Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Brussel, 13 mei 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Commissie steekt ICT in een groen jasje

Als onderdeel van haar inspanningen om klimaatsveranderingen tegen te gaan, heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt het gebruik van ICT (informatie en communicatietechnologieën te willen bevorderen om de energie-efficiëntie in de economie te verbeteren, te beginnen bij gebouwen, verlichting en het elektriciteitsnet. ICT kunnen in de hele economie bijdragen tot een groener gedrag hetgeen bij grootschalige toepassing de Europese CO2-voetafdruk aanzienlijk zou verminderen. De Commissie zal de ICT-industrie aanmoedigen het voortouw te nemen door haar eigen CO2-uitstoot te verminderen en door oplossingen te ontwikkelen die de hele economie ten goede komen. De meest geavanceerde computerservers verbruiken bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid energie als een standaard gloeilamp; als overal gebruik zou worden gemaakt van dergelijke servers zou dit potentiële energiebesparingen kunnen opleveren van meer dan 70%.

"Om de Europese energiedoelstellingen tegen 2020 te kunnen bereiken hebben we een economie met een sterke groei en een lage koolstofuitstoot nodig. Onderzoek en een snelle invoering van innovatieve energie-efficiënte ICT-oplossingen zullen van vitaal belang zijn om de uitstoot in de hele economie terug te dringen," aldus Viviane Reding, commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. "We hebben een win-win situatie waarin ICT het concurrentievermogen van de EU-industrie zullen bevorderen en tegelijkertijd de klimaatsverandering aanpakken."

Als geen maatregelen worden genomen zal het energieverbruik van de EU tegen 2012 naar verwachting met maar liefst 25% toenemen waardoor de EU-emissies zouden stijgen, ondanks het streven naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. ICT kunnen, als ze worden ingezet voor duurzaam gebruik, de energie-efficiëntie op alle gebieden van de economie verhogen en tegelijkertijd goed zijn voor 40% van de Europese productiviteitsgroei. Het bevorderen van een geavanceerde markt voor dergelijke energie-efficiënte technologieën leidt op termijn wellicht ook tot meer concurrentievermogen, groei en banen. Tot deze conclusies komt de Commissie in een nieuwe, vandaag goedgekeurde mededeling.

De Commissie wil de ICT-sector, die momenteel verantwoordelijk is voor 2% van de CO2-uitstoot, aanmoedigen het goede voorbeeld te geven wat betreft CO2-neutraliteit. Dit wil zij bereiken door meer onderzoek, ontwikkeling en de invoering van onderdelen en systemen in het kader van vrijwillige overeenkomstenconvenanten, bijvoorbeeld over een milieuvriendelijk aankoopbeleid. De echte voordelen van groene ICT liggen in de ontwikkeling van energie-efficiënte ICT-oplossingen die de overige 98% van de emissies wereldwijd zullen verminderen.

Om te laten zien dat groene technologie de uitstoot van CO2 kan terugdringen en de aanzet kan geven voor economische groei over de hele lijn zal de Commissie zich concentreren op drie energie-intensieve sectoren:

  • Energieopwekking en -distributie verbruikt éénderde van alle primaire energie. Efficiëntieverbeteringen van 40% bij de elektriciteitsopwekking en van 10% bij vervoer en distributie zouden mogelijk zijn. ICT kunnen niet alleen het beheer van elektriciteitsnetten efficiënter maken maar ook de integratie van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken. Denemarken genereert de helft van zijn elektriciteit via gedecentraliseerde netten waarbij windenergie 20% vertegenwoordigt van alle elektriciteit. Dit betekende dat de CO2-uitstoot in de periode 1990-2005 daalde van 937 tot 517 g/kWh.
  • De verwarming, koeling en verlichting van gebouwen vertegenwoordigt meer dan 40% van het Europese energieverbruik. Met behulp van ICT is een voortdurende controle van gegevens mogelijk zodat kan worden gezorgd voor een optimale verwarming, koeling en verlichting en consumenten in realtime informatie kan worden verstrekt over hun energieverbruik om ze aan te zetten tot een gedragsverandering. In Finland konden consumenten er met slimme meters toe worden aangezet hun energie-efficiëntie met 7% te verbeteren.
  • Verlichting vertegenwoordigt 20% van het wereldwijde energieverbruik. Door over te stappen op spaarlampen zou het huidige energieverbruik tegen 2025 gehalveerd kunnen worden. Intelligente gloeilampen die zich automatisch aanpassen aan het natuurlijke licht en de aanwezigheid van personen zouden een nog groter effect kunnen opleveren.

De Commissie gaat ook een proces lanceren voor overleg en partnerschap waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken zullen worden. In dit proces, worden steden als een prioriteit beschouwd omdat zij wereldwijd 75% van de energie verbruiken en 80% van de CO2-uitstoot produceren. Stedelijke gebieden zijn ook een ideaal terrein om de nieuwe op ICT-gebaseerde oplossingen te testen, te valideren en in te voeren.

Achtergrond

Op 10 januari 2007 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een pakket maatregelen met betrekking tot energie en klimaatsverandering dat door het Europees Parlement en de EU-leiders op de Europese Raad van maart 2007 reeds was goedgekeurd. Daarmee wordt beoogd de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verlagen ten opzichte van de niveaus van 1990 en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 te verhogen tot 20%. (IP/07/29). Op 23 januari 2008 keurde de Commissie een ambitieus pakket maatregelen goed dat aantoont dat de overeengekomen doelstellingen inzake klimaatsveranderingen technisch en economisch haalbaar zijn en duizenden Europese bedrijven unieke mogelijkheden bieden. (IP/08/80).

EU-onderzoek naar ICT met het oog op energie-efficiëntie heeft reeds resultaten opgeleverd. In de context van het zesde kaderprogramma, hebben HIPEAC en andere onderzoeksprogramma's aangetoond dat computerprestaties kunnen worden losgekoppeld van energieverbruik (http://www.hipeac.net/), terwijl OLLA organische luminescentiedioden (OLED's) ontwikkelde die tweemaal zo efficiënt zijn als gewone

lampen (http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar