politica maritimă integrată, precum și Michel Delebarre, prim-vicepreședinte al Comitetului Regiunilor, primar și deputat de Dunkerque. Se va întruni un grup de discuții la nivel de miniștri, condus de președinția slovenă, din care vor face parte membri ai guvernelor Franței, Germaniei, Portugaliei și Norvegiei. Discuțiile se vor axa pe modalitățile de promovare a unui dialog susținut al părților interesate în sprijinul dezvoltării unei politici maritime integrate și de garantare a adaptării totale a acestei noi politici la dimensiunea regională a afacerilor maritime.

De la propunerea Comisiei, din octombrie 2007, privind politica maritimă integrată și de la aprobarea ulterioară a acesteia de către șefii de state și de guverne în cadrul Consiliului European din 14 decembrie 2007, s-au înregistrat progrese reale în direcția instituirii unui cadru coerent care să promoveze sinergiile și să soluționeze potențialele conflicte între diferite domenii politice legate de mare. Conform planului de acțiune detaliat publicat în octombrie, Comisia însăși a înaintat deja propuneri privind combaterea pescuitului ilegal, stimularea dezvoltării porturilor și a orașelor-port din UE, reexaminarea cadrului social de reglementare a locurilor de muncă pentru profesiile din sectorul maritim, precum și privind promovarea unei mai bune compatibilități între politica energetică și politica maritimă. Comisia a realizat, de asemenea, un exercițiu de inventariere care a examinat sistemele de supraveghere maritimă, precum și activitățile în largul mării și competențele aferente ale statelor membre.

Link către pagina dedicată Zilei maritime europene

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar