Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/749

Bruxelles, 15. maj 2008

Forbrugere: EU og UEFA etablerer telefonhjælpetjeneste for fodboldtilhængere, der rejser til EURO 2008

EU's forbrugerkommissær, Meglena Kuneva, udsendte i dag en meddelelse om iværksættelsen af EU's og UEFA's informationskampagne og om etableringen af en telefonhjælpetjeneste, hvor fodboldtilhængere, der rejser til EURO 2008, kan få oplysninger om deres forbrugerrettigheder og hjælp, hvis de løber ind i problemer. Kampagnen vedrører forbrugerspørgsmål – fra forfalskede kampbilletter over overdragelse af billetter i tilfælde af sygdom, flyrejser, roamingtakster, sygesikring i EU til problemer i forbindelse med indkøb i udlandet. EU's og UEFA's onlinebrochure for forbrugerne med klar rådgivning for de fodboldtilhængere, der rejser til turneringen, kan fra i dag findes på www.euro2008.com og på Europa-Kommissionens websted på følgende adresse: www.supportersrights.eu. Man kan fra den 1. juni 2008 og under hele turneringen ringe til et gratisnummer, hvor man kan få oplysninger om forbrugerrettigheder på alle EU's officielle sprog. Nummeret på telefonhjælpetjenesten for fodboldtilhængere er: 00800 6 7 8 9 10 11.

Kommissær Meglena Kuneva sagde: "Vores budskab er klart: Som EU-borger har man meget omfattende forbrugerrettigheder. Kend dem og brug dem! Vi ønsker, at fodboldtilhængerne får den bedst mulige oplevelse, når de rejser til EURO 2008 – kendskab til deres forbrugerrettigheder vil være en stor hjælp for dem. Denne kampagne handler om, at befolkningen skal have praktisk forbrugerrådgivning. Brochuren omhandler derfor 10 ting, som man bør vide, før man tager af sted, og gratisnummeret kan bruges af fodboldtilhængere, der løber ind i praktiske problemer. Nyd turneringen!"

UEFA's formand, Michel Platini, sagde: "Jeg er glad for, at UEFA og Europa-Kommissionen har samarbejdet om at etablere denne telefonhjælpetjeneste og udarbejde denne vejledning. Dette initiativ bidrager til, at fodboldtilhængere fra de forskellige lande kan nyde deres ophold i Østrig og Schweiz."

Telefonhjælpetjenesten

Ved henvendelse til EU's telefonhjælpetjeneste for forbrugere kan fodboldtilhængerne hele juni 2008 få svar på alle deres spørgsmål om forbrugerrettigheder: Hvad har de ret til, hvis deres fly aflyses? Hvad skal de gøre, hvis en vare, som de køber, er behæftet med fejl? Hvilken form for sygesikring har de? Telefonhjælpetjenesten, som etableres med støtte fra Europe Direct, har et gratisnummer[1], som kan ringes op fra alle EU-lande, og kan besvare henvendelser på alle EU's officielle sprog.

Fodboldtilhængere og forbrugere kan på hverdage mellem 9.00 og 18.30 CET ringe fra alle EU-lande på følgende nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 Det almindelige nummer (+ 32-2-299.96.96) kan bruges ved opkald fra lande i hele verden (almindelig takst). Fodboldtilhængere, der ringer fra Schweiz, opfordres til at anvende sidstnævnte nummer.

Telefonhjælpetjenesten vil, som beskrevet i brochuren, behandle forbrugerspørgsmål som f.eks. flypassagerers rettigheder, handlendes rettigheder, roamingtakster og billetudstedelse. Hvis spørgsmålene ikke direkte vedrører forbrugerområdet, vil hjælpetjenesten så vidt muligt oplyse om alternative muligheder for at få hjælp.

Behov for flere oplysninger?
EU's og UEFA's kampagne gennemføres med støtte fra netværket bestående af 27 europæiske forbrugercentre (ECC Net). Netværket bestående af forbrugercentre vil rådgive fodboldtilhængerne om forbrugerspørgsmål, før de tager af sted, og tilbyde dem yderligere støtte – henvendelser til virksomheder eller opfølgning af klager – når de kommer hjem. Listen over de 27 europæiske forbrugercentre kan findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/ecc_network_centers.pdf

Mens der findes europæiske forbrugercentre i lande som Norge og Island, der er medlem af EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), findes der ikke noget europæisk forbrugercenter i Schweiz.
Det europæiske forbrugercenter i Østrig vil være i forreste linje, når der skal ydes bistand til fodboldtilhængere og forbrugere, som er tilskuere ved kampe der. Der kan findes en mængde nyttige oplysninger på engelsk og tysk om forbrugerrettigheder og turneringen på webstedet for EURO 2008 på følgende adresse:

www.europakonsument.at/euro2008

Forbrugere og fodboldtilhængere i Østrig kan også henvende sig til det europæiske forbrugercenter via dets hotline (engelsk og tysk – kun i Østrig) på følgende nummer: 0810 - 810 225.

Baggrund: UEFA EURO 2008

"EURO" er UEFA's europamesterskab i fodbold, som finder sted hvert fjerde år. UEFA's EURO 2008 finder sted i Østrig og Schweiz, som i fællesskab er værter for arrangementet. Op mod 5 mio. fodboldtilhængere forventes at rejse til turneringen og overvære kampene både på stadionerne og på storskærme i de særlige zoner for fodboldtilhængere.

Åbningskampen spilles den 7. juni i Basel, og finalen spilles den 29. juni i Wien. Otte byer i de to lande vil være værter for arrangementet. I alt 16 hold, som er opdelt i fire grupper med fire hold, deltager i turneringen. Gruppe A: Schweiz, Tjekkiet, Portugal og Tyrkiet. Gruppe B: Østrig, Kroatien, Tyskland og Polen. Gruppe C: Nederlandene, Italien, Rumænien og Frankrig. Gruppe D: Grækenland, Sverige, Spanien og Rusland.

Yderligere oplysninger om EURO 2008:

http://www.euro2008.com

Yderligere oplysninger om forbrugerrettigheder:

http://ec.europa.eu/consumers/index_da.htm

Yderligere oplysninger om Europe Direct:

http://ec.europa.eu/europedirect/index_da.htm


[1] * Visse mobiloperatører giver ikke adgang til 00800-numre, eller sådanne opkald kan blive faktureret.

I visse tilfælde kan der blive afkrævet betaling ved opkald fra telefonbokse eller hoteller.


Side Bar