Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

2008 m. gegužės 15 d., Briuselis

Europos institucijų sprendimu gegužės 20 d. paskelbta „Europos jūrų diena“

Siekdama atkreipti dėmesį į jūrų sektoriaus laimėjimus ir Europos vandenynų bei jūrų potencialą Europos Sąjunga paskelbė gegužės 20 d. „Europos jūrų diena“. Oficiali šios iniciatyvos pristatymo ceremonija vyks Strasbūre, kur Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, ES Tarybos Pirmininkas Janezas Janša ir Europos Parlamento Pirmininkas Hansas-Gertas Pötteringas pasirašys bendrą trišalę deklaraciją. „Europos jūrų dienos“ minėjimas bus proga atkreipti dėmesį į svarbų vandenynų ir jūrų vaidmenį ne tik pakrantės šalių gyventojų, bet ir visų ES šalių piliečių kasdieniame gyvenime, taip pat į jų reikšmę užtikrinant Europos darnų vystymąsi ir užimtumą. Be to, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, įgyvendinant šią „Jūrų dienos“ iniciatyvą visi piliečiai ir suinteresuotosios šalys bus skatinami geriau prižiūrėti pakrančių zonas, jūras ir vandenynus.

„Jūra, jūrų sektoriai ir jūrų ištekliai yra būtini Europos klestėjimui ir gerovei užtikrinti. Minėdami „Europos jūrų dieną“ mes, europiečiai, norime atkreipti dėmesį į jūrų sektoriaus svarbą Europos gerovei ir geriau informuoti visuomenę apie šio sektoriaus galimybes ir mūsų naująją integruotąją jūrų politiką,“ – kalbėjo Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso.

„Kasmetis vandenynų ir jūrų svarbos minėjimas sutartą dieną – tai vienas iš būdų šioje globalizacijos eroje užtikrinti visų europiečių gerovę, – pareiškė už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas ES Komisijos narys Joe Borgas. – Konsultuojantis dėl naujosios integruotosios jūrų politikos šis pasiūlymas sulaukė didžiulio pritarimo.“ Komisija tikisi, kad Europos jūrų regionuose gyvenantys bei dirbantys piliečiai ir suinteresuotosios šalys pasinaudos šia galimybe parodyti savo indėlį visai ES ir paskatinti diskusijas apie jiems kylančias problemas.

2008 m. gegužės 20 d., kai bus pirmą kartą minima „Europos jūrų diena“, Europos Parlamentas balsuos dėl ES integruotosios jūrų politikos ataskaitos. Kaip pabrėžiama ataskaitoje, ilga pakrantė, salos ir atokieji regionai lemia išskirtinį ES jūrų sektoriaus įvairialypiškumą. Be to, pažymima, kad įgyvendinant naująją integruotąją jūrų politiką turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į išskirtines jūrų sektoriaus galimybes, susijusias su inovacijomis, moksliniais tyrimais, aplinka ir biologine įvairove. Ataskaitoje taip pat akcentuojamas svarbus regioninių ir vietos partnerių indėlis į sėkmingą jūrų politikos įgyvendinimą, o Europos pakrančių regionai raginami glaudžiau bendradarbiauti.

Gegužės 19 ir 20 d. Briuselyje Europos Komisija taip pat surengs suinteresuotųjų šalių konferenciją, kurioje galės dalyvauti ir spaudos atstovai. Svarbiausi konferencijos pranešėjai: už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas ES Komisijos narys Joe Borgas, Europos Parlamento narys ir pranešėjas integruotosios jūrų politikos klausimais Willi Piecykas, taip pat Regionų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Diunkerko meras ir deputatas Michelis Delebarre. Konferencijoje taip pat dalyvaus Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos vadovaujama ministrų grupė, kurią sudarys Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos ir Norvegijos vyriausybių nariai. Svarbiausios diskusijų temos: kaip skatinti tęstinį suinteresuotųjų šalių dialogą, kuriuo būtų grindžiama integruotoji jūrų politika, ir kaip užtikrinti, kad naujoji politika būtų visiškai pritaikyta prie regioninių jūrų reikalų aspektų.

Pasiūlymą dėl integruotosios jūrų politikos Europos Komisija pateikė 2007 m. spalio mėn., o valstybių ir vyriausybių vadovai šį pasiūlymą patvirtino per 2007 m. gruodžio 14 d. surengtą Europos Vadovų Tarybos susitikimą. Nuo tada padaryta akivaizdi pažanga kuriant darnią sąveikos skatinimo ir galimų problemų tarp skirtingų su jūra susijusių politikos sričių sprendimo sistemą. Kaip numatyta spalio mėnesį paskelbtame išsamiame veiksmų plane, Komisija jau pateikė pasiūlymų, kaip kovoti su nelegalia žvejyba, skatinti ES uostų ir uostamiesčių plėtrą, peržiūrėti jūrininkystės darbo vietas reglamentuojančią socialinę sistemą ir geriau suderinti energetikos ir jūrų politikos kryptis. Ji taip pat įvertino jūrų priežiūros sistemas ir valstybių narių veiklą jūroje bei kompetenciją.

Nuoroda į „Europos jūrų dienos“ interneto svetainę

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar