Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/749

V Bruseli 15. mája 2008

Spotrebitelia: EÚ a UEFA spúšťajú poradenskú linku pre fanúšikov, ktorí pocestujú na šampionát EURO 2008

Komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľov Meglena Kuneva dnes oznámila spustenie informačnej kampane a poradenskej linky EÚ a UEFA pre fanúšikov cestujúcich na šampionát EURO 2008, ktorá bude venovaná ich spotrebiteľským právam a prostredníctvom ktorej bude možné poskytnúť pomoc tým, ktorí sa dostanú do problémov. Kampaň je venovaná otázkam ochrany spotrebiteľov – od falošných vstupeniek na zápas a prevod vstupeniek v prípade choroby po leteckú dopravu, poplatky za roaming, zdravotné poistenie v rámci EÚ a problémy pri nakupovaní v zahraničí. On-line informačný leták EÚ a UEFA pre spotrebiteľov, ktorý poskytuje prehľadné poradenstvo pre fanúšikov cestujúcich na tento šampionát, je od dnešného dňa dostupný na internetových stránkach www.euro2008.com ako aj na internetových stránkach Európskej komisie www.supportersrights.eu. Od 1. júna 2008 bude počas celého šampionátu k dispozícii – vo všetkých jazykoch EÚ – bezplatná telefonická poradenská linka venovaná právam spotrebiteľov – bezplatná telefonická poradenská linka pre fanúšikov na čísle 00800 6 7 8 9 10 11.

Komisárka Kuneva uviedla: „Náš odkaz je jasný: ako občan EÚ máte veľmi silné spotrebiteľské práva. Poznajte ich a uplatňujte si ich! Chceme, aby fanúšikovia mali čo najlepšie zážitky pri ceste na šampionát Euro 2008, a poznanie ich spotrebiteľských práv im veľmi pomôže. Cieľom tejto kampane je poskytnúť občanom praktické poradenstvo o spotrebiteľských právach. V letáku sa preto stanovuje 10 vecí, o ktorých by ste mali pred odchodom na šampionát vedieť, a prostredníctvom poradenskej linky môžete riešiť problémy priamo na mieste. Užite si šampionát!“

Prezident UEFA Michel Platini uviedol: „Teší ma, že UEFA a Európska komisia spolupracovali na vytvorení tejto poradenskej linky a pripravili túto príručku. Táto iniciatíva prispeje k príjemnému pobytu fanúšikov zo všetkých krajín v Rakúsku a vo Švajčiarsku.“

Poradenská linka

Poradenská linka pre spotrebiteľov EÚ bude prístupná počas celého júna 2008 a bude poskytovať odpovede na akékoľvek otázky fanúšikov týkajúce sa ich spotrebiteľských práv: od otázok týkajúcich sa ich práv v prípade, že ich let bude zrušený, cez otázku, čo robiť, ak je produkt, ktorý si zakúpia, falošný, po otázky týkajúce sa ich zdravotného poistenia.

Poradenské linka, ktorá je zriadená s pomocou služby Europe Direct, je bezplatnou telefonickou linkou[1] zo všetkých štátov EÚ a bude dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Fanúšikovia a spotrebitelia môžu volať v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 18.30 hod. SEČ z akéhokoľvek miesta v EÚ na číslo 00 800 6 7 8 9 10 11. Bežné číslo + 32-2-299 96 96 je k dispozícii volajúcim z ktorejkoľvek časti sveta (pri takomto hovore sa uplatňujú bežné sadzby). Fanúšikovia volajúci zo Švajčiarska by mali volať na toto druhé číslo.

Poradenská linka bude venovaná spotrebiteľským otázkam ako napríklad práva cestujúcich leteckou dopravou, práva kupujúcich, poplatky za mobilný roaming a nákup vstupeniek na zápasy, ako sa uvádza na letáku. V prípadoch, keď sa otázky nebudú priamo týkať spotrebiteľských otázok, poradenská linka podľa možnosti poskytne kontakt na alternatívne poradenské miesta.

Potrebujete viac informácií?
Kampaň EÚ a UEFA je organizovaná s podporou siete 27 európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC). Sieť centier ESC poskytne fanúšikom poradenstvo o spotrebiteľských otázkach pred tým, ako odídu na šampionát, a po ich návrate domov im poskytne dodatočnú podporu prostredníctvom kontaktovania spoločností alebo na základe sťažností. Zoznam 27 európskych spotrebiteľských centier je dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/ecc_network_centers.pdf

Zatiaľ čo v krajinách ako Nórsko alebo Island, ktoré sú súčasťou EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), sa európske spotrebiteľské centrá nachádzajú, vo Švajčiarsku žiadne ESC neexistuje.
Európske spotrebiteľské centrum v Rakúsku bude hlavným miestom pri poskytovaní pomoci fanúšikom a spotrebiteľom, ktorí sa zúčastnia na futbalových zápasoch v tejto krajine. Mnoho informácií o spotrebiteľských právach a o šampionáte môžete nájsť na internetovej stránke EURO 2008 v anglickom a nemeckom jazyku na adrese:

www.europakonsument.at/euro2008

Spotrebitelia a fanúšikovia v Rakúsku môžu takisto kontaktovať Európske spotrebiteľské centrum na „horúcej linke“ (dostupné iba v Rakúsku – v nemeckom a anglickom jazyku) na čísle 0810 - 810 225.

Kontext: UEFA EURO 2008

„EURO” je názov majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré organizuje UEFA a ktoré sa konajú každé štyri roky. EURO UEFA 2008 sa bude konať v Rakúsku a Švajčiarsku, ktoré budú spoločnými hostiteľmi tohto podujatia. Očakáva sa, že na šampionát pricestuje približne 5 miliónov fanúšikov, ktorí budú sledovať zápasy na štadiónoch ako aj na veľkoplošných obrazovkách v zónach osobitne určených pre fanúšikov.

Úvodný zápas sa bude konať 7. júna v Bazilejii a finále sa odohrá 29. júna vo Viedni. Hostiteľmi podujatia bude osem miest týchto dvoch krajín. Na šampionáte sa zúčastní 16 družstiev, ktoré budú rozdelené do štyroch skupín, z ktorých každá bude pozostávať zo štyroch družstiev. Skupina A: Švajčiarsko, Česká republika, Portugalsko a Turecko; skupina B: Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko a Poľsko; skupina C: Holandsko, Taliansko, Rumunsko a Francúzsko; skupina D: Grécko, Švédsko, Španielsko a Rusko.

Viac informácií o šampionáte EURO 2008 nájdete na adrese:

http://www.euro2008.com

Viac informácií o spotrebiteľských právach nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Viac informácií o službe Europe Direct nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm


[1] * Niektorí prevádzkovatelia mobilných sietí neumožňujú prístup k číslam začínajúcim 00800 alebo si za takéto hovory účtujú poplatky.

V niektorých prípadoch môžu byť tieto hovory spoplatnené pri volaní z verejných automatov alebo hotelových telefónov.


Side Bar