Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Брюксел, 15 май 2008 г.

20 май: Европейските институции обявяват Европейски ден на морето

Европейският съюз реши да отбележи постиженията и потенциала на Европа в областта на океана и моретата, като обяви 20 май за „Европейски ден на морето“. Официалната церемония по откриването ще се състои в Страсбург, където председателят на Комисията, Жозе Мануел Барозу, председателят на Европейския съвет, Янез Янша, и rпредседателят на Европейския парламент, Ханс-Герт Пьотеринг, ще подпишат съвместна тристранна декларация. Европейският ден на морето ще даде възможност да се изтъкне важната роля, която играят океаните и моретата в ежедневието не само на крайбрежните общности, но и на всички граждани на ЕС, както и за устойчивия растеж и заетостта в Европа като цяло. Въз основа на предложение от Комисията, този ден, посветен на морето, ще насърчи също по-доброто управление на крайбрежните райони, моретата и океаните от всички заинтересовани граждани и участници.

„Морето, морските сектори и ресурси са изключително важни за просперитета и благоденствието на Европа. Като отбелязваме Европейски ден на морето, ние, като европейци, искаме да честваме този факт и да привлечем вниманието към възможностите, свързани с морето, и към нашата нова интегрирана морска политика“, заяви председателят на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу.

„Определянето на специален ден всяка година за отбелязване на значимостта на океаните и моретата е начин за насърчаване на благополучието и добруването на европейските граждани в ерата на глобализация“, заяви Джо Борг, комисар по рибарство и морско дело. Той добави: „Това е идея, която получи широка подкрепа в хода на консултациите по новата интегрирана морска политика“.

Комисията се надява, че гражданите и заинтересованите лица, които живеят и работят в морските райони на Европа, ще се възползват от тази възможност да демонстрират нагледно техния принос към ЕС като цяло и да провокират широка дискусия за предизвикателствата, пред които са изправени.

На 20 май 2008 г., първия в историята Европейски ден на морето, Европейският парламент ще гласува доклад за интегрираната морска политика на ЕС. Докладът изтъква, inter alia, изключителния морски потенциал, от който ЕС се ползва благодарение на дългата си крайбрежна ивица, острови и отвъдморски райони. В него също се подчертават неповторимите възможности, които морският сектор предоставя по отношение на иновации, научни изследвания, околна среда и биологично разнообразие, и се призовава те да бъдат взети под внимание при разработването на интегрирана морска политика. Докладът отбелязва също голямото значение, което има участието на регионалните и местните партньори за постигането на успех в областта на морската политика, и призовава за по-тясно сътрудничество между крайбрежните райони на Европа.

Успоредно с това на 19 и 20 май в Брюксел, Европейската комисия ще проведе конференция на заинтересованите страни, която ще бъде открита за медиите. Програмата включва обръщения от европейския комисар по рибарство и морско дело, Джо Борг, от члена на Европейския парламент и докладчик за интегрираната морска политика, Вили Писик, и от първия заместник-председател на Комитета на регионите, кмет и член на парламента на Дюнкерк, Мишел Делбар. Ще се състои форум на министерско равнище, оглавяван от словенското председателство, в който ще вземат участие членове на правителствата на Франция, Германия, Португалия и Норвегия. Дискусиите ще са концентрират върху начини за насърчаване на постоянен диалог между заинтересованите страни в подкрепа на развитието на интегрирана морска политика и за гарантиране на адаптирането на новата политика към регионалните измерения на морското дело.

След като през октомври 2007 г. Европейската комисия направи предложение за интегрирана морска политика, подкрепено впоследствие от държавните и правителствените ръководители по време на срещата на Европейския съвет на 14 декември 2007 г., беше постигнат значителен напредък в изграждането на съгласувана рамка за насърчаване на взаимодействието и за разрешаване на възможни конфликти между различни области на политиката, свързана с морското дело. В съответствие с подробния план на действие, публикуван през октомври, самата Комисия излезе с предложения за борба с незаконния риболов, стимулиране развитието на пристанищата и пристанищните градове в ЕС, преразглеждане на социалната рамка, регулираща трудовата заетост в морския сектор, и насърчаване на по-добър баланс между енергийната и морската политика. Тя също така проведе задълбочен преглед на морските системи за наблюдение и на офшорните дейности и компетенции на държавите-членки.

Интернет линк към Европейския ден на морето

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar