Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Bruxelles, 13 mai 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Comisia atribuie TIC un rol ecologic

Comisia Europeană a anunțat astăzi că, în cadrul eforturilor sale de combatere a schimbărilor climatice, va promova utilizarea TIC (tehnologii ale informației și comunicațiilor) în vederea îmbunătățirii eficienței energetice în toate sectoarele economice, începând cu clădirile, iluminatul și rețelele electrice. TIC pot favoriza adoptarea unui comportament mai ecologic în toate sectoarele economice, iar o utilizare generalizată a acestora ar reduce considerabil amprenta de carbon a Europei. Comisia va încuraja industria TIC să ofere un exemplu, prin reducerea propriilor emisii de CO2 și prin identificarea și crearea de soluții care să aducă beneficii întregii economii. De exemplu, cele mai avansate servere consumă aceeași cantitate de energie ca un bec electric clasic; dacă acestea ar fi utilizate la scară largă, economia posibilă de energie ar fi de până la 70%.

„Avem nevoie de o economie cu emisii scăzute de carbon și creștere puternică pentru a atinge obiectivele europene legate de eficiența energetică până în 2020. Cercetarea și adoptarea rapidă a soluțiilor TIC inovatoare cu consum scăzut de energie vor fi esențiale pentru reducerea emisiilor de carbon în toate sectoarele economice”, a declarat Viviane Reding, Comisarul european pentru societatea informațională și mass-media. „Aceasta este o situație din care toate părțile au de câștigat, în care TIC vor promova competitivitatea industriei UE, conducând, în același timp, lupta împotriva schimbărilor climatice.”

Dacă nu se iau măsuri, se preconizează o creștere a consumului de energie în UE de 25% până în 2012, ceea ce ar duce la creșterea emisiilor de carbon în UE, în ciuda obiectivelor fixate privind energia din surse regenerabile. Cu toate acestea, în cazul unei utilizări durabile, TIC ar putea spori eficiența energetică în toate sectoarele economice, continuând să contribuie la creșterea productivității în Europa cu 40%. Promovarea unei piețe de vârf în domeniul acestor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic reprezintă, în același timp, o sursă potențială, pe termen lung, de competitivitate, de creștere și de locuri de muncă. Acestea sunt concluziile unei noi comunicări adoptate astăzi de către Comisie.

Comisia va încuraja sectorul TIC, care, în prezent, produce 2% din emisiile globale de CO2, să ofere un exemplu în ceea ce privește neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon. Acest lucru va fi realizat prin consolidarea cercetării, a dezvoltării și a utilizării componentelor și a sistemelor, însoțite de acorduri voluntare (de exemplu, achiziții ecologice). Dezvoltarea unor soluții privind TIC eficiente din punct de vedere energetic, care să aibă efect asupra restului de 98% din emisiile globale, va reprezenta adevăratul beneficiu oferit de TIC ecologice.

Pentru a demonstra că tehnologiile ecologice pot oferi „emisii scăzute de carbon și creștere puternică” pentru toate sectoarele economice, Comisia se va concentra asupra a trei sectoare care implică un consum mare de energie:

  • Producția și distribuția de energie utilizează o treime din energia primară totală. Producția de electricitate ar putea fi cu 40% mai eficientă, iar transportul si distribuția electricității, cu 10%. TIC ar putea nu numai să eficientizeze gestionarea rețelelor electrice, dar și să faciliteze integrarea surselor de energie regenerabile. Danemarca produce jumătate din electricitate prin intermediul rețelelor electrice descentralizate, iar energia eoliană are o pondere de 20% din totalul energiei electrice produse. În consecință, emisiile de C02 în această țară s-au redus de la 937 la 517 g/kWh din 1990 până în 2005.
  • Încălzirea, climatizarea și iluminarea clădirilor reprezintă peste 40% din consumul european de energie. TIC permit monitorizarea permanentă a datelor pentru optimizarea randamentului iluminării, al sistemului de ventilație și al echipamentelor, oferind consumatorilor date actualizate în timp real privind consumul de energie al acestora, cu scopul de a stimula modificări de comportament. În Finlanda, această contorizare inteligentă a încurajat consumatorii să crească eficiența energetică cu 7%.
  • 20% din electricitate, la nivel mondial, este utilizată pentru iluminat. Trecerea la becuri electrice cu consum redus de energie ar putea reduce, până in 2025, la jumătate cantitatea de energie utilizată pentru iluminat. Becurile „inteligente”, care se adaptează automat la lumina naturală și la prezența umană, vor avea un efect și mai puternic.

Comisia lansează, de asemenea, un proces de consultare și parteneriat care include o paletă foarte largă de părți interesate relevante. În acest proces, orașele reprezintă o prioritate, deoarece consumă peste 75% din energie și produc 80% din emisiile de CO2 la nivel mondial. Zonele urbane pot oferi un teren propice pentru testarea, validarea și aplicarea noilor soluții bazate pe TIC.

Context

La 10 ianuarie 2007, Comisia a adoptat un pachet de măsuri referitoare la energie și schimbările climatice, aprobat atât de Parlamentul European, cât și de liderii UE în cadrul Consiliului European din martie 2007, având drept obiectiv reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990 și utilizarea în proporție de 20% a energiei din surse regenerabile până în 2020 (IP/07/29). La 23 ianuarie 2008, Comisia a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri, în care se demonstra că obiectivele convenite în ceea ce privește modificările climatice sunt fezabile din punct de vedere tehnologic și economic și că acestea oferă oportunități unice de afaceri pentru mii de întreprinderi europene (IP/08/80).

Cercetarea întreprinsă de UE în domeniul TIC în vederea ameliorării eficienței energetice a dat deja rezultate. În cadrul celui de-al șaselea program-cadru, HIPEAC și alte proiecte de cercetare au dovedit că performanțele computerelor pot fi disociate de consumul de energie (http://www.hipeac.net/), în timp ce proiectul OLLA a produs leduri organice (OLED-uri) de două ori mai eficiente decât lămpile standard

(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar